BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hoe maken we Nederland onafhankelijk van gas?

Naar schatting zo'n zeven miljoen huishoudens die nu gebruik maken van gas moeten op zoek naar een alternatief. Minister Kamp wil de uitstoot van broeikasgassen in 2050 teruggebracht hebben richting nul, met alle ingrijpende gevolgen van dien.

Wat zijn de alternatieven voor gas?

Wat is de beste manier om deze stap te nemen en om naar een gasloos Nederland te gaan? Gaan we straks massaal over op stadswarmte? Of maken we de huizen zo energiezuinig dat een gasaansluiting niet langer nodig is? Of kiezen we toch voor WKO? Kortom, hoe maken we Nederland definitief onafhankelijk van gas?

Weergaven: 982

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Elske van de Fliert op 9 December 2016 op 12.55

Ik hoop dat het allemaal razend snel zal gaan met het verduurzamen, maar ik heb een offerte opgevraagd voor een zonneboiler en mij wordt geadviseerd om een gewone CV ketel te nemen! Nu wil ik dat doen als de zonneboiler meer gas zou verbruiken den een gewone CV ketel, maar dat durf ik te betwijfelen... Zolang particulieren die om groene energie vragen niet eens bediend worden, komt 2050 misschien wel sneller dan we denken.

Reactie van Ron Dekker op 9 December 2016 op 9.28

Hoi allemaal,

Leuk om jullie reacties te lezen.

Wat Nienke schrijft spreekt mij erg aan. We hebben nu eenmaal te maken met een bestaande verouderde woningvoorraad.

Wat ik aan de vraag "Hoe maken we Nederland onafhankelijk van gas?" zou willen toe voegen is "Surface Power" van Hone. Dit is een soort van zonnecollector systeem wat niet afhankelijk is van de zonnestralen maar van het daglicht. En tijdens de winter periode hebben we nu eenmaal minder zonnestralen dan daglicht.

Maar in mijn verbeelding kunnen we dit systeem het beste gebruiken of bij nieuwbouw of bij een grote renovatie.

In Engeland en Ierland wordt dit systeem al volop toegepast en in Nederland zijn er nu een paar projecten mee uitgevoerd.

Overigens heb ik geen belang in dit bedrijf ;-)

Reactie van Pascal van Droogenbroeck op 8 December 2016 op 23.07

Iedere ton CO2 kost ons ca. €32,-- euro, die rekening komt nog een keer op ons aller mat te liggen. Daarom zullen we bij alle oplossingen die verzonnen worden goed moeten kijken wat de CO2 impact is van de maatregel. Dat moet in de hele keten bekeken worden, dat betekent dat de CO2 terugverdientijd van een enorm belang is. Als voorbeeld; kijk bij isoleren naar wat de uitstoot is bij productie, verwerking en uiteindelijke afvalstroom en wat neveneffecten zijn.

Biogas afkomstig van veeteelt, ook daarbij zullen we de effecten op klimaat en ruimtebeslag goed moeten overwegen. Daarbuiten zal in de transitieperiode vermoedelijk alle biogas nodig zijn voor industriële doeleinden.

Warmtenetten op wijkniveau hebben altijd een enorme infrastructuur nodig en leveren altijd een hoge mate van energieverlies op. Ook daarvoor geldt dat beter gekeken kan worden of je restwarmte niet beter direct bij de buurman in kunt zetten. Ofwel bedrijven zo positioneren dat in kleine kring (kortst mogelijke afstand) er zo min mogelijk verloren gaat.

We zullen echt anders moeten gaan denken, dan zal blijken dat er veel mogelijk is, anders wil niet zeggen dat het slecht is. De urgentie is onvoorstelbaar, de omvang van de veranderingen enorm, het tempo zal daarbij ook hoog moeten (en kunnen) zijn.

Geld is niet het probleem, sterker nog de transitie (die inmiddels al gaande is) levert goede mogelijkheden op om het echt anders te gaan doen. Het is vooral tussen de oren dat we daar aan moeten wennen, maar dat was ten tijde van het begin van de industriële revolutie ook zo.

 

Reactie van Nienke Bloksma op 8 December 2016 op 22.23

Dat kan heel goed, Wijbranda Holterman. Je kunt per wijk bekijken wat de beste oplossing is, warmtepomp, warmtenet of groen gas. Waarschijnlijk is een mix van deze oplossingen het beste en goedkoopste. Er is niet één oplossing is voor alle typen huizen/wijken.

Reactie van Wijbranda Holterman op 8 December 2016 op 21.06

Waarom kunnen we niet het bestaande aardgasnet (het grootste deel van de woningvoorraad is bestaand) gebruiken om biogas (bijv. uit koemest, maar ook uit restafval) te transporteren? Ik zie het dan als een en-en verhaal. Dus in combinatie met bijv. een lucht warmtepomp en natuurlijk goede isolatie. 

Reactie van Nienke Bloksma op 8 December 2016 op 21.03

We moeten van het aardgas af. Eens. Maar hou de optie open om een deel van de oplossing uit biogas en synthetisch gemaakt gas te halen. Bijvoorbeeld windenergie, water en CO2 geeft CH4 en O2, een prima opslagmedium om de winter mee door te komen, en volledig duurzaam.

Het lijkt wel of heel Nederland alleen maar aan all-electric denkt. Prachtig voor huizen die makkelijk zeer goed te isoleren zijn, maar geen goede oplossing voor huizen die alleen tegen hele hoge kosten zeer goed geïsoleerd kunnen worden.

Vooralsnog is de opslag van duurzame elektriciteit een bottleneck om alle woningen in Nederland all electric te maken. Het net moet daarvoor zoveel verzwaard worden, dat dit een hele dure oplossing is. Duurzame energie opslaan in gas, kan in bepaalde gevallen een oplossing zijn.

Reactie van henk van de meent op 8 December 2016 op 16.55

2050 eerder te vroeg dan te laat. Inderdaad te laat om alleen daarmee het milieu te redden, maar te vroeg als je de investeringen daarvoor nodig in een nog kortere tijd wilt bijeenbrengen, De op dit moment beschikbare alternatieve energie opwekkers zijn u eenmaal nogal kostbaar. Heeft dus niets met kennis en kunde te maken.

Reactie van Pascal van Droogenbroeck op 8 December 2016 op 15.02

Aanvullend: 2050 is echt veel te laat! Het is eenvoudig mogelijk om een hoop van de genoemde doelstellingen in de energieagenda in de helft of derde van de tijd te bereiken. Dat is geen wishful thinking, maar wel is het daarvoor nodig dat we intrinsiek en integraal de boel gaan aanvliegen. 

 

Reactie van Pascal van Droogenbroeck op 8 December 2016 op 14.58

Het goede antwoord staat er niet bij!

Stadswarmte is niet rendabel, zeker niet als je de totale CO2 impact bekijkt en WKO werkt veelal niet maar is ook dubieus (doorboren bodemlagen).

Maar wat dan wel? Welnu reeds bestaande en relatief eenvoudige technologie als lucht-water, lucht-lucht en water-water warmtepompen op woonhuis niveau hebben de toekomst.

Dat zal in combinatie met winter-dimensionering van PV moeten gebeuren.

Ofwel het wat moderner schakelen en verbinden van reeds bestaande mogelijkheden.

Gebrek aan integrale kennis is op dit moment slechts de vertragende factor, niet wat al lang mogelijk is.

Praat je over industrie, dan is et wat anders, maar op woonhuisniveau is er al zoveel, kosten effectief, mogelijk dat is onvoorstelbaar.

Waar het aan ontbreekt? Kennis, wil en integrale benadering.

Het blijft me verbazen dat de bouw zich nog steeds laat leiden door oude visies en de lobby van gevestigde achterhaalde oplossingen. 

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+