BouwProfs

De bouw online verbonden.

Kan de overheid moreel gezien een verbod op asbestdaken opleggen aan gebouw eigenaren?

De kogel is door de kerk, de Ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van Staatssecretaris Mansveld om met ingang van het jaar 2024 asbestdaken in Nederland te verbieden. Asbesthoudende dakbedekking moet door eigenaren van gebouwen voor die tijd verwijderd zijn. De gevolgen zijn dus groot en dienen zich al eerder aan dan in 2024.

Verbod op asbestdaken moet risico aanpakken

Het verbod moet mens en milieu verdergaand beschermen tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. 
'We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod', aldus Mansveld. Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.


Eigenaren asbestdaken zelf verantwoordelijk voor verwijdering asbest


Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal €75 miljoen beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.


Hoe kijkt de bouw naar dit besluit?

De meningen van de bouwprofs over het besluit om asbestdaken te verbieden zijn wisselend. Herman Govaarts, eigenaar van Verstandvantpand.nl zegt: "Het is mooi gezegd maar nog lang niet voor elkaar. Er zal eerst nog veel georganiseerd dienen te worden wil men niet draagkrachtige eigenaren dat gaan verplichten. Het is immers door de overheid destijds goedgekeurd en aangeprezen als slijtvast bouwmateriaal, en dus aan hen de taak ook hier sociaal mee om te gaan. Van de opgestapelde problemen in Groningen zou men al veel lering kunnen trekken. Hopelijk is die wil er, en kan een goed onderbouwd plan van aanpak worden gerealiseerd waarmee de minder draagkrachtige eigenaren geholpen worden."

Henk den Braber van Bouw- en aannemingsbedrijf Wulverhorst ziet in dit besluit meteen een goede gelegenheid om de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop voor agrariërs te verlengen. "Nu loopt de mogelijkheid voor aanvragen tot 1 september dit jaar. Dan snijd het mes milieutechnisch aan twee kanten." zegt Den Braber. Bovendien wordt een groot deel van de asbestsubsidies op dit moment niet benut. De verwachting is dat dit snel zal veranderen nu het asbest besluit definitief is geworden.

Frits van Voorst is beleidsmedewerker bij de gemeente Nunspeet. Frits ziet een stevige uitdaging met betrekking tot controleren en handhaven na 2024. Ook zet hij vraagtekens bij dit besluit. Van Voorst: "Enerzijds vermoed ik dat de komende 10 jaar de meeste daken in Nederland wel geïsoleerd zullen zijn en daarbij wordt normaal gesproken de asbest beplating ook verwijderd. Anderzijds is asbest ongevaarlijk zo lang je het maar met rust laat: wat is de noodzaak om het te verwijderen vóór het natuurlijke moment van isolatie of vernieuwing van het dak?"

Hoe kijk jij als bouwprof naar de beslissing om per 2024 asbestdaken in Nederland te verbieden? Welke kansen en uitdagingen zie jij?

Weergaven: 1858

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dat we van deze asbestdaken af willen, gezien de maatschappelijke kosten bij calamiteiten, is begrijpelijk. Waarom het onderliggende dakbeschot en isolatie niet meegenomen is blijft raadselachtig, bij dezelfde calamiteiten zullen deze ook in de omgeving terecht komen. Het lijkt op een stukje kostenvermindering voor de particulier. In de bedrijfsmatige veestallen is dit over het algemeen niet aanwezig.

Grote vraag blijft echter of de agrarische bedrijven draagkrachtig genoeg zullen zijn om dit saneringsplan voor 2024 voor elkaar te krijgen, de subsidies dekken maar een klein gedeelte van de totale kosten. Mogelijk zal dit leiden tot vroegtijdige staking van de bedrijfsvoering, waarbij verkoop van het onroerend goed deze saneringskosten ingebracht zullen worden door de koper. Dit is een aanslag op het geplande pensioen van de agrarische sector.

Vraag voor mij is ook of men dit dwingend op kan leggen, zonder gehele compensatie. Of komen er straks een leger juridische konijnen uit de hoed? Met eventueel aanpassing van de wetgeving of uitstel?

van Asbest dakbedekking dat langer dan 30 jaar aan weer en wind is bloot gesteld kan niet meer worden gezegd dat het ongevaarlijk is. De asbest is dan niet meer hecht gebonden en komt door erosie langzaam maar zeker in het milieu terecht. Ook bij rampen is de asbest verspreiding een groot probleem. In de presentatie mis ik veel motivatie om de maatregel te rechtvaardigen. Maar ik vindt het begrijpelijk uit oogpunt van volksgezondheid en daarmee ook een regeringsverantwoordelijkheid.

Dat asbest ooit gezien is als een prima bouw materiaal kan nu door voortschrijdend inzicht geen argument zijn om de kop in het zand te steken voor de risico's.

De termijn, 9 jaar, is ook niet verkeerd. Het zal er in de praktijk op neerkomen dat de meeste actie wordt ondernomen nadat de overheid blijk heeft gegeven ook te gaan handhaven. dus werkgelegenheid in in 2023- 24 voor de inventarisaties en in 2024 - e.v. voor de saneerders. Voor die tijd zal de maatregel weinig verschil uitmaken. Onze overheid is tenslotte niet zo goed in het managen van deze processen

Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan met saneren van asbestdaken die nu door erosie langszaam in het milieu terechtkomen. En natuurlijk ook alle andere asbestsoorten. De overheid zou hierin meer subsidies moeten verstrekken voor woningbouw ook! Nu worden bedrijven alleen nog maar min of meer gesubsidieerd. Ik meen alleen als ze zonnepanelen daarvoor in de plaats nemen en wat als straks blijkt dat die zonnenpanelen ook weer iets vervelends met het milieu hebben gedaan.....

Asbest daken verwijderen voor 2024 is onnodig. De vaste asbest dakbedekking kan alleen bij brand en sloop kwaad. Door het te verwijderen loopt men meer risico's dan door de asbest te laten zitten.

Als onze overheid vindt dat de asbest daken verwijderd moeten worden, nadat dezelfde overheid dit in het verleden via een bouwvergunning heeft goedgekeurd, zal hier in redelijkheid een subsidie beschikbaar voor moeten worden gesteld.

Als het algemeen belang verwijderen van asbest daken vraagt is het niet redelijk een (kleine) groep bezitters van gebouwen met asbest daken voor de schade te laten opdraaien.

Han Eweg

Als de overheid met dit plan komt om sancties op te leggen wat zij eerst goedkeurden is dat alleen maar goed voor "ge-emmer" met advocaten om er weer onderuit te komen.

`K zou zeggen gratis vergunning voor tijdelijk onderdak voor wat zich onder dat verkeerde dak bevind.
Daarna gratis vergunning om het zelf af te breken "of door een stelletje amateurs" Wel vangnetten enzo . . .
Want indertijd is het ook zo aangelegd.
De enige 
restrictie , beknotting, inperking, voorbehoud
is dat het onder de stromende regen moet gebeuren.
En er moet verplicht wateropvang en een hogedrukspuit en regenkleding en toezicht aanwezig zijn.
Het regent nogal eens in Nederland dus dat moet geen enkel probleem zijn.
Voor al die zogenaamde milieuvergunning gecertificeerde slopers heb ik weinig respect.
De een na de ander gaat failliet door knoeierijen.

Tijdje terug bij mijn buurman alles gesloopt door Polen ik vraag me af of zij wisten dat er ook deeltjes door de lucht konden zweven.

Na 2024 boetes uitdelen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+