BouwProfs

De bouw online verbonden.

BouwProfs Rondvraag: Minister kan aannemers niet betrappen op het maken van prijsafspraken... is er sprake van een cultuuromslag?

(bron: cobouw)

Minister van der Laan (Wonen) heeft aannemers die op opdrachten van de Rijksgebouwendienst (RGD) inschrijven niet kunnen betrappen op het maken van prijsafspraken. Wel blijft hij de aannemers in de gaten houden. De minister reageert hiermee op een onderzoek naar 330 inschrijvingsbegrotingen op 100 opdrachten van de RGD. Deze analyse toont volgens hem geen signalen van onregelmatigheden.

Om `mededingingsverstorend handelen` tegen te gaan, zullen de inschrijvingsbegrotingen per aanbesteding van de RGD geanalyseerd blijven worden. De conclusies komen onder ogen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Tweede Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP vindt het positief dat de minister aannemers blijft volgen. `Juist omdat we er niet zomaar op kunnen vertrouwen dat er in de bouw geen vooroverleg meer voorkomt, is het van belang kritisch en alert te blijven.` Bouwend Nederland is blij dat Van der Laan een cultuurverandering in de branche signaleert.

Het onderzoek heeft gevolgen voor aannemers. Zo zal de RGD onder meer op basis van een `top drie van verwonderpunten` zijn aanbestedingsbeleid aanscherpen. De overheidsdienst gaat vooraf peilen hoe serieus de belangstelling voor een opdracht is, om te voorkomen dat bouwbedrijven zich onverwacht uit een aanbestedingsprocedure terugtrekken.


BouwProfs is benieuwd naar uw mening: deelt u de mening van Bouwend Nederland dat er sprake is van een verandering in de cultuur in de bouw?

Laat het ons, en uw collega's in de bouw weten en reageer.

Weergaven: 148

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie van Hubert Sistermans via Linkedin:

De RGD is wel een bijzondere eend in de bijt.
Een cultuuromslag vindt niet in de paar jaar na de bouwenquete plaats.
Naar mijn mening zelfs niet als er draconische maatregelen worden genomen.
Het is nu nog te vroeg om van een cultuuromslag te spreken.
Zelf verwacht ik de omslag pas na een of twee generatie wisselingen in de leiding van de bouw.
Reactie van Arie in 't Ven via Linkedin:

Mijn inziens is er wel een cultuuromslag is bij de grotere bedrijven. Doch het blijft ons kent ons in de kleine bouwwereld. De middel groot en kleine bedrijven hebben mijn inziens deze cultuur omslag nog niet helemaal gemaakt.
Reactie van Erik van der Garde via Linkedin:

"Je kunt pas spreken van een cultuuromslag als je eerst de situaties definieert. Wat zijn de kenmerken van de 'oude' cultuur en de 'nieuwe' cultuur. Het woordje cultuuromslag suggereert iets van een 'shock'. Die shock ervaar ik toch vooral als angst bij de opdrachtgevers. Angst voor niet-transparante, niet-openbare relaties. En dat gaat veel te ver. De angst resulteert nog steeds teveel 'laagste prijs' projecten. Het remt de innovatie in de Bouw. Van der Laan zou er goed aan doen de aannemers te belonen voor hun normale gedrag."
Reactie van George Ang via Linkedin:

"Saillant zijn in dit verband de uitspraken op de Industry Day van 8 oct jl. van de voorzitter van het Opdrachtgeversforum Peter Jägers, tevens Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst, dat de manier van aanbesteden dominant is voor de rest van het proces, dat functioneel specificeren tot een beter eindproduct leidt en dat traditioneel aanbesteden op basis van laagste prijs garant staat voor "gedonder over meerwerk" (Cobouw 9 oct 2009). De voorzitter van de Raad van Bestuur van de BAM Groep, Joop van Oosten, benadrukte dat deze visie op vernieuwend opdrachtgeverschap het rendement van zowel aanbieders als opdrachtgevers zal verbeteren: recente praktijkvoorbeelden wijzen uit dat het product op een betere wijze tot stand komt en beter voldoet in termen van tijd en geld.

In algemeenheid geven topmanagers van grote publieke opdrachtgevers en bouwbedrijven zeker het goede voorbeeld. Het is een voorwaarde voor het doorzetten van het hervormings- en vernieuwingsproces. Er is sinds enige jaren duidelijk sprake van een vernieuwende trend bij deze grote organisaties. Echter, op operationeel niveau wordt tot op heden de visie van de top niet altijd uitgevoerd, en het zal een substantiële werkcultuuromslag en zeker enige tijd vereisen voordat de top-down visie effectief tot in alle lagen van het publieke opdrachtgeverschap cq. bouwbedrijfschap doorgedrongen is. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat het effect van deze vernieuwing / cultuuromslag langere tijd dan een kabinetsperiode nodig heeft, en dat aan opdrachtgeverszijde de autonomie van het bouwopdrachtgeverschap van het grote aantal lagere overheden wellicht adequate coördinatie behoeft."
Reactie van André van Laar via Linkedin:

"Mooi dat het bericht van de RGD inderdaad bevestigd dat er al veel veranderd is in de bouw. Er zijn ook veel andere initiatieven die laten zien dat totaal ander proces nodig is om echt betere en goedkopere producten te maken.

Een voorbeeld daarvan is het ketensamenwerkingsproject dat ComWonen en Dura Vermeer in Rotterdam hebben ingezet. De eerste resultaten van het project dat begeleid wordt door onderzoeker drs.ing. Marcel Noordhuis laat zien dat er veel voordeel te halen is voor alle partijen betrokken in het bouwproces, maar vooral voor de opdrachtgever. Inkopen op laagste prijs is achterhaald, het kan echt anders en het gaat al anders in de huidige praktijk zoals wij die ervaren.
Kortom de bouw blijft een prachtige bedrijfstak."

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+