Online expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Op dinsdag 14 mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging Bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is deze wet na een zeer lange aanloopperiode definitief geworden en treedt deze per 1 januari 2022 definitief in werking.

De wet heeft tot doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. De Wet Kwaliteitsborging bouwen vraagt om een andere kijk op het bouwproces. Van het traditionele bouwtoezicht dient er omgeschakeld te worden naar bouwen onder kwaliteitsborging.

Bovendien heeft de WKB tot doel om de positie van de (particuliere) opdrachtgever ten opzichte van de aannemer te verbeteren. Hiermee zouden de faalkosten op termijn flink moeten afnemen.

Of je nu werkzaam bent bij een bouwbedrijf, leverancier, woningcorporatie, ontwikkelaar of architect... Ook jij krijgt met de WKB te maken. Zorg daarom dat je nu alle actuele kennis over de WKB bezit en bereid je alvast intensief voor op bouwen met bouwtoezicht onder de WKB.

Wil je diepgaand je kennis vergroten over alle aspecten die komen kijken bij het optimaal toepassen van de WKB? Dan is de online expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen iets voor jou.

Deze training behandelt inhoudelijk de technische en juridische aspecten van de WKB. Je leert van dé experts binnen de WKB wat de nieuwe wet inhoudt en wat de gevolgen zijn van de WKB voor de diverse disciplines in de bouw.

De training wordt afgesloten met het uitwerken en presenteren van een praktijkopdracht.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is ontwikkeld voor professionals die werkzaam en betrokken zijn binnen het bouwproces, die direct of indirect te maken gaan krijgen met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en die hun kennis over de WKB grondig willen verdiepen.

Na het volgen van deze training ben je goed ingevoerd in alle ins en outs van de (mogelijke) gevolgen die de WKB meebrengt binnen jouw organisatie. En je bent in staat de rechten, plichten en kansen van de WKB goed toe te passen in je werkzaamheden.

Wil je op termijn aan de slag als kwaliteitsborger? Ook dan biedt deze training een zeer stevige voorbereiding op een in de toekomst verplicht te volgen opleidingsprogramma die instrument aanbieders zullen eisen.  

Op dit moment zijn deze verplichte opleidingsprogramma's nog niet beschikbaar omdat de markt hiervoor nog niet zover is. Zo zijn de eisen die gesteld worden aan kwaliteitsborgers nog niet beschikbaar in relatie tot de beschikbare instrumenten en is er ook nog geen toelatingscommissie.

Met het volgen van de BouwProfs expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen sorteer je hier maximaal op voor.

Tijdens deze training wordt ook aandacht besteed aan de stappen die je moet nemen om op termijn als kwaliteitsborger aan de slag te gaan. Lees hier het traject om kwaliteitsborger te worden.


Bedrijven die de online expert training inmiddels hebben gevolgd zijn onder andere:

Janssen De Jong Bouw, Vertex Kwaliteitsborgers, Bouwkundig Adviesbureau Apeldoorn, Bouwgrip, Bouwkundig adviesbureau Nederend, MLC Bouw, BD&T, Wooncorporatie Thùs Wonen, Hoornbeeck College, Metadecor, Veldkozijn, Timpaan, Ruijters Vastgoedmanagers, Advise-r en Hogenbirk Bouwadvies.

Het docententeam

Deze online training wordt gegeven door de volgende BouwProfs docenten die ieder expert zijn op hun onderdeel binnen de WKB.

Erik Schot

Erik is directeur bij PlanGarant Nederland & België. Hij heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert met zijn bedrijf als onafhankelijke partij zowel in de ontwerp- en planfase (toetsing) als ook tijdens en na de uitvoering (toezicht) verschillende controles uit om aan te tonen of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen.

Erik is in Nederland inmiddels hèt gezicht van de WKB en treedt zeer regelmatig op in interviews als expert van deze nieuwe wet. Hij heeft een grote deskundigheid op het gebied van kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouw als ook renovatie/verbouw, waaronder ook de toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen en energieconcepten.

Marcel Ponjee

Marcel heeft de opleiding bouwkundig ingenieur gedaan aan de TU Eindhoven en is zelfstandig werkzaam als manager kwaliteitsborging bouw. Marcel is tevens partner van BouwKwaliteit Plus.

Marcel heeft als specialisatie integrale kwaliteitsborging, in het bijzonder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Ottilie Laan

Ottilie Laan is advocaat en partner bij Bavelaar advocaten in Amsterdam en helpt in haar praktijk aannemers en andere opdrachtgevers in de bouw en vastgoed met het voorkomen van faalkosten en het oplossen van problemen in bouwprojecten.

Ze is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht en publiceert al sinds 2014 artikelen in blogs en vaktijdschriften over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Rens ten Hagen

Rens is als docent bouwfysica en bouwbesluit verbonden aan het AVB (Academie voor Bouwkunst) en als docent bouwkunde verbonden aan diverse opleidingsinstituten waaronder het AVVO (Academie voor Vastgoed Onderzoek).

Rens is tevens voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur. Momenteel schrijft hij onder andere mee aan de op handen zijnde norm NEN-8060.

Hoe ziet het programma van de online expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen eruit?

De online cursus is te volgen in 11 online sessies die ieder 2,5 uur duren.

Mocht je een sessie niet kunnen bijwonen? Geen probleem, iedere sessie is op een later moment terug te kijken.

* Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

2 sessies - 10 & 11 maart 2021 - 09.30 tot 12.00 uur

Bouwkwaliteit

 • De definitie van bouwkwaliteit.
 • Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwen.
 • Traditioneel bouwtoezicht vs kwaliteitsborging.

De essentie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

 • De bedoelingen en de reikwijdte van de WKB.
 • Publieke stelsel van kwaliteitsborging in plaats van het huidige stelsel.
 • Wat zijn de gevolgen voor de diverse partijen in de bouwkolom.


De dag wordt afgesloten met een praktijk | minitoets.

* Bouwbesluit en de WKB

2 sessies: 12 & 15 maart 2021 - 09.30 tot 12.00 uur

Werking, inrichting en werkgebieden van het Bouwbesluit

 • Hoe is het Bouwbesluit opgebouwd en hoe zoek je binnen het Bouwbesluit.
 • De relatie tussen het Bouwbesluit en de kwaliteit van het bouwen.
 • Bouwbesluit voor ontwerpers, bouwers en bouwbegeleiders.

De minimale eisen vanuit het Bouwbesluit aan:

 • Constructieve veiligheid
 • Brandveiligheid
 • Bruikbaarheid (algemene regels)
 • Akoestiek / geluid
 • (nieuwe) Bouwfysica

De dag wordt afgesloten met een praktijk | minitoets.

 

* Publiekrechtelijk stelsel van kwaliteitsborging

2 sessies: van - 09.30 tot 12.00 uur


Private kwaliteitsborging

 • Het proces van private borging.
 • Vergunning verlening.
 • Instrumenten voor kwaliteitsborging.
 • Private kwaliteitsborger.
 • Risico beoordeling.
 • Het borgingsplan.
 • Controles, gereedmelding en en oplevering.

De werking van de WKB in de praktijk

 • Pilotprojecten 2015-2019.
 • Bestuursakkoord 2019.
 • Proefprojecten 2019-2020.
 • Inwerkingtreding WKB en overgangsrecht.

De dag wordt afgesloten met een praktijk | minitoets.

* Bouwrecht en de WKB

2 sessies: van - 09.30 tot 12.00 uur

WKB en wijzigingen Burgerlijk Wetboek

 • Aanscherping waarschuwingsplicht aannemer.
 • Het verplichte opleverdossier.
 • De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bij oplevering.
 • Informatieplicht verzekering of financiële zekerheid.
 • Informatieplicht particuliere opdrachtgever 5% regeling.

WKB en bouwvoorwaarden

 • UAV 2012, AVA 2013, UAV-GC 2005 en DNR 2011.

De juridische gevolgen van de WKB voor de:

 • (particuliere) Opdrachtgever.
 • Aannemers.
 • Onderaannemers en leveranciers.
 • Adviseurs (directievoerder, architect, constructeur).
 • Kwaliteitsborger.
 • Gemeente.

Misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De dag wordt afgesloten met een praktijk | minitoets.

 


* Praktijkopdracht

2 sessies: van - 09.30 tot 12.00 uur

Uitwerken casus en voorbereiden presentatie eindopdracht

 • Businesscase
 • Projectkaderstelling
 • Overeenkomsten
 • Borgingsplan
 • Bouwcontroles
 • Opleverdossier
 • Specifieke vraagstukken


* Presentatie eindopdracht

1 sessie: van - 09.30 tot 12.00 uur

Het WKB docententeam brengt een gemeenschappelijke casus in die tevens in de minitoetsen aan de orde komt. De eindopdracht is gebaseerd op deze casus.

Prijs: € 1.475,- exclusief 21% btw.

Wil je de online expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen volgen? Deze training wordt binnenkort weer gegeven. Meld je alvast aan door ons een mail te sturen. (Werkt de link niet? Stuur je mail dan naar michel@mfprodukties.nl)

Vermeld svp in je mail de voor- en achternaam van de persoon of personen die de online opleiding gaan volgen. Wij nemen dan contact met je op om jouw plek(ken) binnen deze opleiding te reserveren.

Deze expert training kan ook incompany gegeven worden. Lees hier de mogelijkheden.

BouwProfs organiseert regelmatig vakinhoudelijke trainingen voor de bouw en aanverwante sectoren. Bekijk hier het overzicht.

Klik hier als je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe trainingen en data.