BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwbedrijf als financier voor starters om woningmarkt vlot te trekken?

Arjan Schrauwen is projectcoördinator bij ISSO. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt Arjan het volgende aan de orde:

Het wordt steeds complexer voor (jonge) mensen om een hypotheek voor een woning te verkrijgen. Dit mede door verdere aanscherping van de regels omtrent hypotheekverstrekking.

Is het mogelijk dat bouwbedrijven zelf als hypotheekverstrekker acteren om de eigen gebouwde woningen voordelig te kunnen verkopen en op deze manier de stagnerende woningmarkt vlot te trekken? Het is een beetje vergelijkbaar met cafe's die door brouwerijen worden gefinancierd omdat banken deze sector als te hoog risicovol achten. Het voordeel is dat er een lange periode gegarandeerde inkomsten zijn.

Het lijkt op het Design, Build, Finance gedachte wat bij grotere projecten wel eens gebruikt wordt. Graag uw reactie.

Weergaven: 599

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Zie je dit als een leaseconstructie?

de risico's zijn erg hoog: als een koper zijn lasten niet meer kan opbrengen wordt het moeilijk hem z'n huis uit te krijgen. Een heel ander probleem dan de auto van een wanbetaler terugkrijgen. Ik denk bovendien dat er niet veel bouwbedrijven zijn die zelf zoveel kunnen investeren. Ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden.

Een goede gedachte van Arjan! Men denkt vaak dat alleen banken als hypotheekverstrekker kunnen optreden. Dat is niet zo. Een hypotheek is niet meer dan een zekerheidsrecht dat een financier [bank, bouwbedrijf, pa, ma, opa etc] krijgt in ruil voor de geldlening die wordt verstrekt aan de koper van een huis. Met andere woorden:

X koopt woning met geld van Y. Y verlangt zekerheid in de vorm van een hypotheek op de woning. Voldoet X niet meer aan zijn [vaak maandelijkse] betalings/aflossingverplichtingen aan Y, dan kan Y de woning verkopen en zich op de opbrengst verhalen [ter aflossing van de verstrekte geldlening aan X]. Risico voor Y daarbij is dat een woning bij gedwongen verkoop vaak minder opbrengt dan de woning waard is/minder opbrengt dan dat er geld is uitgeleend. Dan blijft er een restschuld van X aan Y over.

Zolang je maar goed je zekerheden regelt, kun je je geld uitlenen, ook als bouwbedrijf.

Historisch gezien kan dat zeker.

Banken zijn ook begonnen zonder eigen geld. Enkel met een infrastructuur om beloftes met plussen en minnen vast te leggen op schrift of op een harde schijf. Geld is niet nodig. Enkel schuivers en mensen om naar toe te schuiven. De mensen en de infrastructuur om te schuiven is in de bouwwereld (h)erkend voorhanden. De huizenkopers zitten nu heel dicht bij de schuivers, de kortste lijn dus.
Het zou een duidelijke herhaling van zetten betekenen. Komt het u ook niet bekend voor ? Is de Boerenleenbank ook niet zo begonnen ?!

Waarom niet de huizenbezittersleenbank, de HBL.

Ik ben het eens met Philip. Als je kijkt naar het aantal bouwbedrijven dat zelf nu in moeilijkheden zit of nog in moeilijkheden gaat komen, lijkt me dit nu geen reëele optie. Het was leuk geweest in de goede tijd en wellicht ook uitvoerbaar. Alhoewel ik me echter afvraag of aannemers en bouwers hierop zitten te wachten. Het brengt een hoop administratieve rompslomp met zich mee, terwijl mijn ervaring is dat bouwers liever bouwen en daar alleen hun boterham mee willen verdienen.

Dit is waar Fair4all.nl over gaat! Doe mee aan de voorintekening en binnenkort hebben we een bankenvrije economie. Er zijn nog meer voordelen. Lees Fair4all.nl

Binnen de huidige wetgeving onmogelijk! Consumenten vallen onder de wetgeving en bescherming van de AFM.

Snelste oplossing is op korte termijn het plan van de "Grote Europesche Bank" invoeren. Hiermee kunnen banken adhv Basel III weer hypotheken uitlenen binnen kaders van eigen vermogen. De uitleencapiciteit gaat dan 3x omhoog t.o.v. heden. Volgens mij heeft Jan Kees de Jager dit vergeten in zijn berekeningen. Dit stuwt de economie namelijk enorm aan.

Ik lees in een reactie van de heer De Vos dat banken afgeschaft moeten worden als oorzaak van de financiële crisis. Hoe zit dit met speculatie en prijsopdrijving in de bouw? Volgens mij waren deze speculanten toch de ontwikkelende aannemers,  projectontwikkelaren, institutionele beleggers, later gevolgd door onze overheid die er te laat bij was en inmiddels alles aan banden heeft gelegd. Hierdoor eveneens een groot deel van de bouwproductie. Enige oplossing is een financieel systeem vinden waarbinnen op een verantwoorde wijze de verkoopprijzen significant dalen of omgekeerd (inflatie).

Ronald heeft gelijk voor zover de bouwbedrijven op grote schaal kredieten gaan verstrekken [voorzover bouwbedrijven dat tegenwoordig inderdaad nog zouden kunnen], met daartegenover staande zekerheidsstellingen als hypotheken. Dan kom je inderdaad onder het toezicht en de regelgeving van de AFM te vallen. De bouwer wordt dan [ook] een financiele instelling.

Ik meen echter wel dat indien een bouwer een huis bouwt, en incidenteel daar een geldlening voor verstrekt aan een koper, dat dat is toegestaan. Andere optie zou kunnen zijn dat er sprake is van een soort huurkoop van een door de bouwer in eigendom verblijvende woning.

Uiteraard dient ieder plan/iedere constructie goed getoetst te worden. Brainstormen hierover is echter nooit verspilde moeite. Iemand anders nog ideen?

Voor wat betreft de vergelijking van Arjan met cafe's het volgende. Die vergelijking gaat niet helemaal op. De panden waarin de cafe's zijn gevestigd, zijn vaak eigendom van de brouwer. Die verhuurt het pand aan een exploitant middels een huurovereenkomst. Daarnaast sluiten brouwer en exploitant een overeenkomst waarin wordt geregeld dat de exploitant het bier van de brouwer zal afnemen en schenken, de hoeveelheid die hij zal afenemen, en andere zaken. Feitelijk wordt er in deze constructie dus in beginsel geen geldleningsovereenkomst aangegaan.

Eerst gewoon verhuren daarna stukje bij beetje kopen.
We hebben het allang niet meer in de gaten maar de overheid zelf is de grote bepaler of er iemand mag of kan wonen,
ergens en waar dan wel. Zij is het die al of niet een vergunning verleend.

Fair4all en ècht islamitisch bankieren hebben gemeen dat economische groei niet afgedwongen wordt (door rente) maar KAN ontstaan doordat een economie reëel groeit. Speculatie is nooit uit te bannen, maar hoeft dan geen noodzakelijke drijfkracht meer te zijn. De Zeepbellen zijn dan overbodig

Een bank is niet meer dan een boekhouding. Een boekhouding tussen jouw energie, de mijne en die van anderen. We produceren "waarde" en ruilen dat middels die boekhouding. Nu hebben wij een crisis. Er verkommeren mensen in tenten, de wegen worden niet meer onderhouden, maar wat redden we? Niet de mensen, maar de boekhouding! Dat is raar. Dat is waar bankieren valsmunterij wordt: fictief  (fiduciair) geld maken, waarmee de ander van zijn goed wordt beroofd.

Fair4all is bezig met de aanvraag van de ANBI-status en we opereren straks buiten de AFM.

Wat je hier vraagt is al op gang gezet, er zijn een aantal mensen aan het kijken of het mogelijk is dit te doen en de bank er tussenuit te halen, zo willen ze ook een koopgarant regeling afleggen. Echter heeft het meer voeten in de aarde dan het gewoon te doen. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat het werkelijk van start gaat. Je idee is goed.

Op zich geen gekke gedachte. Je moet dan wel ineens hele andere kennis in huis hebben of halen. Dat gegarandeerde rendement krijg je alleen maar als de bewoners hun rente kunnen blijven betalen, dus je zult dat moeten kunnen toetsen. Particulieren zijn wel een hele andere partij dan overheden, de 'bedrijfszekerheid' is bij particulieren veel lager.

Rente betalen maakt elke lening onzeker. De bank en de meeste financiers: Hoe onzekerder, hoe meer rente. Bravo! Fair4all: geen rente. Geen (vrijwel geen) onzekerheid.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2018   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+