BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wij hebben via de gemeente de bouwtekeningen en berekeningen verkregen van de nieuwbouw van een woning.

Er is een aantal belangrijke zaken opgevallen, verwijzend naar document:

- EPC berekening op 20 maart 2009.

Deze gemaakte EPC valt onder het bouwbesluit 2006!


In de bouwverordening is vastgelegd dat de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen (afgifte 27-04-2009) in kan trekken als de bouw niet binnen 26 weken is gestart of als er tussen de verschillende fasen van de bouwwerkzaamheden een periode van 26 weken zit.

De omgevingsvergunning voor bouwen vervalt niet na 26 weken als er nog geen gebruik van is gemaakt.

Start bouw zomer 2017 koop woning begin 2017 (bouwbesluit 2015)

De gemeente heeft de vergunning niet ingetrokken, er waren moverende bezwaren die het bouwplan eerder tegenhielden en men pas in 2017 is gaan bouwen.

Bouwbesluit toets

Men vraagt zich nu af, aan welk bouwbesluit het bouwwerk nu moet voldoen? Immers zijn wij reeds 8 jaar verder na het afgeven van de bouwvergunning.

De grenswaarden van praktisch alle gebruiksfuncties zijn ten opzichte van de grenswaarden die op 1 januari 2007 golden met 50% aangescherpt, waarbij de grenswaarden in decimalen naar boven zijn afgerond. Omdat een aantal grenswaarden na 1 januari 2007 is aangescherpt, betekent dit dat de daadwerkelijke aanscherping in die gevallen minder dan 50% is.

De EPC van de andere woonfunctie was op 1 januari 2007 0,8 en is vervolgens op 1 januari 2011 aangescherpt tot 0,6. Met dit wijzigingsbesluit Stb 2014, 342 is de EPC heden 0,4 voor woningen zoals u weet.

Metafoor

Klant heeft dus een woning gekocht in 2017, en de uitvoering van de bouw zal die zijn van medio bouwbesluit 2006, het kan toch niet zo zijn dat als metafoor ,,men een auto heeft gekocht die al 8 jaar bij de dealer heeft gestaan en de koper deze nu als ,,nieuw'' gekocht heeft'' techniek en uitvoering stand der tijd 2009.

Conclusie

Met andere woorden het installatieconcept en de bouwfysische schil zijn niet conform de stand der tijd en voldoet niet aan de doelstelling van onze regering op basis om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken ons inziens, maar is dit juridisch ook zo?

Uitleg gevraagd

Kan een van de vak experts uitleggen het hoe, wat en waarom over deze case? Of mogen wij wel een EPC upgrade verwachten van de aannemer omdat dit project zo lang op de schap van de gemeente en projectontwikkelaar heeft gelegen?

Bij de verkoop en in het contract is hier niets over gezegd.

In afwachting van uw expertise en bereidwilligheid ons hierover verder te informeren.

Weergaven: 3569

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het bouwbesluit 2006 zijn van toepassing op het moment van verstrekken bouwvergunning . De koper kan weten dan wel kan dit via de makelaar opvragen aan welke eisen EPC eisen volgens het bouwbesluit van kracht waren. Daar kan hij in 2017 de aannemer / installateur niet meer op aanspreken. Voor aanpassing van de woning naar de huidige eisen / normen zal hij dus opdracht moeten verstrekken aan een aannemer / installateur.

volgens mij verjaart een bouwvergunning/omgevingsvergunning-bouwen niet, totdat deze wordt ingetrokken door vergunninghouder of door de overheid die de vergunning heeft verleend. Eigenlijk moet de gemeente deze vergunning intrekken, als die niet binnen een halfjaar na verlening wordt benut, of als het werk meer dan een half jaar onderbroken wordt ,  maar dit wordt nogal eens vergeten. Natuurlijk kan een aannemer wel betere isolatie inbouwen, dan in de vergunning staat vermeld, zonder de vergunning te hoeven aanpassen/herzien.

André dank voor jou reactie, dat was ook mijn gedachte, alleen hoe staan we er dan juridisch voor.

Vaststaand feit, Gemeente heeft vergunning niet ingetrokken, ondanks de wettelijk genoemde termijn.

We kennen de tijd van besparen van de aannemers, investeren in materialen die een hogere energetische waarde hebben en andere installatietechnische concepten maken het project alleen maar duurder. Het zou een goede geste zijn van de aannemer. De vraag staat ook bij hun uit op dit moment. Alleen willen we niet dat onze klant een gedateerd installatie woning concept verkrijgt.

Hopend dat de aannemer van goede huize, te goede trouw is..

Wordt vervolgd, en als iemand steekhoudend iets meer hiervan weet laat het mij aub weten

ing Ron.M.R Bosch

Owner, Tiab bv | TIAB Beheer bv | SECN | Project Management HVAC|BD|ET|DE|HR| Senior Teacher Installation Technology Build and Environment Installatiearchitect

Frank dank voor jou reactie

Het verbaast me altijd hoe de mensen zich alleen maar focussen op de omgeving, de Groote van het perceel en de woning en de daarbij behorende verkoopprijs. 

Kopers volgen niet de stappen: kennismaken, verkennen, context analyses maken van een verkoop brochure en vragen stellen voordat je tekent.

...

Wel nee, woning zoeken is speeddaten at a maximum. Waarbij elke seconde telt. Want zo verteld de verkoper, er zijn nog vele wachtende voor u als u niet tekent.

Het kopen van een huis is spannend, want er komt een hoop op je af. En wat weet een gemiddelde koper nu van bouwkunde, bouwfysica, EPC getallen en installatieconcepten.

ing Ron.M.R Bosch

Owner, Tiab bv | TIAB Beheer bv | SECN | Project Management HVAC|BD|ET|DE|HR| Senior Teacher Installation Technology Build and Environment Installatiearchitect

begrijp ik goed dat je wilt, vraagt, eist dat de aannemer niet volgens de eisen van destijds, maar volgens de eisen van nu gaat bouwen ?
In dat geval zou ik onderscheid maken tussen de vergunning (je MAG bouwen) en de opdracht (aannemer MOET bouwen). De vergunning is de ondergrens; daaraan moet de bouw minstens voldoen. De opdracht -> is die schriftelijk en expliciet gegeven ? wat is daarin vastgelegd ? "bouw moet voldoen aan Bouwbesluit en overige regelgeving..." en dan : 'Thans vigerende wetgeving' zal juridisch leiden tot de datum van opdracht. Wanneer is die opdracht verstrekt en wat was toen de wetgeving ?
Als die zin er niet in staat, dan kun je samen met de aannemer gaan zoeken naar kostenneutrale verbeteringen. Daar wil ik graag bij helpen. Stuur me de documenten en ik geef je een voorstel.

Ga de aannemer niet dwingen want dat verlies je. Is net als belastingdienst; als je denkt een voordeel te vinden, heeft dat aan de achterkant vaak een nadeel... Johan Cruyff heeft veel verstand van belastingen ;-)

In het slechtste geval kun je de opdracht intrekken of afkopen. 

Reactie via BouwProfs op Facebook van Egbert Poortman:

Zie ook toelichting artikel 9.1 Bouwbesluit: Overgangsbepaling.

Egbert

Dus met andere woorden inzake overgangsrecht. Dat de afgegeven vergunning geldig is en blijft ondanks dat er geen controle op heeft gevolgd of men tijdig is gestart met de bouw.

Dus de klant is de pineut omdat hij niet grondig zijn stukken heeft kunnen toetsen, omdat de verkoop brochure hierover geen informatie bevatte.

En voor tekening van contract zijn feitelijk onderzoeksplicht had moeten invoeren naar het bouwwerk en afgegeven bouwvergunning.

Mag en kan je dit verlangen van een consument,-koper is mijn vraag dan?

Hoe zal de rechter hierover oordelen?

Het is wel een grijs gebied, vooral omdat er niet geborgd wordt dat er binnen een gestelde termijn gebouwd moet worden, als daar niet op gehandhaafd wordt, kan er dan geen nalatigheid jegens de gemeente opgelegd worden?

Recht is en blijft iets kroms, maar zoals het er staat en als ik het goed interpreteer dan heeft er echt iemand zitten slapen bij de gemeente waar de consument de koper nu een op basis van energetica en installatieconcept mee wordt geconfronteerd middels hogere energielasten, en dit terwijl dezelfde hogere politiek richting energie neutraal aan het gaan is.

ing Ron.M.R Bosch

Owner, Tiab bv | TIAB Beheer bv | SECN | Project Management HVAC|BD|ET|DE|HR| Senior Teacher Installation Technology Build and Environment Installatiearchitect.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+