BouwProfs

De bouw online verbonden.

Een particuliere opdrachtgever vroeg mij of de gemeente een bankgarantie kan eisen ten aanzien van de planschade die eventueel zo kunnen ontstaan door het aanpassen van het bestemmingsplan ?

Ik vind het namelijk raar dat je én de verantwoording mét een bankgarantie.

 

Graag jullie ervaring of mening hierover.

Weergaven: 823

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Raymond,

 

het is sinds een aantal jaren toegestaan dat gemeenten vergoeding kunnen verlangen voor de kosten van planschadevergoedingen als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan van degene op wiens verzoek het bestemmingsplan gewijzigd wordt. In dat verband kan de gemeente een bankgarantie vragen. Dat de gemeente voor het in behandeling nemen van de aanvraag die tot bestemmingsplanwijziging noodzaakt kan verlangen dat op voorhand zekerheid wordt gesteld voor eventuele planschadeclaims lijkt me wat ver gaan. In concrete gevallen waarin op voorhand vaststaat dat er planschadeclaims ingediend en gehonoreerd zullen worden, is dat wellicht anders.

 

Succes,

Richard van Breevoort

 

Zoals gesteld door Richard:

Op de publicatie tot wijziging voor bestemmingsplan kan gedurende een vaste periode bezwaar worden gemaakt.

Pas als juridisch juist bezwaar is ingediend en dit behandeld moet worden in relatie tot planschade vraag, dan pas komt de bankgarantie om de hoek kijken. Daarnaast komt het voor dat omwonenden die bezwaar hebben kunnen overgaan tot planschade indiening als hun bezwaar in eerste instantie door de gemeente ongegrond wordt verklaart en er toch vergunning wordt verleend. Beroep hiertegen in combinatie met planschadevraag geeft dan mogelijk alsnog problemen !Lijkt me voor deze particulier het beste om navraag te doen bij de direct in de omgeving betrokken buren/personen. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten: als je vraagt weet je waar je aan toe bent.

Vaak hopen planindieners dat de publicatie niet wordt gelezen (bv. indiening tijdens de vakantieperiodes wanneer mensen van huis weg zijn en de krantjes niet lezen waarin gepubliceerd wordt, maar dat is erg kortzichtig. Soms zijn bezwaren erg steekhoudend in relatie tot een te ambitieus persoonlijk plan. Het is veelal geven en nemen, maar in goed overleg met omwonenden kan vaak toch veel bereikt worden.

Ja, de gemeente kan vooraf een zekerheidstelling eisen. Ik vind het geen gekke vraag en is een professionele manier om deze te verkrijgen.

Beste Raymond,

Een paar jaar geleden tijdens een vergunning aanvraag in gemeente Midden-Beemster was het een onderdeel van de voorwaarden tot verlening bouwvergunning. Wel geen bankgarantie maar wel een contract om planschade te vergoeden.

De bezwaarmaker claimde planschade enkel om er zelf beter van te worden toezegging om een strook grond om niet aan bezwaarmaker over te dragen en de mogelijkheid op recht van overpad naar een voordien niet berijkbare garage waren genoeg redenen om bezwaren inclusief planschade in te trekken.

op zich een bedenkelijke procedure van de gemeente leuke dingen doen met geld van een ander

Beste mensen, het betreft hier een zekerheidsstelling. Daar is niets is niets mis mee. Het is niet zo dat deze per definitie geincasseerd wordt. Een contract om bij voorbaat planschade te vergoeden is raar.

Beste Maarten,

Vond ik dus ook maar was wel degelijk aan de orde. uit ervaring weet ik dat planschade een procedure is van ca 5 jaar en in de meeste gevallen wordt afgewezen.

Ik zie niet in dat de gemeente hierin een belanghebbende en/of betrokken partij is die als een soort bemiddelaar de belangen van een nog niet nader bekende burger gaat veiligstellen.

Is het niet zo dat het rekening houden met belanghebbenden in de ter visie stelling is opgenomen en dat rechten tot planschade vergoeding komen te vervallen na deze termijn?

Ik zou opdrachtgevers adviseren om op voorhand de plannen kenbaar te maken aan potentiële belanghebbenden. Wellicht dat, nu veel meer vergunningsvrij gerealiseerd kan worden, het besproken onderwerp meer aan de orde is. Daarom wederom extra belangrijk om vooraf omwonenden te informeren.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+