BouwProfs

De bouw online verbonden.

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met D66, ChristenUnie en SGP over de woningmarkt.

Hieronder vind je het overzicht van de afspraken die gemaakt zijn. Hoe beoordeel jij de afspraken die gemaakt zijn? Zijn ze afdoende om de bouw de juiste zet in de rug te geven?

 • De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent.
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt; die wordt 1,75 miljard in plaats van 2 miljard.
 • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.

 • Het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen: 50 procent in plaats van volledig. Het leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.
 • 150 miljoen gaat er naar een fonds voor energiebesparing.
 • 50 miljoen komt er voor een speciaal fonds voor startersleningen; was 20 miljoen.
 • De btw op renovatie gaat van 21 naar 6 procent; maatregel geldt voor een jaar.
 • Huurders die er in inkomen op achteruit gaan krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
 • De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.
 • Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.
 • Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.

Weergaven: 1441

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Even een reactie op de vraag van Jurgen Joos

Stel de BTW gaat omlaag zoals ik vanmorgen voorstelde,  dus op arbeid én de materialen, dan worden huizen en verbouwingen goedkoper. De overheid ontvangt dan minder BTW per transactie maar nu ontvangt de overheid niets want er worden geen huizen verkocht. Vaker verkopen, verbouwen en verhuizen, dus ook vaker vloerbedekking, behang of een bankstel. Dan krijgt de overheid in totaal meer geld binnen van al die extra transacties. Een isolatie-subsidie is dan niet nodig, want de BTW verlaging is al die subsidie. Het kan best zijn dat netto de overheid minder BTW ontvangt dan zij eerst verwacht hadden, maar als wij weer werken scheelt dat de overheid in het totaal aan uitkeringen.

In een economie is het belangrijk dat geld gaat stromen want dan kunnen mensen werken, nu staat alles stil en gebeurt er niets.

Overigens, als ik meer werk had, zat ik nu geen reactie te schrijven maar maakte ik een tekening, levert meer op voor mij ´n voor de overheid.

Heb even een globale berekening gemaakt, wat de overheid jaarlijks mis zou lopen als je de BTW verlaging van 21%, naar 6% op materialen en uren blijvend zou maken.

Uitgaande van een gemiddelde woning schommelt de ruwbouwprijs ( wind-en water dicht) rond 125000€ ( werkuren en materialen).

Er werden in 2009 nog 80000 woningen opgeleverd (huur-en koopwoningen). De laatste jaren is dat teruggevallen naar ong. 60000 woningen.

Er van uitgaande dat door de nieuwe maatregelen de verkoop wat zou aantrekkken, dan nemen we een gemiddelde van 70000 woningen die jaarlijks zouden opgeleverd worden.

Nu de BTW over die woningen. Met 21% BTW zou de overheid per woning 26250€ kunnen ontvangen.

Met 6% BTW zou dat maar 7500€ zijn. Een verschil van 18750€.

Vermenigvuldig je dat verschil (18750€) met die 70000 woningen, dan loopt de overheid jaarlijks ruim 1,3 miljard € mis. 

Dat kan dus al tellen! Dat de overheid nu niets ontvangt, is natuurlijk onjuist. Er werden in 2012 nog meer dan 55000 woningen opgeleverd.

Dat beetje meer carpet, bankstellen, etc... als men wat meer woningen zou verkopen met de 6% BTW-regeling, is dus een druppel op een hete plaat.Guus Cladder zei:

Even een reactie op de vraag van Jurgen Joos

Stel de BTW gaat omlaag zoals ik vanmorgen voorstelde,  dus op arbeid én de materialen, dan worden huizen en verbouwingen goedkoper. De overheid ontvangt dan minder BTW per transactie maar nu ontvangt de overheid niets want er worden geen huizen verkocht. Vaker verkopen, verbouwen en verhuizen, dus ook vaker vloerbedekking, behang of een bankstel. Dan krijgt de overheid in totaal meer geld binnen van al die extra transacties. Een isolatie-subsidie is dan niet nodig, want de BTW verlaging is al die subsidie. Het kan best zijn dat netto de overheid minder BTW ontvangt dan zij eerst verwacht hadden, maar als wij weer werken scheelt dat de overheid in het totaal aan uitkeringen.

In een economie is het belangrijk dat geld gaat stromen want dan kunnen mensen werken, nu staat alles stil en gebeurt er niets.

Overigens, als ik meer werk had, zat ik nu geen reactie te schrijven maar maakte ik een tekening, levert meer op voor mij ´n voor de overheid.

In aansluiting op bovenstaande (jan w bol), zal het de burgers toch duidelijk gemaakt moeten worden dat ze dankzij de vrijgevige banken rijk zijn geworden in oa stenen en dus in deze tijd weer wat armer. Vraag is alleen hoe je dat verdeelt. Dat het hele plan een in 1e instantie marginaal effect heeft, maken alle reacties hierboven wel helder. Dat huren blijven toenemen terwijl alle vastgoed goedkoper wordt is natuurlijk raar, of het zou een versnelling in tot elkaar komen moeten zijn. Gemeenten (niet allen) schrijven gelukkig ook af op grondposities, zodat de basis van bouw, maar eigenlijk de gehele economie goedkoper wordt. Dat is namelijk broodnodig. Nu wordt de stagnatie en krimp van de economie afgewenteld op de groep van betrokkenen (reorganisaties, faillissementen ed), terwijl als je de pijn inkomensafhankelijk verdeelt, iedereen meebetaalt en geen groepen hard getroffen worden zoals nu.

BTW verlaging is leuk voor kleinschalige bouw en zal voornamelijk de bouwers ten goede komen die nog voldoende werk hadden. Zij kunnen lager offreren en meer winst maken. 

Kantoren ombouwen naar woningen is aardig, maar geeft in veel gevallen niet de beoogde verlichting. Er dient gebouwd te worden voor 55 (of zelfs 65)+ers (zorg en centrum in nabijheid, doch zeker wel zelfstandig), die dan met een klein verlies, eventueel gedeeltelijk gecompenseerd door overheid, grotere woningen verlaten. Deze woningen komen dan in bereik van doorstromers, die vervolgens vanuit huur en starters worden aangevuld. Dus precies andersom aan  wat men doorlopend denkt: bouwen voor starters. Nee, je moet bouwen voor laatste doorstromers! Daar zit de behoefte en vermogen. En goedkoop en op maat bouwen. 

Bouwend Nederland is een lobbyclub om de overheid de bouw te laten helpen. Een veel betere functie zou zijn, dat ze de club zijn waar bouwers elkaar vinden in samenwerking en ontwikkeling. Platform voor innovatie. Overheid doet niks of weinig, banken mogen niks, dus moet de bouw het zelf doen: aanpakken dus die uitdaging!

Ondanks alle verantwoordingen voor het akkoord over de woningmarkt blijf ik met de volgende vraag zitten.

Hoe kan de woningmarkt uit het slop getrokken worden als het aantal werklozen toeneemt en de koopkracht, met name voor deze groter wordende groep, blijft afnemen? Er is pas nog uit een schatting gebleken dat bij de verhuurdersheffing van 2 miljard voor de woningcorporaties er 40 corporaties failliet zouden gaan in Nederland, dat zullen er ook niet veel minder worden bij 1,75 miljard. Dit lijkt een ontwikkeling die vooruitgang op de woningmarkt juist blokkeert. Ik hoor hier met name ondernemers praten over winsten voor het bedrijfsleven en het rijk maar op welke wijze wordt er nu aan de minder vermogende burger gedacht of spelen die geen rol meer in de opbouw van de economie voor het huidige kabinet?

Roel, je hoeft het antwoord van Jan niet te copieren. Veels te lang verhaal. Marktwerking is nodig om bureaucratie te voorkomen maar dan wel de verantwoordelijke mensen zelf financieel verantwoordelijk maken. Je kan niet een spoor- of woningbedrijf privatiseren zonder concurrentie en keuze voor de klant en als overheid de prijzen blijven bepalen. Dat is principieel strijdig met het vrije marktprincipe. Logisch dat dit fout is gegaan!!! Extra werknemers met te hoge salarissen zijn goed voor de managers en directie, die doceurtjes aan werknemers uitdelen en zichzelf ongestoord bonussen konden geven. Gemeenten hadden een financieel belang moeten houden bij de corporaties zoals nu bij de bijstand, zodat ze gebaat zijn bij redelijke (ambtenaren) salarissen en huurverhoging bij scheefwoners, die er best in mogen blijven maar een meer marktconforme huur moeten betalen.

Bijlagen:

Marktwerking is ook geen heilige koe als je kijkt naar de aannemersbedrijven die onder de CAO's uit proberen te komen om concurrerend te blijven. We hebben het hier niet alleen over geld maar over mensen! Zo zijn er ook mensen die scheefwonen ja, heeft de overheid op basis van geld dan het recht deze mensen meer te laten betalen dan zijn buurman voor dezelfde woning? Dat is pas scheef. Dus als ik graag een dure hobby heb of regelmatig op reis wil naar exotische bestemmingen dan mag dat niet omdat ik in een groter huis moet wonen dat bij mijn salaris past? En wat nou als deze woning dicht bij mijn zieke moeder ligt die ik dagelijks moet verzorgen omdat de gezondheidszorg erop achteruit gaat? Is dat ook niet principieel strijdig met vrijheid? Ik snap best dat sociale woningbouw daar in eerste instantie niet voor bedoeld is maar deze oplossing is ook niet bepaald sociaal. Als ondernemer leer je; wat doet mijn onderneming voor de klant? Als overheid zou het niet anders moeten zijn, je dient het belang van de bevolking niet van een elitaire groep.

Helemaal eens met Roel Wildervanck scheef wonen moeten ze afschaffen.

Ergens anders las ik ook al :  http://www.huurwoningen.nl/nieuws/151/scheefwoners-betalen-hoofdprijs/ 

Het lijkt wel of ze huurders zodanig "de nek om willen draaien" dat  ieder  graag een huis wil kopen wat de huizenprijzen op kan drijven. Wat een heleboel mensen willen dat ook. Maar . . .

Het zal niet gaan werken, iedereen heeft een bepaald bedrag in het hoofd wat hij wil betalen aan huur of koop. Dat heet ook markt werking.  Dit maal van onderaf gedicteerd.

. Geachte meelezende belasting  inspecteurs zelf heb ik nooit meer dan f 180,- pm aan huur betaald en ben ook niet van plan ooit meer te betalen. Een eenvoudige leefwijze is bij mij een principe. Een kippenhok kan men ook lux inrichten.

Wat Jan Bol zegt is zo waar. Er wordt een paar 100 miljoen ingeleverd op de plannen, en dat is alles. Verder halen ze alles binnen. Ik denk dat als de regeringspartijen professionele onderhandelaren hebben, is dit ingecalculeerd. Men zet hoger in, in de onderhandelingen ga je iets terug, iedereen blij.

De woningbouwverenigingen krijgen minder binnen, de huurstijgingen zijn niet zo fors, de afdracht is minder. Broekzak-vestzak. De huurders blij en de woningcorporaties kunnen nog steeds niets doen. De regering is alleen geschrokken voor de bouw van studentenwoningen, daar wordt naar gekeken.

Btw verlaging, laten we eerlijk zijn, kunnen ze niet zien dat de crisis voor de bouw wat langer duurt dan 1 jaar? De partijen hebben het accoord gesloten, wordt het dan teruggedraaid? Als de regering echt wilde helpen hadden ze er 2, liever nog 3 jaar van gemaakt. Dan kunnen er grote projecten opgezet en uitgedacht worden. Nu blijft het steken bij dakopbouwen en aanbouwen. het is iets, maar niet echt schokkend aan inzicht.

In alles ben ik niet kapot van een gedurft inzicht. Nog van een samenhangende visie op alle sectoren. IS er vernieuwend bouwen op komst? Ik kan het niet afleiden zoals de regering bezig is. Van het bedrijfsleven kan je niet te veel verwachten in deze tijden.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2018   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+