BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat is nodig om de woningcorporatie toekomstbestendig te maken?

Hoe gaat de toekomst van de woningcorporatie er uit zien? De sector heeft moeilijke jaren achter de rug en de samenleving verandert snel. Dit heeft de nodige impact op hoe woningcorporaties in de nabije en wat verdere toekomst dienen te functioneren.

Op 12 oktober wordt voor het 16e jaar het Nationaal Symposium Woningcorporaties georganiseerd. De organisatoren willen een zo goed mogelijk op de praktijk afgestemd programma maken en roepen hierbij jouw hulp in. Welk onderwerp vind jij belangrijk en zou jij graag behandeld willen zien als het gaat om het toekomstbestendig maken van de woningcorporatie?

Weergaven: 474

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van BouwProfs Redactie op 26 Mei 2016 op 15.45

Reactie van Marcel van Oosterhout via BouwProfs op Linkedin:

Corporaties kunnen hun imago nog een stuk verbeteren. Analyseer bijv. uitgestuurde enquêtes na een uitgevoerde reparatie over hoe de klant dat proces heeft ervaren. Of reageer snel op een ontvangen klacht over de dienstverlening e.d..

Reactie van BouwProfs Redactie op 26 Mei 2016 op 15.44

Reactie vanvDirk-Jan Maas via BouwProfs op Linkedin:

Ik denk dat woningcorporaties op de goede weg zijn maar nog een grote stap kunnen zetten in het (verder) verzakelijken van hun handelen. Hiermee doel ik onder andere op het gestructureerder werken aan het halen van je doelen door te sturen op de juiste acties, inzichten te krijgen in de juiste gegevens en dat te doen wat van waarde is voor de klant (waar de klant dus bereid is voor te betalen).

Het is mijn overtuiging dat je daarmee tevredener klanten krijgt, je bedrijfskosten fors kunt verlagen en dat medewerkers hun werk met meer plezier doen omdat ze zinvoller bezig zijn.

Reactie van Edwin Karnebeek op 25 Mei 2016 op 15.44

De passieve houding van een woningcorporatie in kleine kernen in een krimp regio.

We wonen en werken in de Achterhoek, welke bestempeld is als een krimpregio. De jongeren trekken weg en daarmee ook de toekomst van met name de kleine kernen. Het is een sneeuwbal effect welke mede veroorzaakt wordt de houding van de woningcorporatie en de huidige financiële belemmeringen in de hypotheekwereld. Jongeren willen wel in de dorpen blijven maar kunnen geen of onvoldoende hypotheek verkrijgen om te kopen, daardoor wil c.q. moet men huren. Echter betaalbare huurwoningen of appartementen zijn er bij lange na niet genoeg voor de starters op de woningmarkt, zeker niet in de kleine dorpskernen. Gevolg zij verhuizen naar de grotere plaatsen of steden. Daardoor stagneert het aantal kinderen in de dorpen, scholen gaan dicht, winkels sluiten, verenigingen worden opgeheven of moeten fuseren. Het krimpen van de regio heeft een katalisator gekregen en gaat nog sneller. De woningcorporatie weigert te investeren in deze kleine kernen. De leefbaarheid van dorpen op het platteland staat op het spel.

Reactie van b.van der laan op 25 Mei 2016 op 15.38

Volgens mij moet je gaan inventariseren hoe mensen in de toekomst willen wonen. B.v. Een eensgezinswoning waar er nu heel veel van zijn opsplitsen in een woning met een halve woning ernaast (kangaroe) en zo een hele rij om en om maken zodat oude mensen bij gezinnen kunnen wonen en er meer mogelijkheden zijn voor mantelzorg zonder verlies van zelfstandigheid. Er kunnen ook alleenstaanden wonen die geen groot huis willen en ouderen kunnen op hun kleinkinderen passen. Kortom er zijn zoveel mogelijkheden als je maar durft te veranderen.

Reactie van sjoerd nienhuys op 25 Mei 2016 op 15.25

1. Woningcorporaties zijn publieke instellingen met een sociale taak. In het recente verleden waren zeer hoge salarissen en lage investeringen een voorbeeld van hoe zonder controle het systeem verziekte. Het systeem moet echter niet verzanden naar een melkkoe van de overheid. Beleggen in het systeem kan een onderdeel zijn van de nationale pensioenfondsen.

2. Het "scheefwonen" moet worden vermeden, maar er moet tevens een goede regeling komen waarbij echte structurele woning verbeteringen worden vergoed bij verhuizen.

3. Het is belangrijk dat de bestaande woningen verduurzaamd worden, ook in de zin dat ze voor langere bewoning door ouderen geschikt blijven. Als dat economisch niet kan dan is herbouw een betere oplossing. Heel veel woningwetwoningen hebben slechte trappenhuizen en krappe sanitair, zijn matig thermisch en geluid geïsoleerd. Verticale scheiding zal in veel gevallen vervangen moeten worden naar horizontale scheiding en daarmee een herindeling van de woonstructuur.

4. Nieuwe modellen van groepswonen moeten worden ontwikkeld. De huidige maatschappij is veel te veel geïndividualiseerd. Hierdoor ontstaat sociale isolatie. Het is ook niet zo dat men ghetto's of kibboetsen moet ontwikkelen. Gemeenschappelijk gebruik van bepaalde faciliteiten zoals een wasserette, ruilruimte, klusruimte, atelier, transport/vervoer en bibliotheek in een cluster zijn opties.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+