BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwteam zoekt dialoog over Toekomstagenda Bouw: Eenvoud in de uitvoering.

Het Bouwteam dat de Toekomstagenda Bouw opstelt, zoekt de komende weken de dialoog met het veld. Het team verwacht via de sociale media suggesties en adviezen binnen te kijgen waarmee de toekomstagenda kan worden onderbouwd. Bijdragen dienen voor 15 maart binnen te zijn.

Het Bouwteam nodigt iedereen uit zijn mening tegeven over onderwerpen als vereenvoudiging van de regelgeving, verduurzaming van de bestaande bouw, financiering en nieuwe verdienmodellen.

Uiteraard draagt BouwProfs graag een steentje bij. Vandaar dat wij de in een aantal artikelen stil staan bij de thema's die het Bouwteam behandelt. Geef je input zodat het Bouwteam gericht en met input vanuit de praktijk aan de slag kan.


De te behandelen thema's zijn:

  • Eenvoud in de uitvoering
  • Nieuwe verdienmodellen
  • Substituten
  • Financiering
  • Programmering
  • Kennis, onderwijs en valorisatie
  • Verduurzaming bestaande bouw

We staan in deze discussie stil bij het thema ' Eenvoud in de uitvoering'.
Het Bouwteam onderzoekt hoe meer eenvoud in de uitvoering kan worden gebracht. Help mee! Belemmerende bouw- en ruimtelijke ordeningsregels zijn een aandachtsgebied van het Bouwteam. Welke (lokale) bouwregelgeving kan op de schop? Draag voorbeelden aan die jouw werk belemmeren. Maar kom vooral ook met oplossingen.

Volg de ontwikkelingen van het Bouwteam op de voet, en lees de andere discussies die gaan over dit thema.

Weergaven: 428

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Richard Kindermann op 3 April 2012 op 12.44

Verandering in de bouw hoe en wie kunnen hierin het voortouw nemen.

Nieuwbouw is geen probleem om in passief uitvoering te leveren en dan ook nog eens energieneutraal.

Maar de bestaande woningvooraad ongeveer 2,6 miljoen stuks wat gebeurd daar mee als de nieuwbouw een energielabel reting-A krijgen.

Wat gebeurd er als bestaande woningen reting-G krijgen dit zou een catastrofe worden voor huiseigenaren en woningstichtingen.

Ook de banken zitten hierop niet te wachten maar er moet nu wat gebeuren.

De oplossing hierin is naar mijn mening dan ook niet zo ingewikkeld dan het lijkt.

We zitten in de zwaarste crises tot nu toe hieraan willen we allemaal wat doen lijkt mij.

Nu is het zo dat huiseigenaren particulier en woningstichtings ook graag energieneutraal willen worden. De particulier hierin zou het geld wat aan zijn energienota wordt betaald ook wel aan de bank willen betalen als hij direct energieneutraal word en hier mee zijn investering tussen de 5 & 7 jaar kan aflossen waardoor hij dan per maand extra geld overhoud en dit natuurlijk weer aan andere dingen besteed.

Woningstichtings hebben de woningvoorraad allang afgeschreven en kunnen dit makkelijk verkopen aan diegene die nu huurt van hun voor er groot onderhoud komt dit kan de particulier samen met de bank financieren en ook energieneutraal maken.

Nog niet afgeschreven woningen kunnen door de woningstichting zelf energieneutraal worden gemaakt en e.v.t. opgewardeerd.

Huurders kunnen dit samen met de woningstichting afspreken om dit in te kleden.

De bank wil de garantie dat het geld per maand word betaald nou kun je dit ook via het bruto salaris verrekenen dan doet de belastingen ook mee aan de voorkant en kan het later in de vorm van energiebelasting op basis van een geïndexeerde energielabel een vast bedrag per maand betaald worden. Maar meer isolatie investeren is minder belasting betalen.

Hierdoor zullen particulieren meer investeren en dus is er werk voor de bouw en de installatietechniek.

Als we 2,6 miljoen woningen gaan opwaarderen, we kunnen als we stinkend ons best doen in de nieuwbouw 83 duizend woningen bouwen een simpel rekensommetje zegt mij dat we dan de komende 30 jaar werk in overvloed hebben.

Ook de regering zal zijn steentje bijdragen wat betreft het kyoto-verdrag (co2 verlaging).

win-win voor iedereen lijkt mij, natuurlijk moet er nog e.e.a. goed uitgewerkt worden maar dit lijkt mij een prima start voor onze economie. 

Reactie van Ger van der Zanden op 27 Februari 2012 op 20.31

Eenvoud in de uitvoeringkan worden gerealiseerd, door installaties -die cruciaal  zijn voor een comfortabel gebouw - niet meer te vermengen met de draagstructuur. Door pre-fabricage en slanke, maatvaste lichte componenten toe te passen,  wordt het bouwproces versneld en de foutkans neemt af.  Het IFD programma heeft aangetoond dat het ook in de praktijk goed werkt. Nog een tip: "Installaties niet aan het plafond hangen, maar opnemen in holle vloeren en wanden en bereikbaar binnen de eigen juridische ruimte" !

 

Reactie van Maarten Deege op 18 Februari 2012 op 16.38

Er zullen veel meningen zijn over dit onderwerp. Door vooral goed te luisteren naar elkaar en dit te structureren naar hoofdthema's kan er naar (lange termijn) oplossingen gezocht worden.Op de korte termijn is er geen oplossing te verwachten, daarvoor zijn de problemen in de sector te complex en te divers.

Mijn mening over de oorzaak is heel simpel: Zolang vastgoed niet (echt) voor je werkt dan zal het je vroeg of laat inhalen en als een blok aan je been blijven hangen en je geld gaan kosten. Er is teveel werkloos kapitaal gebouwd. De oorzaak daarvan: verkeerde adviseurs.

Reactie van Michaël de Vos op 17 Februari 2012 op 9.55

Er ontbreekt een thema: wetgeving. Wetten moeten essentieel, eenduidig, praktisch en overzichtelijk zijn. Noch alle opdrachtgevers, noch alle ambtenaren zijn ingenieurs of anderszins academisch, terwijl iedereen de wet MOET kennen en kunnen toepassen. Het kan makkelijk!

Reactie van Ivo Opstelten op 16 Februari 2012 op 17.15

In het kader van ons innovatieprogramma "Energiesprong" is recentelijk een inventarisatie gemaakt rondom dit onderwerp, uitgesplitst naar regelgeving op nationaal niveau en op lokaal (gemeentelijk) niveau. Dit dan wel toegespitst rondom zaken die zich concentreren rondom verduurzaming in de bouw. De inventarisatie is te lang voor een reactie veld op linkedin maar uiteraard bij mij opvraagbaar.

Reactie van Peter van Oppen op 16 Februari 2012 op 11.50

Eenvoud in uitvoering moet naar mijn mening geen doel op zich zijn. Of willen we Nederland volbouwen met enkele simpele (industriële?) uitvoeringsconcepten, die door iedereen gerealiseerd kunnen worden? Het gaat erom dat het ontwerp goed is doordacht, ook wat betreft uitvoering. Maar ook dat uitvoerenden weten wat zij moeten doen en vooral hoe. Ketenintegratie of goede samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende partijen, en goed vakmanschap in ontwerp en uitvoering zijn naar mijn mening belangrijker. 

Reactie van Ad van Wensen op 16 Februari 2012 op 9.27

De afgelopen decennia zijn te veel bouwregels verdwenen. Dit gaat ten koste van kwaliteit en zorgvuldige uitvoering. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in oprichting www.kcaf.nl) wil de regelgeving verscherpen om de bestaande bouw te beschermen. De funderingsproblematiek behelst mogelijk meer dan 400.000 woingen (dus ook 400.000 gezinnen die hiermee geconfronteerd worden. Alleen betere regelgeving kan ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft en over enkele decennia niet het dubbele wordt van de ontstane schade die deels voorkomen had kunnen worden.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+