BouwProfs

De bouw online verbonden.

Informatiegebrek woningcorporaties bemoeilijkt sturen op rendement.

Bij de transitie naar sturen op rendement blijkt gebrek aan informatie over de portefeuille de grootste bottleneck. 36 procent van de woningcorporaties beschikt over onvoldoende informatie om bewuste keuzes te kunnen maken gebaseerd op financiële rendementen. Dit blijkt uit een onderzoek van Reasult, specialist in financial forecasting software, in samenwerking met ORGfit onder bestuurders en financieel managers bij woningcorporaties. In het whitepaper ‘Stand en verstand van zaken van sturen op rendement’ zijn de onderzoeksresultaten gecombineerd met de benodigde kennis en expertise om de transitie te volbrengen.

Informatie
De informatie van de vastgoedportefeuille die het slechtst vastgelegd zijn: werkelijke markthuur (45%), faciliteiten in de omgeving (40%), milieukenmerken (32%) en het type wijk (29%).

Mens
Naast informatiegebrek ligt voor 34 procent van de woningcorporatie de grootste uitdaging bij de medewerkers. Woningcorporaties verwachten dat medewerkers moeite zullen hebben met de overgang naar een nieuwe denkwijze (46%). Bij sturen op rendement zullen zij immers naast maatschappelijke belangen ook financiële aspecten mee moeten laten wegen in hun keuzes. Daarnaast voorzien corporaties struikelblokken op het gebied van kennis en kennisverdeling (24%), organisatiecultuur (16%) en samenwerking (14%). Geen van de corporaties verwacht dat besluitvorming de transitie naar sturen op rendement zal bemoeilijken.

Proces en middelen
Om te kunnen sturen op rendement is voor 17 procent van de woningcorporaties het herinrichten en -ontwerpen van processen de grootste uitdaging en voor 13 procent de beschikbaarheid van middelen. Naast financiële middelen gaat het hier om software waarmee informatie wordt vastgelegd en de juiste berekening gemaakt wordt.

Aart Zandbergen, Managing Director bij Reasult: “Woningcorporaties zullen steeds meer rendementbewust worden. Daarmee behoort onbewust geld laten liggen tot het verleden. In de toekomst staan woningcorporaties zelf aan het roer om te bepalen waar zij financieel rendement behalen om het vervolgens te kunnen investeren in volkshuisvesting. Woningcorporaties hebben zich openhartig uitgesproken over de status van hun plannen en ook aangegeven waar het nog aan schort om de ideale randvoorwaarden te scheppen om de transitie te volbrengen. Door deze informatie te delen willen wij corporaties helpen gericht te werk te gaan om van de transitie een succes te maken.”

Stand en verstand van sturen op rendement
Reasult heeft in samenwerking met ORGfit onderzoek uitgevoerd onder 70 respondenten in hogere management functies bij woningcorporaties. Onderzocht is in hoeverre woningcorporaties klaar zijn voor de transitie naar sturen op rendement. In het whitepaper ‘Stand en verstand van sturen op rendement’ zijn de uitkomsten van het onderzoek gecombineerd met de kennis en ervaring van Reasult en ORGfit om woningcorporaties te ondersteunen in de transitie.

Weergaven: 102

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+