BouwProfs

De bouw online verbonden.

Welke fouten en tekortkomingen ervaar jij bij het schrijven van bestekken?

Deze discussie is gestart in de BouwProfs groep op Linkedin door Gertjan Schaap:

Dit kan misschien wel de langste en meest actieve discussie worden binnen BouwProfs. Tenslotte hebben wij allemaal te maken met bestekken, misschien als opdrachtgever of bouwer of toeleverancier; maar hoe dan ook we hebben er mee te maken.

Het anwoord op de vraag "Waarom worden er bestekken geschreven" is op zich natuurlijk wel eenvoudig, echter de inhoudelijkheid van de bestekken blijven twistpunten. Ik stel daarom voor, op basis van de ervaringen van bouwprofsgroepsleden, een discussie te starten over de fouten en tekortkomingen die iedereen ervaart (in zijn/haar vakgebied).

Misschien dat er door deze landelijke discussie een paar partijen zullen zijn die de discussie volgen en er lering uittrekken ter voorkoming van fouten en/of onduidelijkheden in de toekomst.

Hier een eerste voorzetje.
Bij het voorschrijven van een systeem voor aluminium ramen en deuren worden de wind en waterdichtheidseisen vermeld. Vaak zijn dit de getallen van het best functionerende type raam, namelijk een vast raam. Alle overige raam en deurpartijen krijgen dan dezelfde waardes toegewezen en dat is onmogelijk. Een bewegend element heeft een aanzienlijk lagere waarde.

Gevolg: discussie bij het afronden, een discussie op papier bij de contractstukken. Uiteindelijk wordt het element toch uitgevoerd met de voor dat element maximaal haalbare waardes en wordt dat ook door de leverancier van de ramen en deuren zo vastgelegd richting bouwer. Wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld of doen we alsof ons neus bloedt en zien we wel waar het schip strandt ?

Lever de juiste informatie
Hier ligt dus een taak voor de systeemhuizen. Lever de juiste informatie aan aan architect, opdrachtgever en bestekschrijver. Scheelt een hoop discussie en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Deze juiste informatie voorkomt ook dat er elementen worden toegepast in situaties waarin dat type element helemaal niet kan worden toegepast vanwege de fysieke eigenschappen van het element.

Dit is een voorzetje voor het opstarten. Alleen al binnen de ramen en deurenindustrie kunnen we pagina's vullen met op- en aanmerkingen op inhoudelijkheid van bestekken.

Dus brand los en laten we proberen over enkele weken zoveel te hebben kunnen melden zodat iedereen in de bouwkolom ervan overtuigd is dat bestekken de juiste informatie moeten bevatten zodat discussies over meer meerwerk en minder minderwerk uitblijven en dat het bestek een betrouwbare leidraad is voor het project en de (minimum)kwaliteit van het project.

Weergaven: 1451

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik roep op om meer te denken in de te verwachten prestaties dan in het proberen een waterdicht bestek te gaan schrijven. De aannemer of onderaannemer moet de gelegenheid krijgen om zijn up to date kennis en kunde kunnen toepassen om voor de beste prijs het beste resultaat te kunnen leveren. Ik maak nog te vaak mee dat de bestekschrijver nooit specialist kan zijn in alle disciplines waarbij de uitvoering en de garantie wel door de aannemer gegeven moet worden. Dat vraagt vertrouwen en betrokkenheid om gezamenlijk een goed product te willen afleveren. Een goed product voor alle partijen maar ook qua duurzaamheid.

Gelukkig kunnen wij onze kennis goed kwijt bij projecten waarin design built en maintenance gevraagd worden. Het schoolvoorbeeld van gezamenlijk verantwoordelijkheid in bouw en onderhoudskosten.

Opgetekend door Ing. J.A. (Hans) Kramer van Smid en Hollander Dakbouw

Soms maak ik mee dat een bestek extern geschreven wordt (vanwege licentie kosten oid).

Er is dan dikwijls totaal geen binding meer tussen de tekeningen van de architect, de uitwerkingen van de constructeur en het bestek. Soms wordt het nog erger als brandoverslagrapporten, ventilatieberekeningen, geluidsrapporten enz. als bijlage worden meegestuurd zonder dat deze verwerkt worden in de andere stukken.

Hiermede wordt prijsvorming moeilijk en is de kiem gelegd voor discussie punten en onenigheid.

In ieder geval is het voor een opdrachtgever totaal niet meer duidelijk wat hij echt krijgt.

Een architect moet zich bewust zijn van zijn taak om het te maken product juist te tekenen en te beschrijven. Hulp van systeemhuizen kan welkom zijn, maar als er niet op echte kwaliteit wordt gelet werkt dit ook niet.

 

Deze reactie is verwijderd door de BouwProfs redactie omdat deze niet conform onze richtlijnen is geplaatst. Reacties dienen over het onderwerp te gaan. Dit om de leesbaarheid te behouden van ons forum.

Als gerenommeerde verplaatsbare binnenwanden fabrikant worden wij regelmatig door architecten uitgenodigd om te brainstormen m.b.t. de (on)mogelijkheden van deze wanden, in 1e instantie natuurlijk qua esthetica en in 2e en 3e instantie, geluid en brand.

Om bij de 1e te beginnen, hier "scoren" wij erg goed en veelal vraagt de architect naar onze details in dwg formaat om deze te kunnen integreren in hun tekenwerk. Op zich niets mis mee, maar de afgelopen 20 jaar ben ik, ondanks mijn nadrukkelijke verzoek deze intact te houden, onze details in de meest onmogelijke configuraties in het tekenwerk tegengekomen. Waarmee dus een basis voor discussie is gelegd.

Over het fenomeen akoestiek zal ik verder maar zwijgen, met alle respect, maar het begrip Rw en R'w levert bij velen al gefronste wenkbrauwen op en onhaalbare waarden vinden hun weg in de bestekken.

Ga dan als fabrikant / leverancier gaandeweg de rit de discussie maar eens aan. 

Juist wanneer het gaat om de juiste informatie te krijgen bij alle delen binnen een gebouw (2D en 3D-CAD-informatie, bouwfysische informatie, STABU-bestekteksten, regelgeving en meer), is BouwConnect (www.bouwconnect.nl) ontstaan. Ieder bouwdeel wordt automatisch gekoppeld aan de juiste informatie en daar kan niets in gewijzigd worden; wel vrij doorgecommuniceerd worden. Met vrijwel ieder ontwerpapplicatie kan gewerkt worden. Voor bepaalde gegevens – zoals bijvoorbeeld handelsinformatie en milieudata – zal een koppeling worden gemaakt met andere databases.

Zo hoeft er geen misverstand meer te zijn over ondermeer de bestekteksten van ieder bouwdeel afzonderlijk. Iedere deur, ieder kozijn heeft een eigen code die een directe link heeft met de bouwbibliotheek waar tevens de opbouw van het specifieke bouwdeel is te achterhalen. Tevens is er de mogelijkheid om te toetsen aan het bouwbesluit. Momenteel kan men al zo’n 70% van de benodigde bouwdelen uit deze bouwbibliotheek halen en dat percentage zal alleen maar hoger worden.

Mij lijkt dit de enige oplossing die het geschetste probleem bouwbreed kan oplossen. Ik ben dan ook benieuwd naar de zienswijze hierop van de andere leden van de BouwProfs groep.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+