BouwProfs

De bouw online verbonden.

Vrees voor vertraging van bouwprojecten, hoe realistisch is dit scenario?


Vertraging van bouwprojecten is volgens het CDA onwenselijk gezien de huidige problemen in de bouwsector. 

CDA-Kamerlid Ger Koopmans eist snel opheldering van minister Huizinga (VROM). Zijn zorgen zijn ingegeven door een nieuwsbrief die het ministerie van VROM in juni verspreidde. In de nieuwsbrief stelt het ministerie dat de procedures van projectbesluiten waarvoor op 1 oktober nog geen bouwvergunning (eerste fase) is verleend opnieuw moeten. Zonder een dergelijke bouwvergunning is een projectbesluit namelijk niets waard. Door de komst van de omgevingsvergunning per 1 oktober verdwijnt echter de afzonderlijke bouwvergunning. 

Omdat er geen overgangsregeling is, betekent dit volgens VROM dat voor de activiteit opnieuw, maar dan met een omgevingsvergunning, toestemming moet worden verleend.
Koopmans wil van Huizinga weten of er bouwprojecten zijn die hierdoor vertraging oplopen. In zijn ogen zou dat onwenselijk zijn zeker ‘gezien de huidige problemen in de bouwsector’.
Dat juridische procedures opnieuw doorlopen zouden moeten worden, vindt hij vreemd. Koopmans wil dat Huizinga de vragen snel beantwoordt zodat eventuele problemen voor 1 oktober kunnen worden aangepakt.

BouwProfs is benieuwd naar uw mening waar nu eigenlijk de oorzaak ligt van deze problematiek. Zijn het de banken die hun afspraken niet nakomen jegens de overheid? Komt het doordat de gemeenten de bijdrage voor de exploitatie van bouwprojecten niet meer willen of kunnen betalen aan coöperaties? Of liggen er andere problemen ten grondslag aan deze situatie? En hoe realistisch acht u de kans dat bouwprojecten zometeen substantieel vertraagd gaan worden?

Weergaven: 164

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Wat is nu de werkelijk positieve invloed van welke regering dan ook?

Natuurlijk bood de subsidie op nieuwe auto's een impuls aan de verkopen, en de deeltijd WW was ook een goede regeling voor ondernemingen die plotseling met enorme overcapaciteit zaten.

Maar m.i. waren dit slechts druppels op een gloeiende plaat. Als je ziet wat er voor de bouw, de motor van de economie, gedaan is in de voorbije 2 jaar dan moeten we toch concluderen dat de regering eerder contraproductief heeft gewerkt dan productief.

Ik ben een groot gelover in "het zelf doen". Je lot overlaten aan de regering is denk ik een slechte keuze. Voordat de overheid iets gedaan heeft is het effect van de maatregel alweer verwaarloosbaar.

Het valt natuurlijk ook niet mee om in regelland Nederland snel te anticiperen op veranderde omstandigheden.
hoi , regeren is vooruitzien, maar de laatste tijd is het slechts korte termijn poilitiek. Over 20 a 25 jaar krimpt de bevolking, nu al te zien in diverse regio's.
Als de crisis nog een beetje doorzet dan hebben wij straks die extra snelwegen ook niet meer nodig, want dan gaan wij terug naar maximaal 1 auto per gezin.........
stop met bouwen voor leegstand, laat mensen minder lang thuis wonen, maak van lege kantoren : ziekenhuizen, bejaardenhuizen, studentenflats, etc.....
ben de crisis overigens zat , tijd te veranderen !
vr groet
bert vermey
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=47931
(namen afgekort.)
Men mag aannemen dat de wet die er voor bedoeld is om bouwvergunningen vlotter te laten verlopen
ook als zodanig gebruikt gaat worden.
Maar met A.l. ben ik er ook bang voor ambtelijke vertagingen.
Met W.A. kan ik het alleen maar eens zijn.
Het lijkt er op dat B.V. linkse urban hobby`s wil promoten
door hier en daar wat cosmetische veranderingen aan te brengen.
Dat zal voor den-Arbeid ook niet gunstig uitpakken op de lange duur.
B.V. : "laat mensen minder lang thuis wonen" > `k neem aan jongeren, ouderen juist niet!

Ambtelijke vertagingen?
Men zou per wet moeten vastleggen dat
bij elke te laat verleende vergunning één ambtenaar ontslagen zou moeten worden.
Eens kijken of ze dan wat harder kunnen werken?.
In het bedrijfsleven is altijd de praktijk geweest dat grote blunders zo afgestraft werden.
È - doch als dit consequent beleid zou worden
zou er geen enkele vergunning meer in behandeling worden genomen.
Dan gaat er ook geen "klok" meer lopen op het indien moment.
Zo beschermen ambtenaren zichzelf.
Dat is nu al een beetje het geval na eerdere aanscherping vereenvoudiging vergunningen beleid van de IIe-kamer.
Hun beleid werkt averechts contraproductief.
Van Koopmans en Huizinga heb ik geen hoge pet op.
Als men zondermeer makkelijk vergunning zou verlenen voor alles wat geen gevaar zou opleveren.
Dan zou men zeggen : Verrommeling - mag - niet.
Tot het extreme toe.

Daar heb ik zelf mee te maken.
Agrarisch gebied woonbestemming. Bij een binnenplaats
Tussen twee tien meter uit elkaar liggende bestaande dijken
geheel aan elk zicht van de weg ontrokken door een hoge dichte hagen / schuttingen.
Had ik de mogelijkheid een kelder te maken à la een jongenshut d.w.z. gat graven planken er overheen.
Het geheel werd me in de schoot geworpen want het z.g. gat was al aanwezig.
Dat was lagere gedeelte tussen de twee dijken.
Hoewel het erg voor de hand lag was ik er nog niet eens aan begonnen
omdat ik toch maar een vergunning veronderstelde.
Maar er lagen in de laagte wat materialen tijdelijk opgeslagen voor een ander doel
niet storend voor de omgeving, wettelijk niet hoger dan een meter.
Het natuurlijke "gat" is twee meter diep.
Toen kwam gemeentelijke handhaving handhaven
Ik heb het vermoeden dat ze alleen zichzelf kwamen handhaven.
Toen ik de ambtenaar dit ook zei "verschoot hij zichzelfve" vanwege de waarheid.
Ik ben heel erg blij dat ik armlastig ben.
Ik ben zowel arm als lastig.
Dat gaat nog erger worden als men verder gaat met de alvast van te voren opgelegde dwangsommen
Om het een en ander aan te houden.
Ik houd me uiteraard zondermeer aan alle wettelijke democratische procedures.
Prodeo advocaten enz. eindeloos juridisch gesleep.
Men had een ook een vonst gedaan in één der wetboeken namelijk :
"Van enigerlij omvang." Dat betekend en dat kan iedereen begrijpen dat het enigzinds wat groter is.
En dat mocht weer niet.
Omdat ik dit soort ellende al jaren van te voren vermoede
heb ik elke omvang trappenloosregelbaar gemaakt heel geleidelijk dus van klein naar groot.
Alle tussenliggende leemtes heb ik opgevuld en werkt letterlijk
met een uit een oude radio afkomstige analoge `electronica` potentimeter naar een digitale motoren regeling.
Van "zo licht als een veertje" tot "niet te tillen" Van 0 tot 10 grammen, kilo`s, tonnen
Niet te grijpen voor de grove digitale indeling van het wetboek van ja of nee
klein / groot speelgoed / grotemensenwerk.
Het wetboek is nu waardeloos geworden want het verteld nu niets over de tussenliggende omvangsmaten
en gewichts maten alhier ook door Napoleon ingevoerd.
. . Burgemeesters gaan ook bouwproblemen oplossen.
Ebenhart van der Laan je weet wel, de opvolger van knetterhek,
nu burgemeester van alle prachtwijken te Amsterdam.
Die gaat burgemeester Jaap Sala helpen, vrindje van milieudefentie.
Met een stedenband. Moet wat worden. Allebei blij.
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6951654/Amsterdam-stelt-stedenband-...
Te weinig partijen in ons land willen/kunnen hun verlies op relatief korte termijn nemen. Men tracht uit alle macht ons vastgoed af te waarderen middels een kaasschaafmethode, ieder jaar zo'n 2 a 3 % de komende 10 jaar. Iedere geldverstrekker weet dat zn vastgoedportefeuille in feite zwaar overgefinancierd is. Dit soort professionele partijen zijn bewust stil en terughoudend. We hebben in de laatste jaren vlak voor introduktie van de € een sterke stijging van vastgoedwaarden van 10 a 15% per jaar gezien. Overigens toch te gek voor woorden dat de prijs in guldens nu zo ongeveer een prijs in euro's is geworden. Logisch dat we nu geld te kort komen en niemand wil bewegen. Afwaarderen van bestaande onroerende zaken, inclusief nieuw uit te geven bouwgrond... is de enige manier om de handel in vastgoed weer los te trekken. Zolang we dat niet doen, blijft het sappelen. Vooruitzien blijkt voor zittende politici nogal moeilijk te zijn. Dit belangrijke onderdeel van onze economie zit namenlijk al jaren vast... een grootschalig en goed doordacht reddingsplan is hoogst noodzakelijk na jaren van dralen en niet regeren!!
Met A.R kan ik geheel in stemmen.
Hoe valt het nog aan burgers uit te leggen dat de kosten voor leges
hoger zijn dan hetgeen een bouwerk moet voorstellen.
http://www.omroepzeeland.nl/111685/2010-08-16/grote-verschillen-bou...
Leges nu €3300 terwijl er na de watersnood ramp huizen gebouwd werden die nu
nog bewoond zijn kosten f3000 om het hele huis met de hand te bouwen in Stavernisse.
Rijtjeshuizen beneden 7x7meter + verdieping en ladder naar zolder kortom een huis zonder flauwekul.
kort geleden nog gebeld met iemand die een maandhuur heeft van €2700 à 3700.
Dan heb je meer dan de balkenendenorm voorschrijft.
Bij deze getallen is elke verhouding weg. Factor 1000 ,
Tegenwoordig zijn overal machines voor het zware werk. (destijds niet klagen maar dragen.)
terwijl de muren van steen net zo radioactief stralen door de achtergrond straling.
De lucht misschien nog wel zuiverder is door natuurlijke ventilatie ipv airco-sick building
De Polen snappen het ook al niet die melden zich nu en-masse bij het leger des Heils
Dat gebeurt en het komt door grenzeloosheid en politieke kortzichtigheid.
Maar de burger kan ook wat doen door het gegoogel met getallen op de voet te volgen met :
http://www.gemeenteanalyse.com/
http://www.gemeenteanalyse.org/ (sites mede door mij op het internet gezet.)
Dankzij de wet openbaarheid van bestuur.
Kijk en vergelijk gemeentes op de verschillen.
De verantwoordingen zullen meer en meer bloot komen te liggen.
Bizarre verschillen mogen graag aan de kaak gesteld worden.
Het is volkomen democratisch.
Het lijkt me beter dan die linkse hobby`s als
1 autoot-je pesten,
2 hekrund / paard in de Flevo totaal laten uithongeren.
3 polders onder water zetten zodat na her en der mislukte oogsten vanwege klimaat
het eten niet meer te betalen is.
4 Verklaren dat Nederland te vol is met huizen en gebouwen maar
dat er nog wel een paar keer zoveel mensen bij kunnen.
5 didacties indoctrineren en voor dommerikken uitmaken
van een volgende generatie zombies die daardoor bovenstaande punten heilig verklaren.
Ben ik blij dat ik nog een echt vak geleerd heb.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+