BouwProfs

De bouw online verbonden.

Cradle to Cradle als basis voor een nieuw samenwerkingsmodel in de bouw?

Dennis Hauer is architect en duurzaamheidsexpert. In de BouwProfs subgroep Cradle to Cradle in de Bouw stelt hij de volgende vraag:

" Er is veel kritiek op de hedendaagse bouwpraktijk, de bouw is te conservatief, te weinig gericht op innovatie, er wordt niet goed samengewerkt, meerwerken en ellenlange lijsten met restpunten zijn helaas meer regel dan uitzondering. De faalkosten in de bouw zijn erg hoog, wat snel zoekwerk laat zeer uiteenlopende getallen zien (tussen de 5% en 35%) maar de meeste bronnen geven toch wel rond de 12% aan. Dat is veel geld wat uiteraard veel beter in de kwaliteit van de bouwwerken of in duurzame ontwikkeling (wat in mijn optiek eigenlijk hetzelfde is) gestoken kan worden.

De heersende mening is dan ook dat dit anders moet. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar hoe kan dit nu daadwerkelijk verwezenlijkt worden?

Biedt Cradle to Cradle dan een kans op het bouwproces beter te stroomlijnen? Het concept is interessant omdat het uitgaat van het maken van kwalitatief hoogwaardige producten die een meerwaarde bieden ten opzichte van andere producten. Vaak kan door optimalisatie in het productieproces of het weglaten van schadelijke stoffen de productie zelfs goedkoper worden en gezonder zijn. Eigenlijk alleen maar voordelen dus.
De veelgehoorde kritiek op Cradle to Cradle is echter dat het een productconcept is, dat slecht te vertalen is naar de bouwpraktijk. Een Cradle to Cradle gebouw ontwerpen is nog te beperkt door de geringe keuze in (C2C gecertificeerde?) materialen.

Maar is dit nu wel de juiste vertaling van de filosofie naar de bouw? Een Cradle to Cradle gebouw is meer dan een gebouw opgebouwd uit Cradle to Cradle materialen. Evenals bij de Cradle to Cradle producten kunnen we onze aandacht veel beter richten op het verbeteren van het proces in plaats van het optimaliseren van het product. De bouwpraktijk zou dus veel meer het aanbieden van diensten kunnen betekenen in plaats van het alleen maken van een product. Dus niet een gebouw neerzetten en vervolgens doorgaan naar de volgende zonder je druk te hoeven maken over hoe het gebouw over een paar jaar functioneert en wat er gebeurt als het gebouw gesloopt moet worden (om Flip Verwaayen van TNT te citeren: als een meeuw die land, schijt en weer wegvliegt naar de volgende plek), maar kijken naar de totale levenscyclus van het gebouw en wat de gebruiker voor ogen heeft. Dan kun je hem of haar de hoogwaardige kwaliteit bieden die C2C voor ogen heeft.

Dit betekent dus wel dat alle bij het proces betrokken partners allereerst hetzelfde einddoel voor ogen moeten hebben, namelijk een kwalitatief hoogwaardig product dat doet waar het voor bedacht is en tegen een van te voren overeengekomen (realistische) prijs. Dit proces moet al in een vroeg stadium ontworpen worden waardoor de diverse stromen geoptimaliseerd kunnen worden en de inbreng en meerwaarde van de verschillende bij het proces betrokken partijen (zowel ontwerpend als uitvoerend) optimaal benut kunnen worden. Dit leidt tot meer synergie in het proces, een efficiënter (en dus goedkoper) proces met minder faalkosten. De huidige versnippering in de bouw ingegeven door de Europese selecties bevorderen dit niet.

Zal er dan niets meer fout gaan als we het ontwerp- en bouwproces op een Cradle to Cradle manier gaan vormgeven? Dat lijkt mij niet. We zijn allemaal mensen, en mensen maken (gelukkig) fouten. Maar zo lang we maar leren van onze fouten en dit als een positieve ervaring gebruiken dan ben ik overtuigd dat het wel goed kan komen met de bouwpraktijk. "

Is het voor de ontwikkeling van C2C in de bouw beter om het proces centraal te stellen en niet langer het product?

Weergaven: 458

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Dennis,

Cradle to Cradle is een prima concept maar ik betwijfel of het veel gaat brengen in het stroomlijnen van je processen. Voor het beter stroomlijnen van je processen en het terugdringen van de faalkosten zou ik kiezen voor de toepassing van Lean tools. Lean heeft al bewezen significante besparingen op te leveren simpelweg door anders naar de processen te kijken, anders met planningen om te gaan en mede daardoor minder te verspillen.
Het behoeft, net als bij elke verandering binnen de bouwbranche, wel een andere mindset en het slechten van conservatieve denkkaders binnen de bouwketen.
Beste Dennis,

Laten we vooral niet het product of het proces centraal stellen. Laten we in de eerste plaats de gebruiker van het gebouw centraal stellen. En om dat te kunnen doen moet je zaken soms radicaal anders aanpakken. Wij (Sensid duurzame interieurarchitectuur) hebben die ervaring in een bijzonder aanbestedingsproces dat wij het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Je leest onder deze link wat Cobouw daar over schreef http://www.cobouw.nl/nieuws/2010/06/19/Aanbesteding-met-op-merkelij...

Een nieuwe toekomst voor bouwend Nederland vraagt om nieuwe inzichten, nieuwe talenten en nieuw elan. Met nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe doelstellingen en nieuwe manieren van integraal ontwikkelen. Mooie bijvangst van integraal duurzaam ontwikkelen is dat je de faalkosten al vrij vroeg in het proces kunt onderscheppen cq. voorkomen.

Marco Dees
Sensid
www.sensid.nl
Beste Dennis,

Biedt Cradle to Cradle dan een kans op het bouwproces beter te stroomlijnen?

Ja, dat vindt ik van wel, wij hebben zins kort een bouwadviesgroep opgericht welke projecten kunnen behartigen van ontwerp t/m sleutelklaar, van bouwkundig t/m installatiettechnisch, het gehele project wordt dus op deze wijze op elkaar afgestemd, en de opdrachtgever heeft met een aanspreekpunt te maken i.p.v. meerdere buro's met veel meer mensen.

Bij ons concept zijn alle discipline's aanwezig vanaf bouwkundig tekenaar, werkvoorbereiders, calculatieburo, directievoering en installatieadviseur/tekenaar, bouwkundig en installatiebestekschrijvers enz., dus alles in een pakket.

Het concept wat wij hebben bedacht is zo dat wij alles, dus ook voor de opdrachtgever, kostentechnisch en uitvoeringstechnisch goed kunnen beoordelen, ook natuurlijk op voorhand en kunnen bewaken tijdens de uitvoering, zodat we tijdens het bouwproces niet voor verrassingen kunnen komen te staan, door toedoen van mis communicatie tussen onderlinge bouwpartners, en dat geeft dus weer de zekerheid op onnodig meerwerk waarvan de opdrachtgever altijd het haasje zal zijn.

Wij hopen met dit concept een kwalitatief beter bouwproduct aan te kunnen bieden.

Voor meer informatie, kunt u met mij een afspraak maken, wij staan u graag te woord, u kunt ons bereiken op tel. 06-20019933.
Door toepassing van Slimline kan een gebouw tegen lagere investeringskosten, met een langere levensduur gerealiseerd worden.
Door integratie van de installaties in de (holle) vloerconstructie ontstaat een besparing op bouwhoogte omdat geen verlaagd plafond en/of computervloer nodig is.

Door combinatie van klimaatleidingen in het plafond en eventueel in de topvloer wordt een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd. Deze methode van ‘bouwdeelactivering’ wordt nu ook opgenomen in de nieuwe Isso richtlijnen. Het principe van ‘koel hoofd’ en ‘warme voeten’ met een snel reagerend systeem ondervangt het probleem van de traagheid bij betonkernactivering.
Zie presentatie van het vloersysteem op www.slimlinebuildings.com
Op verzoek stuur ik graag de onderbouwing en een c2c schema (zanden@slimlinebuildings.com)
Mij lijkt dat beide belangrijk zijn en dat een aantal mensen niet geheel weten wat C2C kan betekenen. C2C is de weg naar een wereld zonder afval waardoor de grondstoffen van nu de grondstoffen voor de toekomst zijn zonder kwaliteitsverlies. De zon is de energiebron en biodiversiteit is een van de hoofdpijlers. Dat betekend dus o.a. een nieuwe kijk, dat we dus nu bijvoorbeeld precies documenteren welke hoeveelheden er van welke grondstof ingaan en we dus over 50 jaar weten wat we aan het einde van de levensduur aan grondstoffen op de plank hebben liggen als het gebouw gesloopt kan worden. Dat we nadenken over het ecosystem rondom het gebouw, dat het gebouw zelf een bijdrage kan leveren aan zijn eigen energiehuishouding etc. Henriette Stroucken

Met vriendelijke groeten, Henriette
Beste Dennis,

Om vernieuwing in de bouw tot een succes te maken is samenwerking het sleutelwoord. Ketenintegratie kan enorm helpen om te komen tot faalkostenreductie. Dit bereik je niet zolang je als organisatie de eigen processen niet onder controle hebt. Zo werkt het ook met C2C. Eén van de belangrijkste eigenschappen van een proces is immers dat het loopt van klant naar klant. Daarnaast zal elke stap binnen het proces waarde moeten toevoegen. Anders kan het net zo goed worden overgeslagen. Ook met betrekking tot C2C draait het daarom om de vraag: wie is de klant? Zolang bedrijven binnen de bouw nog bezig zijn met interne processen ziet de toeleverancier nog steeds de aannemer als zijn klant. De klant van de toekomst voor elke schakel binnen de bouwkolom is toch echt de uiteindelijke gebruiker van het pand. Als iedereen deze klant voor ogen heeft kan er gebouwd worden aan een proces dat organisatiegrenzen overschrijdt. Alleen dan is mogelijk om van C2C een succes te maken. Leveranciers maken met hun dienstverlening en producten uiteraard ook onderdeel uit van dit proces. Ook zij zullen daarom die stap moeten zetten.

Groeten,

Alfons Hurenkamp
Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom
www.bouwkolom.org
De bouw kenmerkt zich door versnippering, druk op de prijs, waardoor elke snipper genoodzaakt is zijn prestatie binnen zijn budget op te leveren, te factureren en naar een nieuwe klus te rennen. Dat alle snippers bij elkaar een legpuzzle en hopelijk een mooi plaatje zou moeten opleveren daar is men te weinig mee bezig.

Inderdaad het proces, de betrokkenheid moet anders.
Petje op Petje af
Ik ben zelf intensief bezig met C2C en bouwen en kan daar goed mee uit de voeten. Ook maak ik mee dat C2C gebruikt wordt als marketing tool. C2C petje op en C2C petje af werkt dus niet.
Wat wel werkt is als alle betrokken partijen overtuigd zijn van dit gedachtengoed, dat straalt dan ook af op het bouwproces, met name dat iedere partij de ruimte krijgt die nodig is om over je eigen prestatie heen te kijken naar het einddoel. Een goed eindproduct voor je klant krijg je er dan 'gratis' bij.
Bij C2C en bouwen maak je het jezelf gemakkelijker als je niet uit gaat van een bestaand syteem.
Op www.schonewoning.nl kun je lezen van mijn vertaling van C2C naar bouwen. Dit is niet DE bouwwijze maar EEN bouwwijze (geen systeem).
Resultaat
De energiedeskundige David MacKay heeft als devies: "it's about numbers, not adjectives"
- De CO2 reductie voor wonen (incl. nieuwe bouwstoffen en bouwstoffen tijdens de levensduur) in mijn benadering is 85%
- De reductie op energiekosten voor warm water en verwarming is 75%
Deze getallen komen dicht bij de oplossing voor onze leefomgeving en onze klant en dat voor reguliere marktprijzen.
Tot slot:
Er zal altijd wel wat mis gaan, bij C2C afval is dat alleen jammer van de verloren uren, het afval op zich is geen verlies.

Groeten van:

Maarten Wiersma

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+