BouwProfs

De bouw online verbonden.

Toen eind 2008 de crisis inzette, had dat ook voor veel werknemers in de bouw grote gevolgen. Mensen met een vast contract werden naar huis gestuurd. Sommigen zitten nog steeds op de bank, anderen hebben werk gevonden op een andere plaats of nemen genoegen met werk op een lager niveau.

Starters hebben het niet echt makkelijk: ze hebben immers een hoop concurrentie van collega’s mét ervaring in het vakgebied waar zij nog maar net komen kijken. Met andere woorden, de werk- en opdrachtgevers lijken het voor het uitkiezen te hebben en kunnen extreem hoge eisen stellen als ze personeel zoeken.

Wat komt na de crisis?
Inmiddels duurt de crisis alweer zo’n 5 jaar voort en wordt er eindelijk
gesproken van verbetering in de huidige economie. Wat betekent dit voor de bouw? Is er straks weer werk in overvloed? Er is door de crisis veel veranderd. Is er niet veel kennis verloren gegaan?

Arch-Vision deed onderzoek en daaruit blijkt dat veel architecten nu al van mening zijn dat er een tekort aan kwalitatief goed geschoold bouwpersoneel komt. In Nederland vindt 25% van de ondervraagde architecten dit. In nabijgelegen landen is het nog erger gesteld: in Duitsland, België en Spanje geeft meer dan 50% aan dat er nu al te kort is aan kwalitatief goed geschoold bouwpersoneel.

Welke conclusie kunt u hieruit trekken? Blijkbaar zijn vraag en aanbod van opgeleide mensen niet op elkaar afgestemd. Het is zaak om hier nu al mee bezig te zijn en niet te wachten tot deze aantallen verder uiteen gaan lopen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de tekorten niet alleen gaan om de kwalitatief goede werknemers in de bouw, er zijn (vooral in Spanje) ook kwantitatief tekorten. In Spanje zijn de tekorten goed te verklaren. Veel bouwactiviteiten werden immers jarenlang stil gelegd of op een laag pitje gezet. Nu de bouwsector weer licht aantrekt, komen de tekorten aan het licht.

Nederlandse bouwprofessionals
USP Marketing Consultancy deed onderzoek in Nederland onder uitvoerende bouwprofessionals. Hieruit blijkt dat we in Nederland vooral uitvoerend bouwpersoneel tekort komen. Een tekort dat kan worden opgevangen door de instroom van starters én her instroom van ervaren uitgestroomde bouwvakkers. Het goede nieuws is dat uit onderzoeken blijkt dat er voldoende instroom is in de huidige bouwopleidingen om aan de toekomstige vraag naar bouwpersoneel te voldoen.

Blijven investeren in vakkundig bouwpersoneel
We kunnen het ons nu misschien nog maar moeilijk voorstellen, maar ook aan de crisis komt een eind. Dan hebben we weer vakkundig bouwpersoneel nodig. Om te voorkomen dat er straks te weinig vakkundig bouwpersoneel is, moeten we blijven investeren in opleidingen. In mensen. Want de bouw blijft mensenwerk!

Weergaven: 736

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Leo van de Wal op 11 Februari 2014 op 20.58

De toekomst van de bouw is een toekomst in een Nieuwe Werkelijkheid, waar we totaal anders gaan bouwen en functioneren. Bovengenoemde rapporten zijn leuk, maar waarschijnlijk vooral voortbordurend op feiten en denken uit het verleden. Jammer maar helaas, dat is achterhaald denken.

De toekomst van personeel in de bouw, de kleine ambachtelijke bouw en de ZZP'ers daargelaten: Een forse kentering naar relatief simpel montagewerk van prefab producten. De werkvoorbereider en de maatvoerder bepalen de kwaliteit en productie. Maximale controle op de bouwplaats. Hebben de onderzoekers met deze nieuwe gegevens rekening gehouden?

Die indruk kan ik niet krijgen.

En, niet te vergeten en geheel los van de politiek - maatschappelijke vraag of dit nu gunstig is of niet: voor personeel zijn de Nederlandse grenzen de grenzen niet meer.... zeker voor personeel van relatief makkelijk montagewerk.

Wat wel nodig blijft voor de blijvers: Een andere mentaliteit en andere skills om te kunnen blijven functioneren in deze Nieuwe Werkelijkheid.

Allemaal veel succes toegewenst in deze schitterende bedrijfstak die een nieuwe toekomst tegemoet gaat, waarbij afscheid genomen wordt van veel onzinnige traditionele bouwcultuur

Reactie van Dick Ottervanger op 30 Januari 2014 op 13.13
Meer prefab zal inderdaad een van de oplossingen zijn. Zoveel nieuwbouw zal er niet meer bijkomen, denk ik. Misschien nog 70.000 woningen per jaar voor de volgende 25 jaar? Plus heel veel renovatie en opwaarderen van woningen. En dan? Misschien zitten we dan wel steviger in de circulaire economie en huurt of least iedereen een huis, inclusief de inrichting.
Reactie van Jos Jong op 30 Januari 2014 op 11.36

De bouw is laat cyclisch, het kan nog wel even duren voor het echt beter gaat in de bouw. Ondertussen stromen er zeer ervaren mensen uit, die een baan zoeken in andere bedrijfstakken. 
Er gaat helaas veel waardevolle kennis verloren en kwaliteit loopt terug (maar dat is een andere discussie). 

Wil je in de toekomst meer gaan bouwen en je hebt de mensen niet dan zal je het anders moeten oplossen. De traditionele manier van denken en doen in de bouw moeten verlaten. Out of de box denken. Een (deel)oplossing kan zijn, veel meer in een fabriek maken en op de bouwplaats eenvoudig en snel opbouwen.  
 

Reactie van F.J.M Bergervoet op 29 Januari 2014 op 17.46

Ik snap niet goed waar de architekten deze wijsheden vandaan halen. Zeker van achter de computer? Aangezien ik dagelijks op verschillende bouwplaatsen in het land kom, kan ik u meedelen dat de crisis zeker niet voorbij is. Dagelijks ontslaan bouwbedrijven personeel of erger gaan failliet.Op dit moment staan vele vakbekwame werknemers aan de kant en wachten met smart om weer aan het werk te kunnen gaan. De in het verleden gehaalde nieuwbouw produktie zal niet meer gehaald gaan worden, wel is er enige inhaalvraag mogelijk.Indien de produktie gehalveerd is moet hij weer 100% stijgen om op gelijk niveau te komen. Indat licht moet je de "groeicijfets beoordelen. Er zal kleinschaliger en meer vernieuwbouw plaats gaan vinden.Meer vraaggericht en met meer aandacht voor duurzaamheid.

Reactie van Wieringa op 29 Januari 2014 op 16.17

De toekomst van de bouw zit in het integrale denken. Kosten tijdens de gebruiksfase betrekken bij elke (ver)bouw activiteit. Welke aannemer of architect denkt bij een verbouw aan het totale energetische plaatje van het project? nog veel te weinig! ik zie vaak dat het huis wordt geïsoleerd maar de plaats waar de ketel zit (een berging) niet wordt aangepakt. Soms zelf met een tochtige kierende buitendeur. Alle betrokkenen bij ontwerp en bouwprocessen zouden hier meer aandacht aan moeten schenken. De gebruiker verspild hierdoor minder energie en de aannemer heeft een leuk postje meerwerk!

Reactie van Dick Ottervanger op 29 Januari 2014 op 16.00

Ik heb het report van Arch-Vision gelezen en daar staat eigenlijk dat het helemaal nog niet goed gaat. Ja, in Q3 waren 39% van de architecten nog pessimistisch over hun toekomstige orders en nu nog 35%. 24% van de architecten in NL verwachten voor het komende jaar nog een leeg orderboek. Het is natuurlijk goed dat de verwachtingen voor meer orders voor het eerst sinds 2011 hoger zijn dan 30%, maar het is allemaal heel dunnetjes en ik vraag me af hoe creatief de onderzoekers zijn geweest met de resultaten van het onderzoek. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken en onderbuik gevoelens. Ook voor de ondervraagde architecten.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+