BouwProfs

De bouw online verbonden.

Het CPO project WonenaandeKreek in Oud Beijerland is op zoek naar professionals die voor het vervolg een rol zouden kunnen spelen. Inmiddels is een serie architecten uitgenodigd om zich aan te bieden. Naast een bouwprof zoekt men tegelijk of apart een oplossing voor de achtervang.

WonenaandeKreek zoekt een innovatieve bouwprof, architect, aannemer, investeerder die een goed gevoel krijgt bij en een visie heeft op:

  • De grote uitdaging om met 20 deelnemers samen te ontwerpen.
  • De prijsstelling te bewaken, waarmee CPO zich ook onderscheidt.
  • Het benutten van alle haalbare kansen die opdrachtgever zoekt bij het innovatief ontwikkelen van een duurzaam en toegankelijk gebouw.
  • Een uiterst duurzaam ontwerp op het gebied van energie, materiaal en sociale samenhang dat tenminste voldoet aan de EPC eisen van 2020.
  • Een 100% levensloop bestendig ontwerp.
  • Het toepassen van de modernste domotica.
  • Het gebouw in samenhang met de locatie en de omgeving van Poortwijk III Oud-Beijerland.
  • Het ontzorgen van de opdrachtgever door te werken met een tender, een bouwteam of keten waarin alle benodigde disciplines van ontwerp tot garantie na oplevering in deelnemen.
  • Het werken met een begroting waarin uitgaven, inkomsten en marge een open boek zijn voor de opdrachtgever.
  • Innovatieve ideeën die hier nog niet in meegenomen zijn.

We beseffen dat we veel vragen. We beseffen ook dat ze passen bij deze tijd.

Let op: het gaat echt niet om het leveren van een muur of zonnepaneel. Begrijp je wel wat we zoeken, reageer dan!

Weergaven: 1846

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Jammer dat u niet op de hoogte bent van de mogelijkheden in prefab. Als u het beeld nog van 10 jaar geleden voor ogen heeft dan is dat jammer. Momenteel zijn we in ontwikkeling van een aantal villa's. geen livingstone architectuur, maar strakke moderne beelden. Daarin is het CPO verhaal een belangrijk element. Elke woonwens wordt direct omgezet naar bouwkosten en dus direct inzichtelijk gemaakt voor een particulier. Hierdoor samen met de prefabricage zorgt voor het elimineren van de faalkosten. Prefabricage neemt een enorme vlucht en zal een groot gedeelte van de woningmarkt, (en ook de particuliere sector) gaan domineren.

Geachte heer Stuurman, beste John,

Uit uw vraagstelling maak ik op dat jullie zoeken naar een optimale samenwerking tussen specialisten uit verschillende vakgebieden. Dat is in mijn ogen de enige juiste manier om de ultieme prijs-kwaliteit verhouding te realiseren voor het beschikbare budget. Daarom is DNAindebouw misschien een goede optie voor jullie. Dit is een vereniging met leden uit alle geledingen van de bouwketen, en specialisten op het gebied van duurzaamheid, passief bouwen etc. Op het moment dat je alle disciplines vanaf het beginstadium laat meedenken in het ontwerpproces, krijg je een perfect afgestemd geheel. De basis van deze ketensamenwerking is vertrouwen, en openheid van zaken. Dit gegeven wordt nu ook opgepikt door particulieren en woningcorporaties, die willen renoveren of nieuw willen bouwen. Zelf werk ik de plannen in 3D uit (Bouw Informatie Model), waardoor je snel ruimtelijk inzicht krijgt maar ook in hoeveelheden materialen. Dit is weer handig om financieel controle te houden over het ontwerp. Voor meer informatie en contactgegevens verwijs ik je naar mijn website en die van DNAindebouw.

Succes met het verdere ontwerp- en uitvoeringsproces!

Met vriendelijke groet,

Maurice van Dinther - bouwkundePro

Bedankt Maurice voor je reactie en tip. Blij weer eens zo'n bericht te krijgen, omdat er begrip uit spreekt waar eenmalige ontwikkelaars die CPO- ers nu eenmaal zijn behoefte aan hebben. Die willen geen aanbieders en onderaannemers die het geld pakken en weg zijn. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor proces en kwaliteit bieden dan ook de kans op een goede garantie en nazorg. Jammer dat er veel ouddenkende aanbieders zijn (zelfs met zeer moderne en duurzame concepten) die helaas niet meegaan in de verandering van deze tijd. Ik ga kijken bij DNA.

Groet
John

 

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=kapsones KAK Ik heb  er geen last van stedenbouwkundige allures Zelfs fantastische ideeen.

fantastische ideeen voor een paar duizend euro  zelfs onder de pannen. Niet alleen virtueel te  realiseren

http://www.youtube.com/watch?v=iSerQJoUYUk&feature=c4-overview&...

Mijn leverancier vond het ook top.

Je opmerking over KAK ontgaat me. Het voorbeeld spreekt aan. Lijkt me boeiend een kleinschalig appartementengebouw in staal op te trekken ipv beton.

Staal? Beton? Waarom niet in Lignatur? (hout) Maak een gezond gebouw, geen antenne (staal), condoom (dampdicht) of bunker (beton).  Lignatur kan tot negen lagen hoog, alles prefab, akoestisch deugdelijk, qua damp/vocht en ademen geweldig, ecologisch, et multa cetera.

Beste Sjaak,

Ik spreek geen algemeen oordeel uit over de mensen die hier reageren. Op een aantal na dat zich wel aangesproken mag voelen, was en is dat zeker niet mijn intentie.

Ik heb in dit project en in mijn werk heel veel te maken met ondernemers die niet mee gaan in de tijd of die dat wel doen maar dat dan vaak als een fragment in het gehele bouwproces aanbieden. Ik beslis niet over de soort staal of beton. Ik bepaal randvoorwaarden waarbinnen een team aan de slag gaat. Dat team ontzorgt mij van alle gedoe tijdens de bouw.
Voor dit project ben ik op zoek naar een teamaanpak die borg staat voor een integrale aanpak en met betaalbare kwaliteit en nazorg. We zijn niet meer dan simpele particuliere opdrachtgevers en veel aanbieders begrijpen dat echt niet.
Ik heb vooral via de mail hele mooie reacties en ben inmiddels ervan overtuigd dat we daarmee ons doel gaan bereiken.

Groet John

Sjaak van Burken zei:

Hallo John,

Graag wil ik reageren op het algemene beeld dat u schetst van al diegenen die hebben gereageerd op uw oproep. Ik herken mij niet in het beeld van ouddenkende aanbieder die het geld pakt en weg is. Mijn dienstverlening neem ik zeer serieus, is niet ouderwets en staat geheel ten dienste van mijn klanten en samenwerkingspartners. Een zekere teleurstelling n.a.v. de reacties van uw zijde kan ik begrijpen maar billijkt niet het wegzetten van al diegenen die de moeite hebben genomen om te reageren als ouddenkende profiteurs die niet serieus in hun werk zijn en geen oog hebben voor veranderingen (eigen interpretatie). Wellicht had een andere formulering van u vraagstelling passendere reacties gegeven. Waardigere reacties van uw zijde waren wat mij betreft in ieder geval passender geweest.

 

Hoogachtend,

Sjaak van Burken 


 

Essentieel verschil is er tussen verantwoordelijk VOELEN en verantwoordelijk ZIJN na de oplevering, tijdens het gebruik van het gebouw en dus de woningen. Alle hier gevraagde bouwprofs vallen als architect, aannemer, investeerder onder de nationale wetgeving en zijn daarmee voor hun inzet en voor hun resultaat (aannemer) tot en met oplevering aansprakelijk te stellen. Daarna is het JURIDISCH gezien goodwill of men nog reageert en acteert op problemen; de aansprakelijkheid verzekering geeft in ieder geval niet meer thuis…. Enige uitzonderingen zijn de echte calamiteiten onder de scheuren en instortingen. Echter de bouw- en de grondstoffenindustrie vallen onder de Europese consumenten aansprakelijkheid wetgeving vanuit het voorzorgsbeginsel / Precautionary Principle (VB/PP) en de Producenten Verantwoordelijkheid / Extended Producer Responsibility (PV/EPR) en kennen een veel verdere garantie. Juist ook tijdens het gebruik dienen de verwachtingen dan nagekomen te worden.

Zolang de NL wetgeving (nog) niet is aangepast, is het dus beter vanuit de consument/ bewoner om vanuit de EU wetgeving de huisvesting geleverd te krijgen direct van de producenten. Dit is dus geen onwil van de huidige bouwprofs (zeker niet van de zich in deze discussie presenterende) maar nog onmogelijk; in dit land lijden de goeden in de bouw nog onder de kwaden. En dat blijkt voor de klant pas achteraf.

Er zijn mij twee mogelijkheden bekend om dit (grotendeels) te omzeilen:

Of het gebouw wordt eerst gebouwd onder eigendom en verantwoordelijkheid van het bouwteam en daarna verkocht aan de bouwconsumenten. Dan is het bouwteam als verkoper voor verborgen (en dat is alles wat je niet openlijk kunt zien) gebreken tot drie jaar aansprakelijk te stellen door de koper(s). En als de woning echt niet voldoet aan de eerder gestelde randvoorwaarden, minimum eisen en prioritering vanuit de bewoners = opdrachtgevers kan men eventueel van koop zelfs afzien. Nadeel is wel dat je meer op afstand staat als toekomstige koper en bewoner;

Of de producenten van de bouwproducten contracteren de onder nationale wetgeving opererende architect, adviseurs, aannemers, beheerders en financiers zelf. Zij vallen dan nog steeds onder de EU wetgeving qua producenten aansprakelijkheid van de producent. En de producenten selecteren dan het bouwteam om meerwaarde zonder meerwerk te maken vanuit het principe “wij draaien, u kiest”. En dat doen zij in elk opeenvolgend of parallel project. Dus u krijgt de keuzen eerst voorgelegd voordat u selecteert uit de mogelijkheden.

Dit beide uitgaande van de veronderstelling dat u geen duurzaam gebouw wilt krijgen (=momentopname), maar dat het als duurzaam gebouw werkt EN blijft werken. Beiden vragen om helderheid en keuzen in randvoorwaarden, minimum eisen en prioritering in de vraagstelling naar de (bouw)markt. Daaruit mijn eerdere kritische opmerkingen op de voorschrijvende vraagstelling. Daarbij is het vanuit het in mijn vorige post vermelde drager – inbouw – principe voor elke bewoner/eigenaar INDIVIDUEEL mogelijk de inbouw op basis van eigen vooraf haalbaar geacht ambitieniveau in de woning te doen realiseren.

Heel veel succes en ambitie gewenst.Remko Zuidema zei:

Essentieel verschil is er tussen verantwoordelijk VOELEN en verantwoordelijk ZIJN na de oplevering, tijdens het gebruik van het gebouw en dus de woningen. Alle hier gevraagde bouwprofs vallen als architect, aannemer, investeerder onder de nationale wetgeving en zijn daarmee voor hun inzet en voor hun resultaat (aannemer) tot en met oplevering aansprakelijk te stellen. Daarna is het JURIDISCH gezien goodwill of men nog reageert en acteert op problemen; de aansprakelijkheid verzekering geeft in ieder geval niet meer thuis…. Enige uitzonderingen zijn de echte calamiteiten onder de scheuren en instortingen. Echter de bouw- en de grondstoffenindustrie vallen onder de Europese consumenten aansprakelijkheid wetgeving vanuit het voorzorgsbeginsel / Precautionary Principle (VB/PP) en de Producenten Verantwoordelijkheid / Extended Producer Responsibility (PV/EPR) en kennen een veel verdere garantie. Juist ook tijdens het gebruik dienen de verwachtingen dan nagekomen te worden.

Zolang de NL wetgeving (nog) niet is aangepast, is het dus beter vanuit de consument/ bewoner om vanuit de EU wetgeving de huisvesting geleverd te krijgen direct van de producenten. Dit is dus geen onwil van de huidige bouwprofs (zeker niet van de zich in deze discussie presenterende) maar nog onmogelijk; in dit land lijden de goeden in de bouw nog onder de kwaden. En dat blijkt voor de klant pas achteraf.

Er zijn mij twee mogelijkheden bekend om dit (grotendeels) te omzeilen:

Of het gebouw wordt eerst gebouwd onder eigendom en verantwoordelijkheid van het bouwteam en daarna verkocht aan de bouwconsumenten. Dan is het bouwteam als verkoper voor verborgen (en dat is alles wat je niet openlijk kunt zien) gebreken tot drie jaar aansprakelijk te stellen door de koper(s). En als de woning echt niet voldoet aan de eerder gestelde randvoorwaarden, minimum eisen en prioritering vanuit de bewoners = opdrachtgevers kan men eventueel van koop zelfs afzien. Nadeel is wel dat je meer op afstand staat als toekomstige koper en bewoner;

Of de producenten van de bouwproducten contracteren de onder nationale wetgeving opererende architect, adviseurs, aannemers, beheerders en financiers zelf. Zij vallen dan nog steeds onder de EU wetgeving qua producenten aansprakelijkheid van de producent. En de producenten selecteren dan het bouwteam om meerwaarde zonder meerwerk te maken vanuit het principe “wij draaien, u kiest”. En dat doen zij in elk opeenvolgend of parallel project. Dus u krijgt de keuzen eerst voorgelegd voordat u selecteert uit de mogelijkheden.

Dit beide uitgaande van de veronderstelling dat u geen duurzaam gebouw wilt krijgen (=momentopname), maar dat het als duurzaam gebouw werkt EN blijft werken. Beiden vragen om helderheid en keuzen in randvoorwaarden, minimum eisen en prioritering in de vraagstelling naar de (bouw)markt. Daaruit mijn eerdere kritische opmerkingen op de voorschrijvende vraagstelling. Daarbij is het vanuit het in mijn vorige post vermelde drager – inbouw – principe voor elke bewoner/eigenaar INDIVIDUEEL mogelijk de inbouw op basis van eigen vooraf haalbaar geacht ambitieniveau in de woning te doen realiseren.

Heel veel succes en ambitie gewenst.Dankjewel Remco, heb dit met veel aandacht gelezen. Het past in anders denken en de zoektocht naar hoe we dan zaken goed moeten regelen en vastleggen.
We hebben een groep die met elkaar behoorlijk anders lijkt te willen denken. Dat hopen we te versterken en dan vast te houden. Bij innovatieve processen ontstaat het gevaar dat er open einden zijn, zowel qua resulaat als financieel. We zoeken dan inderdaad naar een groep die die die grenzen bewaakt. Die groep heeft recht op een af te spreken winst. Wij als opdrachtgevers hebben recht op het beloofde produkt met een langdurige werking.
Met name als bij voorbeeld energieproductiemiddelen worden geintegreerd in muren en daken. Die moeten na 15 / 20 jaar nog steeds muren en daken zijn. Dit als voorbeeld. Nogmaals dank. We houden contact.

Ook een klassieke aannemer of een contracterend bouwteam is verantwoordelijk voor verborgen gebreken. Tot 5 jaar na de bouw en in geval van bijvoorbeeld verborgen gebreken door afwijkingen van de vergunning, tot 20 jaar. In eigendom bouwen en dan verkopen roept de "gewone" verhoudingen van het Burgerlijk Wetboek tussen koper en verkoper in. Er is nog weinig jurisprudentie over de fijne nuance die er ligt tussen een normale verkoper en een deskundige verkoper. In de zaak Fairport (geen bouwzaak) heeft de rechter de overeenkomst ontbonden. De koper was van een probleem af, maar stond weer bij af. In de zaak Deurlines (wel een bouwzaak) is de zaak nog in onderzoek: de verkoper heeft het gebrekkige pand dat hij verkocht nooit zelf gebruikt en zou dus niet hebben geweten van houtworm. De rechter heeft een deskundigenbericht gelast.

Een project van deze omvang is altijd een avontuur. Laat de wens tot ontzorgen vooral niet leiden tot te weinig eigen bemoeienis in de zin van een precieze stellingen van wensen en eisen èn in de verwachting dat "de ander" de oplossing wel heeft.

De essentie hier zit hem in de DEFINITIE van Verborgen Gebrek! Bij eigen opdrachtgeverschap is alles wat tijdens de bouw zichtbaar is GEWEEST, in principe geen verborgen gebrek. Waarbij vanuit particulier opdrachtgeverschap de bewijslast lager is dan voor beroepsmatig opdrachtgeverschap. Bij koop gaat het om de dan (nog) zichtbare gebreken, dat maakt nogal een verschil!

Daarnaast zal bij de eerste door me vermelde optie een onderdeel van het contract zijn dat de (bouw)garanties worden overgedragen van het bouwteam aan de nieuwe eigenaar. Grootste frustraties zitten echter meestal in de onder “goed - deugdelijk werk” vallende gebreken. Dat is door beide vermelde methodieken beter af te vangen en vooral te voorkomen.


Opderdrachtgever Wonen aan de Kreek wil het zo eenvoudig en goedkoop
mogelijk lijkt me. En waarom ook niet?
Omdat ik zelf ook `opdrachtgever` voor mijn eigen huisvesting , wil ik dat ook.
In tegenstelling tot vele hier misschien die uiteraard continuïteit
van hun bedrijfsvoering bovenaan plaatsen.
Meestal wordt mij hier ook niet in dank afgenomen dat ik de bouw in het algemeen te duur vind.

Mijn buurman (ondernemer) was van de week 2e.H..stelconplaten
aan het neerleggen die €50p.s. voor 2X2mtr
Nieuw zag ik ze op het internet voor €63. reken de staallengtes uit van mijn tekeningetje.
wat ik gedaan heb. En iedere `Gamma` - `Karwij` - `Houtland`
knutselaar met twee rechter handen kan het afbouwen voor weinig.
Het kan - in - en - uit - elkaar en is aardbevingsbestendig.

In de gemeente Binnenmaas / Korendijk
(Waar ik ook bij een woonprobleem hoorzitting ben geweest)
Gelegen aan de rand van de bebouwde kom kijkend naar de Haringvlietbrug.
Weet ik nog een pant met grond van 300m² voor een ton.
Lijkt me weinig maar de verkoper wil eraf voor wat anders.
(Hij kan Niet bouwen)


Traditioneel bouwen is beslist niet beter -is mijn idee- en probleem waar ik aan werk om het beter te krijgen..

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+