BouwProfs

De bouw online verbonden.

Stelling 1

Bouwen is niet duurzaam maar te duur door zo'n 8 factoren:

4 buiten ons:

 • Onveranderbare gebouwen;
 • Organisatie van de bouw;
 • Marktpartijen en specialisten aan het eerste begin van projecten;
 • Korte termijn denken.

4 binnen in ons

 • Het moet allemaal nieuw zijn;
 • Bouwen boven onze stand; 
 • Verbinding met het maken is verloren gegaan;
 • Geen weerbaarheid als opdrachtgever.

 

Stelling 2

3 over bruikbaarheid

 • Als een bouwwerk 200 jaar bruikbaar is i.p.v. 25 jaar, dan is het materiaal gebruik maar 1/8 deel;
 • 100% herbruikbare bouwwerken veroorzaken geen puinhoop maar een materiaalmijn.
 • Als nu nog een niet herbruikbaar bouwwerk wordt neergezet, dan is dat een niet strafbaar milieudelict.

 

Stelling 3

Elk bouwwerk is tijdelijk, het ene is wat langer nodig dan het andere.

Er is dus geen verschil tussen een tijdelijk- en een permanent bouwwerk.

 

Binnenkort nog een paar.

 

Weergaven: 977

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Joost - Maak je het niet te ingewikkeld? Het gaat hier om het stimuleren dat gebouwen zo duurzaam mogelijk worden ontworpen en gebouwd.  Dat heeft m.i. niets te maken met gebouwen tot een primaire status verheffen. Je hebt gelijk dat een gebouw dienstbaar moet zijn aan de gebruiksfunctie - Form follows function.

Wanneer dat gebouw over z'n gebruiksdatum heen is en het niet efficient is het voor een andere procesgang te gebruiken, kan het altijd nog gesloopt worden.  Het gaat er ook om dat tijdens het nuttige gebruik van het gebouw, het zou duurzaam en efficient mogelijk gebruikt kan worden.

Als nu nog een niet herbruikbaar bouwwerk wordt neergezet, dan is dat een niet strafbaar milieudelict.

Dit was mijn stelling zie boven.

Michel Eek maakt ervan:

'Het bouwen van een niet herbruikbaar bouwwerk moet een strafbaar milieudelict worden. Voor de scherpte van de discussie hoeft hij dat van mij niet te rectificeren:-)

Nog even wat gegoogled.(lijkt veel op gegoocheld): Het aan de weg zetten van een accu is een milieudelict en dus strafbaar. In Zwitserland wordt te snel rijden beschouwd als een milieudelict en is strafbaar.

Met als uitgangspunt dat de aarde van iedereen is of juist van niemand, en dat energie en grondstoffen eindig zijn ga ik naar de reactie van Theo Bouwman die de bedoeling van mijn stelling begrijpt

De bedoeling van het project is in de beoogde 15 jaar meer inkomsten dan uitgaven te genereren. Net zoals het verhaal van 8.000.000 m2 leegstaande kantoren.

Reken maar mee 700 studenten units, dat is 14000 m2  stel gebouw is 1000 kg/m2, dat is dus over 15 jaar 14.000.000 kg puinhoop van gedegenereerd materiaal.

Zal ik de rekensom maken voor de lege kantoren?

Ok, ok, project was al gestart konden niet meer terug, al hoge kosten gemaakt etc.

Laten we vergeten wat is gebeurd en kijken naar wat nu nog willens en wetens wordt gebouwd op deze manier. Dat vind ik een schande, dat zijn oneindig veel accu’s (niet letterlijk bedoeld natuurlijk) Er komt nog iets bij, zoiets als: ‘milieudelict met voorbedachte rade en dat is dus niet strafbaar. Michaël heeft daar vast nog wel een kwalificatie voor.

Gebouwen met een bonus of sterren zou aardig zijn alleen heb je daar weer een duur bureau met een gepatenteerd systeem voor nodig en weet je het aantal sterren wel maar niet wat je hebt.

Pieter stelt terecht dat de overheid je niet beschermt. De markt dicteert. Doorgaans is het doel van de markt winst en dus continuïteit, daar is natuurlijk niks mis mee. Doorgeschoten marktwerking echter, staat echte vernieuwing in de weg. Ben zelf een ‘maker’ en kan erg genieten van goede producten op de goede plek en heel erg balen van goede producten op de verkeerde plek. Overheden en opdrachtgevers moeten weer lef tonen: “Van nu af aan beste bouwwereld maak je alleen nog maar 100% veranderbare gebouwen zonder milieuschade”, bij sloop geen puinhoop maar een materiaalmijn!

Joost noemt terecht het effect van de afschrijftermijn. Maar moeten we niet af van het begrip ‘afschrijving’? Het is goed mogelijk dat sloop geen afschrijving is maar een nieuwe start mogelijk maakt met waarde.

Laatste stelling over dit thema

Stelling 4

Er wordt hard gewerkt aan de volgende problemen:

Huisvesting voor:

 • Jongeren
 • Ouderen
 • Gezinnen
 • Studenten
 • Tijdelijk
 • Bedrijven

Helaas, dit zijn niet de problemen, maar de problematische gevolgen van het echte probleem:

De huidige manier van bouwen

Voor ik met juridische kwalificaties ga strooien: 100% herbruikbaar is vrijwel onmogelijk. Waar leg je de grens? Zoiets als in de milieuwetgeving: "best beschikbare technieken" gebruiken? Dat ontkent de traagheid die er in een maak-economie zit: je oude investeringen afschrijven op het moment dat een concurrent met iets slims nieuws komt lukt weinigen. Dat betekent een praktische beperking van toepassing van nieuwe technieken.

Wat mij betreft: überhaupt niet straffen, maar zeker niet te snel straffen dus. Voorbeeldje: de elektrische auto blijkt door recente studie over de gehele levensduur meer vervuilend dan een benzine-auto. Oeps.... Ze komen net een beetje op gang na enorme subsidies en investeringen. Wat nu???

Beste Maarten,

je hebt helemaal gelijk, ik heb je stelling zie ik verkeerd verwoord waarvoor mijn excuses. Een gelukkige bijkomstigheid is dat het de discussie verscherpt, mijn dank voor de opmerkzaamheid! Ik zal de rectificatie achterwege laten :)

Groet,

Michel Eek

beste Dick en Maarten, Het vreemde is, dat wij in Nederland en Europa veel meer panden  in binnenstedelijke gebieden neerzetten, die maar een enkelvoudige functie hebben. Dat kom je buiten Europa veel minder tegen. Als je in Amerika, maar ook elders naar andere grote Metropolen kijkt, dan zie je dat grote gebouwen, altijd een gelaagdheid van functies in zich opnemen. De structuur van zo'n gebouw is meer gericht op het basisverhaal van voetprint, hoogte en horizontale doorsnede, dan op de functies, die er in plaats vinden. Hierdoor ontstaat er een flexibiliteit, die duurzaamheid vertegenwoordigd. Eigenlijk bouwen we op te kleine schaal, waardoor veel flexibiliteit verloren gaat. Ook ons materiaalgebruik is niet altijd logisch, als je duurzaam wilt bouwen. Ik denk dat we in Nederland de regelgeving moeten aanpakken. Ik wil dat doen met een andere wijze van het beschrijven van Bestemmingsplannen en (bouw)voorschriften. Het is toch belachelijk, dat we aan de Oosterdokskade 7 verschillende gebouwen neerzetten met een eigen specifieke structuur, terwijl we met een basisstructuur "Alle"functies op een betere wijze binnen de panden kunnen ordenen. Bijvoorbeeld rondom op de Begane grond entree's en openbare ruimten en functies. Binnenin Muziekschool en Bibliotheek met een aantal andere openbare functies. Via de Loggia's en doorkijkjes mooie hotelkamers, met lounches op het dak, Kantoorruimten met zicht op Het IJ, waardoor er geen extra koeling nodig is enzovoort. Duurzaamheid door flexibiliteit is mijn motto. Daarnaast ben ik bezig op die wijze ook het binnenstedelijk wonen aan te pakken, waardoor we te kleine complexen zoals in IJburg moeten vergeten, maar denken aan binnenstedelijke structuren, waarbij wonen (voor jong en oud), werken, ontspanning en bestaande stedelijke structuren  op elkaar afgestemd worden. Nederland is een van de weinige landen, waar ontwerpers, architecten en bestuurderen te snel afwijken van oude bestaande

architektuur, met hun specifieke kenmerken. in schaal en verhoudingen. Wij zijn slordig met ons erfgoed. de wijze waarop "de Badkuip" De bestaande gevel van het Stedelijk museum aan het oog onttrekt is toch eeuwig zonde. Kijk naar het Louvre, waarbij op een zeer subtiele wijze de modernisering van het museum, gestalte heeft gekregen, Als een sculptuur, zoals je omgaat met een beeldentuin of een fontein. Als voorbeeld de kantoren aan de Stadhouderskade, waar o.a Booking.com inzit, zouden wat mij betreft morgen gesloopt mogen worden, dat voegt niks aan de stad toe, laat staan dat het duurzaam is.

Ik denk dat we meer dan dat we al doen, een voorbeeld moeten nemen aan het buitenland en veel meer moeten bouwen in bestaande structuren. Leren van oude duurzame concepten en die toepassen in onze stedelijke  en landschappelijke ruimten. Als we praten over wat onder een millieudelict zou moeten vallen, dan is het verontachtzamen van bestaande kwalitatief goede en duurzame architectonische en stedenbouwkundige structuren, het overweging waard om dit in deze gedachtengang van goed en kwaad mee te nemen.

Oh jaover duurzaam gesproken:" Ik vraag mij nog steeds af, Hoe millieuvriendelijk een 143 meter hoge windmolen is? Volgens mij is dat van eerste smeltproces tot aan einde levensduur, veel vervuilender dan we voorgeschoteld krijgen. Moeten we niet op Europees niveau kijken en veel meer gebruik maken van inkoop van goedkope waterkracht energie en de molens de molens laten.

Tja, Joost, Hoe milieuvriendelijk is elke energie of handeling van mensen? Kernenergie kost  EUR 1,80 per kWh. Je betaalt een fractie; de rest wordt weggesubsidieerd. Zo bouwen we feitelijk al jaren rotzooi dankzij de groeieconomie. (de groei "subsidieert" de schade weg, maar dat einde is in zicht)

Joost - Het verbaast mij helemaal niet, als je beweert, dat wij in Nederland en Europa veel meer panden in binnenstedelijke gebieden neerzetten.  Vooral Nederland is klein met heel veel kleine steden.  Dan moet je toch wel voorzichtig zijn met het neerzetten van veel grote multifunctionele gebouwen?  De menselijke schaal is ook belangrijk. 

Windmolens zijn ook niet zo duurzaam als ze lijken, produktie, onderhoud, minder rendement, maar het is een begin en in het begin worden "fouten" gemaakt. Wat dat betreft zijn kerncentrales ook milieu onvriendelijk om te bouwen (tijdigheid van uranium en schadelijk afval nog buiten beschouwing gelaten). Dat was wellicht ook "fout", maar het is makkelijk om achteraf te concluderen dat ingeslagen wegen beter hadden gekund.  Belangrijk is dat we daarvan leren en er betere resultaten uit voorkomen.


We moeten blijven innoveren, verbeteren en niet bang zijn om "fouten" te maken. Dit stimuleer je door goed gedrag te belonen en niet door slechr gedrag te beboeten, ook al doen ze dat in andere landen betekent niet dat die het goed doen. "Praise loudly, blame softly", zou het motto moeten zijn.

Ik las laatst ook de term 'monofunctioneel' gebouw. Ben het met Joost eens, gebouwen met een diverse invulling worden beter benut. Nu stromen woonwijken overdag leeg en stromen de kantoorparken in de avond leeg, twee keer akelig, dan produceert deze 'oplossing' ook nog eens files, een enorme CO2 uitstoot en menselijk leed. Hoe is ons dat toch allemaal overkomen?? Wie heeft dat allemaal bedacht??  Ik zit aan de 'maker' kant, omstandigheden veranderen, ook de diverse invulling van een gebouw, dan kun je nu zo bouwen dat een onderkomen 100% aanpasbaar is, en veranderd kan worden, groter maar ook kleiner voor de behoefte van dat moment. Dat is een mogelijkheid voor alle gebouwen die vanaf nu gebouwd kunnen gaan worden. Mijn laatste stelling gaat daar in feite over. Hele grote of hele kleine gebouwen dat maakt niet meer uit als alles op hetzelfde niveau weer gebruikt kan worden.

Scoort fantastisch op T.C.O. , o ja ecologische aspect ook niet onbelangrijk.  

Opdrachtgevers en overheden moeten deze verantwoordelijkheid terugnemen en zich uitspreken. De markt doet een stap terug en gaat straks doen waar ze heel goed in zijn: oplossingen uitwerken en verkopen die voldoen aan nieuw echt duurzaam beleid.

Onderbelicht in duurzaam energieland is het in alle rust actief telen van diverse energiegewassen. 'Elk' onbenut stuk grond gevarieerd vol poten met snelgroeiende gewassen, een zogenaamd 'rosbos', vrij toegankelijk voor iedereen. Elke 5 jaar ofzo rigoreus 50% oogsten en zonodig weer aanplanten. Veel werkgelegenheid levert dat op, heel veel CO2 besparing, ook leuk als biotoop voor van alles en nogwat.

Een Weetje:Mystcanthus gras levert plm. 1m3 gas equivalent per m2/jaar

Over 25 jaar staan alle windmolens nog in zee, maar niet meer werkend, het opruimen, daar is vast geen rekening mee gehouden. Misschien gaat de zeearend daar wel nestelen!

Uitzicht Termunterzijl naar Emden: gauw doorlopen op de dijk en richting oost kijken over de Dollard, daar keert de rust terug.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+