BouwProfs

De bouw online verbonden.

Vanaf 2012 wordt het eenvoudiger om woningen te bouwen in plaats van leegstaande kantoren. Gemeenten hoeven dan geen ontheffingen meer te verlenen voor de nieuwbouwnormen aldus gemeente.nu.

Op grond van het Bouwbesluit geldt momenteel nog de eis dat de woningen moeten voldoen aan de nieuwbouwnormen. Daar kunnen gemeenten wel ontheffing voor aanvragen, maar die administratieve moeite wordt niet altijd genomen. En dat hoeft straks dus niet meer, zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken gisteren toe in de Tweede Kamer.
Het nieuwe Bouwbesluit zal bij de transformatie van kantoren tot woningen geen nieuwbouwnormen eisen, zei de minister, die het voorstel medio april zal indienen. Goed nieuws, maar geen panacee voor de leegstand. Het verbouwen van kantoren tot woonruimte is maar één van de oplossingen voor het probleem dat ruim zeven miljoen vierkante meter aan ruimte leeg staat.

Slopen
Ook Donner schat in dat slechts 20 procent van die ruimte wordt verbouwd tot woningen. Een andere oplossing: de sloopkogel. Erg warm wordt de minister evenwel niet van de transformatie. “Die verouderde kantoorpanden staan vaak op plaatsen waar gebruik van woningen niet aantrekkelijk is”, volgens Donner. “We moeten als overheid geen tweederangswoningen financieren.”

Fiscale versoepeling
Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel nog aan een brief over de eventuele fiscale versoepeling bij die transformatie tot woningen. Het gaat om een versoepeling van de “fiscale prikkels die averechts werken”, liet Schultz van Haegen weten.

Hoe kijkt u als bouwprof aan tegen deze vereenvoudiging om leegstaande kantoren tot woningen te transformeren? En klopt het eigenlijk wel dat zo’n 80% van deze leegstaande kantoren eigenlijk gewoon de sloopkogel verdient?

Weergaven: 721

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Mooie samenvatting, ben ik het voor 90% mee eens.

 

Des te meer moeilijk te bevatten dat de politieke leiders het soort vreemde uitlatingen doen over dit onderwerp, die aanleiding zijn tot deze discussie.

Remko Zuidema zei:

Ombouw van leegstaande kantoren is:

- NIET een gebouwprobleem, maar een gebiedsprobleem; pas integraal aanpakken door de eigenaren met de overheid van vrijwel alle gebouwen én de kabels en leidingen én de ruimtelijke inrichting maken andere functies levensvatbaar. De essentie in het makelaars motto locatie, locatie locatie is dat juist de locatie qua sfeer en waarde veranderbaar is;

- binnenkort NIET meer een waarde probleem; als accountants bij de goedkeuring van de vastgoed waardebepaling de onderliggende huurcontracten als bewijs eisen, vallen lege of lage huur gebouwen door de mand. Naar verwachting vind invoering voor jaarrekening 2012 of 2013 plaats;

- nog lang NIET op haar hoogste stand. Vele organisaties hebben hun huurcontracten nog doorlopen, doch het daadwerkelijk gebruik van ruimten al moeten opheffen door krimp en/of verhuizing. Het nieuwe werken bij de overheid begint nog maar net, dus dat wordt nog wat. De werkelijkheid geschetst in het FD op http://bit.ly/fll6O9 lijkt me reeel;

- NIET een technisch probleem; door de grotere vrije hoogte van de (beton)draagstructuur dan voor andere functies, zoals woningen, geeist worden kan er van alles ingepast worden met behoud van de draagstructuur;

- NIET een wet en regelprobleem. Als de aangekondigde fiscale maatregen vertaald worden naar; als het gebouw niet nieuw is, is bestaand bouwbesluit van toepassing en vindt er geen overdracht (belasting) plaats. Dit geeft een draagstructuur extra waarde! Het nieuwe bouwbesluit bestaande bouw zal qua energie eisen minder verschillen dan nu van de nieuwbouw, dat is in de EPBD 2 europees al vastgesteld een klein jaar geleden. De vertaling naar de nederlandse wet moet binnen 2,5 jaar plaats hebben gevonden;

- NIET een algemeen opbrengsten probleem. Diverse functies zoals studentenhuisvesting kennen opbrengsten per m2 die die van kantoren al overschijden. Ook die van winkels en andere wijkfuncties komen goed in de buurt. Dat is niet voor alle betrokkenen zo, dus dient er onderling verrekend te worden om voortgang en draagvlak te krijgen. De transitie kost geld, maar dat is altijd zo. De voorfinanciering daarvan minimaliseren door de nieuwe gevels, installaties en inbouw op slimme, niet traditionele wijze, te laten leveren (lease etc.) kan voor de eigenaar al veel schelen;

- WEL een kans om gewone markt werking terug te laten komen en de gesloten wereld van het Vastgoed met de vaste onderlinge verhoudingen en partners open te breken. Vastgoed is en blijft voorlopig nog een waarde intensieve branch, doch als oude regels niet meer werken....

- WEL een uitdaging voor nieuwe werkwijzen: Participatie van alle stake en shareholders, Communicatie als echt 2-richting verkeer tussen overheid en bedrijfsleven en Visualisatie om iedereen goed inzicht van de uitdagingen en oplossingen te geven zijn volgens mij de sleutel woorden die leiden tot Duurzaamheid en Draagvlak.

 

Kortom, de toekomst is al voor een groot deel bekend en zal het loslaten van de oude dogma's van vastgoed partijen noodzakelijk maken. Dus werk aan de winkel en nieuwe partijen aan bod!

http://bit.ly/efNDtw geeft de oorspronkelijke documenten aan de 2e kamer weer die besproken zijn.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+