BouwProfs

De bouw online verbonden.

Discussie gestart in de BouwProfs groep op Linkedin door Hans van de Winkel, interim senior bouwplantoetser BWT Consultancy Weert BV:

Het feit dat het beantwoorden van de schuldvraag bij calamiteiten belangrijker wordt gevonden dan het openbaar maken van de oorzaak, zorgt ervoor dat informatie over de oorzaak vaak moeilijk te verkrijgen is. Op deze manier kunnen geen lessen uit de calamiteiten worden getrokken. Prof. ir. Frans van Herwijnen (ABT) schreef Leren van instortingen, waarin de oorzaken van 27 instortingen gedetailleerd in kaart worden gebracht. 

“De karige informatie-uitwisseling over dit soort onderwerpen is een groot probleem,” aldus Van Herwijnen. “In het buitenland gaat dat doorgaans beter, want daar hanteert men wél de juiste volgorde. In Duitsland, bijvoorbeeld, onderzocht een onafhankelijke commissie de oorzaak van de instorting van het dak van de kunstijsbaan in Bad Reichenhall. Pas daarna werden de diverse juridische consequenties daarvan bepaald. 

Zorgelijk 
Van Herwijnen vertelt zich zorgen te maken over de constructieve veiligheid in de Nederlandse bouw in de huidige economische crisis. “De prijzen staan fors onder druk. Ik zie constructeurs zo’n 30% onder de kostprijs inschrijven op projecten. Wat betekent dat? Dat is duidelijk: men zal proberen de eigen kosten ook zoveel mogelijk te beperken. Het aantal uren dat men aan een project besteedt zal omlaag gaan, men zal werken met goedkopere, dus minder gekwalificeerde mensen, en men zal minder tijd besteden aan de controle op het werk. Dat kan dus niet. Het wachten is op de volgende calamiteit.”

Deelt u de mening van Van Herwijnen? Herkent u deze problematiek? Reageer en deel uw mening en ervaringen.

Weergaven: 248

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Hans,

Ik ben het volkomen eens en vind deze ontwikkeling zorgelijk. Op één of andere manier ontbreekt het in onze economie aan voldoende borgstellingen. Ik denk, dat één van de hoofdoorzaken is, dat korte- en lange termijn belangen door elkaar lopen, waarbij de korte termijn het meestal wint van de lange termijn.

Ik zie het vooral ook bij het doen van investeringen voor het onderhoud van gebouwen, waarbij het oplappen een eerste prioriteit is. Dat er naderhand veel grotere investeringen noodzakelijk zijn, wordt dan vergeten !!

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de architectuur van woningbouw, e.d. Lage architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van de vele woonwijken. Dus het duurzaam denken heeft er nooit goed ingezeten en is blijkbaar nog steeds moeilijk door te voeren.

Maurice van Mourik.
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Kees van Oostenrijk, Sales Engineer bij Omnia Plaatvloer BV:

" Het is mijns inziens niet zozeer het laag inschrijven van constructieve partijen, maar het "onvolledig" inschrijven van deze partijen. De uitvoerende partij is vaak niet bekend met de opdracht van de constructeurs en blijkt na inkoop van materialen welke een rol spelen in de algehele constructie grijze gebieden te hebben die niet tot de verantwoordelijkheid van de leverancier vallen en niet tot de opdracht - die vanuit opdrachtgever is verstrekt - van de hoofdconstructeur.

Het is zorgelijk dat de grijze gebieden steeds meer naar leveranciers worden "geschoven." Deze partijen hebben geenszins zicht op het lijnen- en belastingenspel van constructies. De grijze gebieden zijn belangrijke elementen binnen constructies die al dan niet stabiliteit, sterkte en knooppunten vormen binnen een constructie. Het is niet wijs deze gebieden - zonder aanvullende opdrachten vanuit uitvoerende partijen - bij leveranciers neer te leggen zonder dat deze een heel complex levert, maar bijvoorbeeld één schijf. "
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van

Hans van de Winkel, senior bouwplantoetser BWT Consultancy Weert BV:

" Heren,
Constructieve veiligheid is al een hele tijd een aandachtspunt in met name het wereldje van Bouw- en Woningtoezicht.

Zoals Kees al aangeeft is de opdracht aan de constructeur vaak uitgekleed, waardoor hij niet de taak van HOOFDCONSTRUCTEUR heeft en het dus niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft voor het samenhangende geheel van de constructie van het bouwwerk.

Bij grote bouwprojecten welke ik de afgelopen tijd heb getoetst voor diverse opdrachtgevers/gemeenten, verwijs ik daarom steeds naar de publicatie "Plan van aanpak constructieve veiligheid" die gratis te downloaden is .

Het gaat er bij grotere projecten om, dat opdrachtgevers zich meer bewust moeten worden van hun verantwoordelijkheid mbt de constructieve veiligheid.

In het plan van aanpak staat omschreven op basis van welke wettelijke regelingen die verantwoordelijkheid is af te dwingen en hoe de constructieve veiligheid beter kan worden geregeld en worden vastgelegd.
Hans, wanneer relaties niet meer tellen omdat alleen de laagste prijs van belang is en waarschijnlijk ook al was, ja dan vraag je erom.
Wanneer je je constructeur uit een beperkte kring van goede vaklieden selecteert is die kans die aangeeft al veel kleiner. Ook in dit geval kan je gewoon laten inschrijven en ontvang je een lagere cq marktconforme prijs. Maar tegenwoordig moet alles openbaar of alleen maar naar de laagste prijs en dat werkt nu eenmaal niet.
Europa is prima in goede tijden, maar werkt zeker niet in deze tijden.

gr. Piet van der Valk

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+