BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwsector vraagt om investeringen voor herstel.

"De bouwproductie in de eerste helft van 2011 viel mee, maar vanaf dat moment zat het weer echt tegen, dat zien we duidelijk terug in de EIB-cijfers. In het belang van heel Nederland moeten we daarom nu erg voorzichtig zijn met de verzwakte bouw- en inframarkt. Die verdraagt absoluut geen aanvullende bezuinigingen of andere forse ingrepen. Sterker nog: dat zou structurele schade opleveren voor de bouwsector - en daarmee aan het herstel van de hele economie", stelt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

"Er is maar één remedie om onze hele economie uit het slop te krijgen: we moeten ophouden het vertrouwen in de woningmarkt de grond in te praten, maar weer investeren in energiezuinige woningen, in zorg- en schoolgebouwen, in wegen, spoor en ondergrondse infrastructuur. De behoefte is er, dat blijkt duidelijk uit alle cijfers en toekomstscenario's.

De eerste vertrouwenwekkende maatregelen heeft het kabinet al genomen, bijvoorbeeld door de verhoogde NHG te laten doorlopen en - nog belangrijker - de overdrachtsbelasting te verlagen. In ieder geval moeten we die herstelmaatregelen meer tijd geven, om nog meer effect te genereren."

"Kijken we nu naar de prognoses, dan is dat plusje van 3,5 procent de spreekwoordelijke eerste zwaluw die voorlopig nog geen zomer maakt. Bovendien moet je dit 'herstel' van begin 2011 zien tegen de desastreuze neergang van de afgelopen jaren (minus 15 procent), waardoor Nederlandse bouwbedrijven ruim 30.000 vaste medewerkers verloren, plus zo'n 10.000 in de flexibele schil."

"In de werkgelegenheid zien we het lichte herstel van de bouwproductie dan ook niet terug. De werkgelegenheid ging in de laatste maanden zelfs opnieuw hard onderuit. De teloorgang van 5.000 arbeidsplaatsen in januari is de grootste daling sinds 1 juli 2009. Dat is ernstig, en het EIB verwacht voor dit jaar zelfs een daling in de bouwproductie van 3,5 procent, ofwel: weg herstel!"

Bouwstops
"Dat komt onder andere door de afgeknepen financieringsmogelijkheden bij particuliere en publieke opdrachtgevers, die zich vertalen in bezuinigingen en bouwstops bij overheden - op alle niveaus - maar ook bij corporaties en bij al die miljoenen gewone huizenbezitters."

"De voortdurende negatieve discussie over de woningmarkt helpt ook niet. Het vertrouwen van het grote publiek is daardoor nog verder gezakt, zodat de malaise op de woningmarkt een 'self-fulfilling prophecy' is. Ondertussen wijzen de feiten een andere kant op: het EIB liet onlangs al zien dat de verlaagde overdrachtsbelasting en zeker de verhoogde NHG inderdaad de klap voor de huizenmarkt significant hebben beperkt. Alle reden dus voor vertrouwen in de herstelmaatregelen."

Investeringsvermogen
"Het helemaal schrappen van de overdrachtsbelasting helpt nog meer, want zo win je direct weer een stukje investeringsvermogen. Dat is goed voor de doorstroming, ook remt het onnodig waardeverlies bij al die woningeigenaren. Koper, verkoper en financier zijn hier unaniem blij mee."

"Daarom willen we als bouwsector de snelle terugkeer van hypothecaire maatwerk, want ook dat is van 't grootste belang voor de markt en doorstroming, zoals blijkt uit het EIB- rapport. Dan kunnen koopstarters met hun goede perspectieven straks wél de stap naar een eigen huis mogen maken. We moeten maar eens af van het afknijpen van de starter, dat zorgt alleen maar voor onnodige stagnatie op de woningmarkt. Er is nog heel veel latente vraag."

"Als sector zullen we ook de marktkansen moeten benutten in de ruimte tussen de gereguleerde en de vrije markt. Er moeten bijvoorbeeld meer huurwoningen komen in de prijscategorie van 650 tot 900 euro per maand. Dan komt er voldoende aanbod voor mensen die graag willen doorstromen vanuit hun sociale huurwoning of koopwoning naar een luxere huurwoning. Die woningen moeten natuurlijk zo snel mogelijk gebouwd worden."

"Daarbij is het voor de doorstroming erg nuttig als je stapsgewijs het gat kleiner maakt tussen de gereguleerde en vrije woningmarkt. Dat kan door de huurprijs van een sociale huurwoning meer te laten afhangen van het inkomen van die huurder. Het eerste goede stapje op dat vlak wordt over een paar maanden gezet."

School, zorg en infra
"Op het vlak van goede school- en zorggebouwen is een grote maatschappelijke vraag. Om die in te vullen zijn er meer stappen nodig. Vaak zijn het verouderde panden, die hard toe zijn aan grootschalige renovatie - of nieuwbouw. Ook hier zijn investeringen heel hard nodig, voor onze kinderen, onze zieken en ouderen. Goed zorgen voor die kwetsbaren betekent immers ook dat je hen een aangename woon- en verblijfomgeving biedt. Daar hebben ze gewoon recht op.

En als bijvoorbeeld een verpleegster van haar nieuwe koopwoning op weg gaat naar haar werkplek in dat totaal vernieuwde zorgcentrum, dan moet ze daar wel veilig en verantwoord kunnen komen. Zeker over een paar jaar is dat een echte vraag. Op het gebied van de mobiliteit zijn decentrale overheden nog te vaak 'pennywise, poundfoolish'. Als gemeentelijk wegenonderhoud alleen maar 'gaten vullen' is, als je als provincie nauwelijks de broodnodige extra wegen of rijbanen aanlegt, dan rem je het economisch herstel in je eigen gebied. Hetzelfde verhaal gaat op voor de ondergrondse infrastructuur: water-, stroom- en gasleidingen plus rioleringen.
Juist nu moet je die aanpakken, omdat straks het gebruik alleen maar toeneemt - ook in krimpgebieden, ondanks economische malaise. De belasting van dat verouderde net stijgt dus, met alle kans op vervelende storingen. Het is kortom nu echt de tijd om te investeren, zodat Nederland sterker uit de crisis te voorschijn komt."

Kies
"De bouw staat er klaar voor - nog wel. Maar als er nog een paar jaren met dit soort harde klappen komen, moeten we straks bij het economisch herstel van Nederland met acht man 't veld in. Als we deze broodmagere jaren straks definitief achter ons hebben gelaten, heeft de bouw weer heel veel mensen nodig. Die tijd komt er echt aan, de EIB-cijfers wijzen daarop en we weten dat er eigenlijk - maar nu nog wat verborgen, door de crisis - een enorme vraag is naar goede woningen op de juiste plek, net als goede scholen en zorggebouwen. Dat geldt net zo goed in krimp- als groeigebieden. Ook is zeker dat de mobiliteit alleen maar toeneemt en dat dus de druk op wegen en infrastructuur groeit, juist bij economisch herstel. Genoeg werk aan de winkel! Het klinkt misschien nu nog gek, maar voor grote aantallen scholieren is dit het moment bij uitstek om te kiezen voor een baan in de bouwsector."

Dit artikel is geschreven door Bouwend Nederland en volledig gepubliceerd op de BouwProfs blog.

Weergaven: 319

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Jelke Boonstra op 13 Februari 2012 op 11.43

Ik heb Brinkman's betoog gehoord op de radio en hij bleef er maar omheen draaien. "Nee, de hypotheekrenteaftrek moet niet worden aangepast" en "ja, je moet aflossingen gaan verplichten". Nou ja. Feit is dat in de afgelopen jaren de reële inkomens met 40% zijn gestegen ën huis- en grondprijzen met 200%. This is a bubble. Gezien deze feiten is het duidelijk dat er teveel geld in de markt wordt gepompt en de gedeeltelijke teruggave van hypotheekrente is daar één vorm van. De overheid geeft mensen per jaar 14 miljard terug en heeft daardoor een hyperinflatie in gang gezet op de bouwmarkt. De te sterk gegroeide bouwmarkt trekt daardoor steeds meer personeel in dit métiér.

Nu en straks, door liberale arbeidswetgeving, hebben mensen een grotere kans hun baan te verliezen, minder snel een nieuwe baan te vinden, een grotere toename terecht te komen in een deeltijd- en/of flexbaan. Een langdurig arbeidscontract wordt een rariteit in Nederland en daardoor gaan banken strengere eisen stellen en ook minder uitlenen. Daardoor zullen woningprijzen dalen ongeacht het bestaan van de hyporente. En dat zien we nu al gebeuren. In delen van Nederland zijn woningprijzen al met 10-19% gedaald. Dit is natuurlijk een medeoorzaak van een zogenaamde vastzittende woningmarkt. Mensen verkopen niet, want hopen nog steeds erop een prijs te krijgen die (veel) hoger is dan de reële prijs in een reële markt.

Om een reële prijs beter in beeld te krijgen moeten subjectsubsidies, waaronder de hypotheekrente, afgeschaft worden. Vooral voor mensen die genoeg verdienen, zelfredzaamheid is niets mis mee. De teruggave van rente kun je wel instellen die net op de woningmarkt komen en daardoor een steuntje in de rug nodig hebben. Maar als zij doorgroeien, kun je de teruggave afnemen (in welke vorm dan ook).

Op deze manier wordt de bubble leeggeprikt en wordt erger voorkomen. And it makes sense. Woningeigenaren rekenen er al lang mee dat de hyporente verdwijnt, nu de overheid geld tekort komt en de ziektekosten, te betalen door de burger, laat stijgen of minder ingrepen worden vergoed. In onderzoek is aangetoond dat de burger de hyporente wel wil inruilen voor een goede en voor iedereen toegankelijk ziektezorg en onderwijs. Overigens moet het uitvallen van de aardgasbaten ook worden opgevangen.

Leegloop van de bubble, zal een leegloop aan personeel betekenen. Is niet erg, komen we direct te weten wat de 'core' aan personeel is. En vandaar moet de bouw weer gaan groeien naar een gezonde sector in een markt die dan minder afhankelijk wordt gemaakt van 'cheap money'

Reactie van Eric Hogenbirk op 10 Februari 2012 op 10.44

Andre,

 

Is het een idee om deze uiteenzetting met diverse opties door te geven aan het dreamteam van minister Spies?

Reactie van Rob op 10 Februari 2012 op 10.30

Er zit nog steeds veel (spaar)geld vast bij particulieren. Maak de financiering voor koopstarters meer mogelijk door de drempel voor belastingvrije schenkingen aanmerkelijk te verhogen. 

Reactie van rob claesen op 9 Februari 2012 op 16.51

Hallo Andre, Prachtige uiteenzetting. Wat ook een middel is om de bouw te stimuleren is het volgende:

De gemeente's geven veelal de bouwgronden uit, als deze nu bereidt zouden zijn om de gronden op basis van huurkoop of directe lening , looptijd 20 jaar, aan de toekomstige eigenaar ter beschikking te stellen  tegen een rente tarief dat gelijk is aan de Euribor, zal de bouw een impuls krijgen.De totale kosten zullen  lager zijn.Een bijkomend voordeel is de gemeentes ontvangen rente en aflossing  over grond waar ze nu niet van afkomen.De nieuwe eigenaar kan op basis van huurkoop of directe lening op  alleen de grond goedkoper starten.

De bank kan het huis voor 100 % financieren. Wordt een huis verkocht, dan kan de gemeente nieuwe afspraken maken over de rest schuld die er nog is op de grond.

Er zal wel een maar aan dit verhaal zitten , echter is het misschien een nieuw idee om de bouw vlot te trekken. 

Gemeentes, starters,  banken en bouwers hebben hiermee voordeel.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+