BouwProfs

De bouw online verbonden.

Brandweer wil alle huishoudens inspecteren - welke rol kunnen bouwprofs spelen?

 

Alle huishoudens in Nederland krijgen een uitnodiging om de brandweer langs te laten komen voor een inspectie. De bewoners worden dan gewezen op zaken als het verkeerd gebruik van stekkerdozen of het ontbreken van brandmelders, schrijft het AD woensdag.

De actie maakt deel uit van de campagne 'De brandweer over morgen' die woensdag door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding wordt gepresenteerd. Daarin wordt bekeken hoe de brandweer er in de toekomst uit moet zien.

Binnen een paar jaar moeten alle huishoudens een aanbod voor een inspectie hebben gekregen. In sommige delen van het land worden bij de huisbezoeken ook rookmelders uitgedeeld.

De vereniging wil ook de meubelbranche bij de plannen betrekken, die zou net als in Engeland en in de Verenigde Staten brandveiligere meubels moeten maken.

Het artikel vermeldt in ieder geval niet dat ook de bouwers betrokken dienen te worden. En dat lijkt me toch geen overbodige luxe.
Misschien kunnen wij als bouwprofessionals alvast wat suggesties aan de hand doen aan de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding?

Weergaven: 193

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie via BouwProfs op Linkedin van Hendrik-Jan Doevendans, brandveiligheidsadviseur DGMR Bouw BV:

" In Nederland vallen (orde grootte) zo'n 60 à 80 doden per jaar door brand, waarvan de meesten in de eigen woning.

Een groot deel van deze slachtoffers kun je voorkomen door rookmelders aan te brengen in woningen. Personen zijn sneller gealarmeerd en kunnen tijdig vluchten. Door rookmelders aan te brengen in woningen waar deze nu nog niet zitten kun je wellicht een orde grootte van 20 à 30 slachtoffers per jaar voorkomen. In bestaande woningen (woningen van voor het Bouwbesluit dus) zijn rookmelders niet verplicht. Nu wordt het Bouwbesluit af en toe herzien, maar ondanks herhaalde verzoeken uit de brandveiligheidsmarkt worden woningrookmelders in bestaande bouw niet verplicht. Dat zou immers leiden tot lastenverzwaring (zeg: € 150,-- per woning?).

Ook het ons naderende Bouwwerkbesluit (geplande datum inwerkingtreding 1 januari 2011 ? ) zegt wederom niets over rookmelders in bestaande woningen terwijl op allerlei andere terreinen wel forse lastenverzwaringen worden doorgevoerd. 

Het is dus een beetje mooi weer spelen van de staatssecretaris en de brandweer. Hameren op het belang van rookmelders, maar ze niet verplicht stellen.

Dat laat nog onverlet dat het ondoenlijk is om alle huishoudens in NL met een bezoek te vereren. De meeste brandweerkorpsen in het land lopen al hopeloos achter met het afgeven en handhaven van gebruiksvergunningen en - meldingen. Dan moeten ze ook nog even huisbezoeken gaan afleggen. 

Wat mij betreft biedt de introductie van het Bouwwerkbesluit (dat het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit gaat vervangen) een mooie gelegenheid om rookmelders in bestaande bouw verplicht te stellen. Ik zou zeggen: bouwwereld haast u want de commentaardeadlines voor de nieuwe AMVB zijn bijna verstreken! En voor de volledigheid: de tekst ligt hier naast me, en het staat er nog niet in! "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Ronald Dijkstra, managing director Inspexx bv:

" Ik lees gisteren een grote aankondiging van de brandweer dat ze te duur zijn en dus zich gaan beperken tot kerntaken. De verantwoordelijkheid zou meer bij de ondernemer en burger moeten liggen. We moeten, zo zegt de brandweer, onze eigen omgeving beter beschermen... en dan dit stuk. Echt, het lijkt wel politiek.

Ik zou tegen de brandweer willen zeggen. Roep nou niet te veel en hou je bezig met je echte kerntaak. Als er echt iets moet veranderen, en dat ben ik met Doevedans eens, eerst maar eens een goed nalevingsbeleid. Schoenmaker blijf bij je leest. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Arthur van Kessel, eigenaar BrandZone Consultancy Bouwkundige Brand...:

" Het initiatief van de brandweer is goed bedoeld. Elk gered leven is er één!
Echter de deskundigheid van de diversen korpsen, laat vaak te wensen over.
Misschien is het voor hen beter eens meer onderricht te krijgen over o.a. bouwkundige brandpreventie ( welke doorvoeringen gaan door een brandscheiding, hoe zit het met de deursponningen ect). Dan bedoel ik voornamelijk "verder kijken als de neus lang is".

Ik spreek helaas uit mijn dagelijkse ervaring. Tijdens mijn inspecties (advies- en risico inventarisatie) kom ik maar al te vaak tegen dat de gebouweneigenaar weet te vertellen dat de brandweer het pand pas goed gekeurd heeft. Echter na een kleine inspectie van mijn kant, ontdek ik al hele simpele gebreken. Dan vraag ik mij toch af, wat doet zo'n inspecteur van de brandweer nu precies, zijn diensttijd vullen of echt een pand controleren op gebreken? Vandaar dat ik eigen vind dat de inspecteurs beter ondericht dienen te worden. Hiermee kunnen we nog meer levens redden. ( Maar maak hen niet al te wijs in de materie, anders heb ik niet meer te doen, maar dat zal een utopie zijn) "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Bas Wolse, Fire Protection Consultant & Facility Manager:

" Ik heb nooit begrepen wat rookmelders te maken hebben met brandpreventie. Het zorgt er in mijn optiek alleen maar voor dat je snel gewaarschuwd bent NADAT er brand is uitgebroken. Je kunt dan (eventueel) sneller vluchten, want als particulier heb je niet de mogelijkheden voor een snelle blussing. Oftewel dit heeft geen meerwaarde voor het terugdringen van het aantal (loze) meldingen.

Het lijkt me beter om de te gebruiken materialen aan te pakken: brandvertragende stofften, banken etc... "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Mark van Westerlaak, Architect bij Factor Archtitecten BV:

" Ik heb onderzoek gedaan naar de verschillen in regelgeving, betreffende brandveiligheid, tussen Nederland en Duitsland. Er zijn grote verschillen. Duitsland heeft een strenger beleid. Engeland is weer veel soepeler. Maar relatief gezien vallen er elk jaar hetzelfde aantal doden. En volgens mij vallen er sinds de jaren 60 elk jaar hetzelfde aantal doden in Nederland.

Je kan alles doen aan preventie, brandvertragende materialen en rookmelders. Maar volgens mij is voorlichting ook belangrijk: Wat te doen bij brand! Signaleren is een, maar daarna handelen is net zo belangrijk. Het is en blijft een panieksituatie.

Reclameactie en brandbluspakket voor ieder huishouden! "

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+