BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland hebben een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken voor de invoering van een ID-pas voor de bouwsector. Zij onderzoeken eerst andere sectoren die reeds gebruik maken van een dergelijk systeem. Prorail geeft voor de rail-infrastructuur al een digitaal veiligheidspaspoort uit. Werknemers kunnen hiermee aantonen dat zij een veiligheidstraining hebben gevolgd en de regels kennen die vereist zijn om langs het spoor te kunnen werken.

In de champignonsector loopt al sinds 1 januari 2014 een pilot met het Scandinavisch model, de ID12-pas. Naast veiligheidscertificaten, staan hierop ook persoonsgegevens en de arbeidsrechtelijke status zoals bijvoorbeeld de VAR-verklaring voor zelfstandigen. Het doel is om doeltreffender te kunnen controleren op overtredingen van fiscale en arbeidsrechtelijke wetten, zoals de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon, de Arbowet en Arbeidstijdenwet (ook urenregistraties moeten ermee mogelijk zijn).

Na de pilotperiode wil het kabinet een beslissing nemen over een “brede uitrol naar andere sectoren”, zoals minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer schreef. Hij noemt de bouw, de schoonmaakbranche en uitzendbureaus. Scandinavische landen kennen dit systeem al. Duitsland is er net als Nederland mee bezig en België en Luxemburg hebben interesse.

Uitrollen ID pas naar andere sectorenID-pas bouw

Jørgen Hulsmans, beleidsmedewerker Sociale Zekerheid bij Bouwend Nederland ziet meer mogelijkheden voor een ID-pas voor de bouwsector. “Zo kan een pas worden gebruikt voor louter toegangsregistraties op bouwplaatsen, maar het kan ook informatie bevatten over vakbekwaamheid. Of je kunt ze gebruiken voor het regelen van sociale zekerheid of het voorkomen van oneerlijke concurrentie.”

Over het uitrollen naar de bouwsector van de ID12-pas is Hulsmans niet zeker. “Deze wordt nu getest in een hele kleine, overzichtelijke sector. Wij hebben al geconstateerd dat we de invoering van een bouwbrede ID-pas als bouwsector niet alleen kunnen realiseren. Want een bouwplaats is doorgaans een verzamelplaats van uiteenlopende disciplines, waar dan ook verschillende cao’s van toepassing zijn Een brede invoering van een ID-pas brengt dus met zich mee dat niet alleen bedrijven die onder de bouw-CAO vallen, een ID-pas voor de bouw nodig hebben.”

Naar verwachting zal de invoering van een dergelijke pas nog wel even op zich moeten laten wachten. Er gaan hoge kosten met het systeem gepaard en het system zal aan hoge eisen moeten voldoen in verband met de privacygevoelige informatie waarmee gewerkt wordt. Zolang nog niet met een dergelijke ID-pas wordt gewerkt, neemt Meinselect uiteraard geen genoegen met slechts een kopietje van het paspoort. Alle krachten die door Meinselect wordne gedetacheerd worden regelmatig gecontroleerd. Bovendien werken wij volgens het SNA-keurmerk. 

Weergaven: 545

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Best overige Bouw profs

Om op diverse werk locaties ons te kunnen identificeren hebben wij ook als bedrijf een bedrijfs ID pas ingevoerd. De kenmerken die op de pas staan zijn:

Pasfoto van de medewerker

Naam en voorletters

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit : Nederlands

Nummer paspoort/ID-kaart

Adres :Bleijendaalseweg 8a

Postcode : 5258 SR Plaats : Berlicum

Land : Nederland

E-mailadres : info@tiab.nl

Bedrijfspas geldig vanaf : 01-01-2013

Bedrijfspas geldig tot : 01-01-2018

Personeelsnummer

Tevens staan er zaken op die betrekking hebben tot een 9 tal live saving rules waaraan jij je als medewerker aan hebt te houden.

Oorsprong van het idee, dat je hiermee op diverse locaties kan identificeren als bedrijf, vooral op die locaties waar je mogelijk niet zo vaak komt, stamt af van het veiligheidspaspoort wat bij Prorail en NS wordt gebruikt.

De richtlijnen zeggen dat een veiligheidsexamen van Prorail niet verplicht is als je tijdelijk werk in en rondom de spoorse omgeving verricht. Je mag je dan met een bedrijfspas vertonen.

Voordeel men hoeft geen verplicht examen te doen om op soortgelijke locaties te mogen komen. Ristrictie is wel als je frequenter op een spoorse omgeving komt dan ben je dit wel verplicht. 

Dit geld ook voor de VCA pas deze is niet altijd verplicht gesteld op een werk en kan dan je bedrijfspas voldoen in deze.

Met vriendelijke groet,

Ing Ron.M.R.Bosch, directeur                                  

                                                                                                                          SECN / TIAB bv | TIAB Opleidingen | Bleijendaalseweg 8A | 5258 SR BERLICUM | HOLLAND

         |e-mail: info@tiab.nl / info@secn.nl  | web: www.tiab.nl / www.secn.nl |

                                   Telefoon: +31(0) 73-5038220

Een uitvoerig artikel over ID12 (SZW) en het vakidentiteitsbewijs (initiatief Aannemersfederatie) is te vinden in de arbeidszakenkrant van de Aanemersfederatie, GAzet, uitgave 4 van 2013. Interview met Nicolette Kieft (projectleider aanpak malafi de uitzendbureaus) en Bert de Wit (projectleider ID12), beiden projectleiders SZW. De uitgave is te vinden onder Publicaties op www.aannemersfederatie.nl

Als het belang van de overheid integer zou zijn, was EEN uitwerking van het idee misschien wel verstandig. Per saldo verwacht ik vooral geïnstitutionaliseerd wantrouwen dat tot papieren tijgers leidt.

Op bepaalde gebieden zou het kunnen leiden tot een vereenvoudiging van bestekken en processen.

Maaaar ik ben wel bang dat er weer te veel verschillen en wensen zullen ontstaan zodat het meer schijnoplossingen biedt dan echte oplossingen.

Ik geef dergelijke voorstellen wel altijd het voordeel van de twijfel.   

Een bouw ID is al eens meer geprobeerd.

Als werkgever ben ik eigenlijk allleen geïnteresseerd als de werknemer hiermee zijn vakmanschap kan aantonen.

Voor de rest is het alleen maar ten behoeve van administratieve en fiscale doeleinden.

ing. J. de Wit 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+