BouwProfs

De bouw online verbonden.

Werk je mee aan de ontwikkeling en de bouw van een zorghotel in Purmerend?

Steeds meer ziekenhuizen, zorginstellingen en projectontwikkelaars gaan over tot de ontwikkeling en bouw van een zorghotel of woon-/zorghotel. Zorgverzekeraars streven naar een aanzienlijke beddenreductie in ziekenhuizen en instellingen. Zorghotels bieden daarvoor de oplossing. Ziekenhuizen en instellingen willen hun dienstverlening verbeteren. Zorghotels zijn een kwalitatief goede voorziening voor mensen die tijdelijk verblijf met zorg behoeven.

In Purmerend bestaat het initiatief voor de ontwikkeling en bouw van een zorghotel. De ontwikkeling en bouw van een zorghotel is een boeiende opgave waaraan alle schakels van de bouwkolom een bijdrage kunnen leveren.

Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) heeft in het kader van het innovatieprogramma 'Wijs Bouwen voor Senioren' contact met diverse initiatiefnemers voor zorghotels op meerdere plaatsen in ons land.

Het CIB zoekt naar marktpartijen uit alle schakels in de bouwkolom die een steentje kunnen bijdragen aan deze bouwopgaven. Hier liggen concrete kansen voor architecten, bouwers, installateurs, leveranciers van domotica en andere marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom.

Met ‘Wijs bouwen’ ben je in beeld bij initiatiefnemers en opdrachtgevers van zorghotels
Initiatiefnemers van zorghotels hebben contact gezocht met het CIB met de vraag welke architecten, bouwers, installateurs en toeleveranciers een passende bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en bouw van zorghotels. Het CIB formeert een Focusgroep, waarin ruimte is voor innovatieve marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom, die integraal kunnen samenwerken aan de ontwikkeling en bouw van zorghotels. Als jij je op dit marktsegment wilt richten, staat deelname aan deze Focusgroep ook voor jou open. Daarmee kom je rechtstreeks in contact met initiatiefnemers en opdrachtgevers, die zich op meerdere plaatsen in het land met zorghotels bezig houden.

De ontwikkeling en bouw van zorghotels vraagt specifieke competenties.
Om aan de ontwikkeling en bouw van zorghotels te kunnen meewerken, is specifieke kennis en expertise vereist. Dat vraagt inzicht in de markt, de eisen en wensen van de doelgroepen, in de capaciteit, de locatie en de organisatie en in de exploitatie en de financiële haalbaarheid van een zorghotel. Voor een zorghotel geldt een specifiek Programma van Eisen, waaraan door alle disciplines uit de bouwsector kan worden meegedacht en meegedaan. Als jij je samen met andere disciplines uit de bouwsector wilt richten op dit snelgroeiende marktsegment in de zorgbouw, biedt de Focusgroep Zorghotels van het CIB een uitstekende kans.

Wat biedt de Focusgroep Zorghotels jou?
Door jouw deelname aan de Focusgroep Zorghotels van het CIB kom je in aanraking met initiatieven voor ontwikkeling en bouw van zorghotels op meerdere plaatsen in het land. Je krijgt een intakegesprek waarin de mogelijkheden voor jouw bedrijf worden geïnventariseerd. Je neemt deel aan een drietal sessies met opdrachtgevers en ondernemers uit alle schakels van de bouwkolom over een concrete vraagstelling, je genereert integrale oplossingen en komt tot een plan van aanpak. Daarnaast krijg je een bedrijfsvermelding op de brancheportal
www.wijsbouwen.nl, die steeds vaker door zorgdirecties met bouwopgaven wordt geraadpleegd. Kortom: je ontwikkelt je tot een competente bouwparter voor de bouw van zorghotels en je wordt zichtbaar voor initiatiefnemers en opdrachtgevers. Je wordt een gewaardeerde gesprekspartner voor zorgdirecties met bouwplannen en je positioneert jouw bedrijf als architect, bouwer, installateur of toeleverancier in dit segment.Ontwikkeling en bouw van zorghotels is een snel groeiende trend waaraan door zorgverzekeraars belang wordt gehecht.

Als je op deze trend wilt inspelen, biedt het CIB hiervoor een unieke kans. Voor deelname aan deze Focusgroep wordt een financiële bijdrage gevraagd die beperkt is tot een bedrag van slechts € 1.495,- (excl. btw).
De focusgroep bestaat uit 3 bijeenkomsten.


De data voor de Focusgroep Zorghotel Purmerend zijn:

1e sessie woensdag 5 september 2012
2e sessie donderdag 4 oktober 2012
3e sessie woensdag 31 oktober 2012

Tijden: van 13.00 tot 17.00 uur.

 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), contactpersoon Jacqueline Oskam, tel. 030 69 777 31 of 
stuur een mail.

Weergaven: 1827

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als ik het goed begrijp, vraag je om specialistische kennis en wil je dat deze specialisten daar ook nog voor gaan betalen. Volgens mij krijg je dan niet de specialisten die je zoekt maar gewoon bedrijven op acquisitie. De tijd is er misschien na, maar echt duurzaam klinkt dit niet. 

Een ander voorbeeld; Een zorginstelling/gemeente/corporatie heeft geen zorgvisie op een te herontwikkelen zorggebouw. Zij nodigen vier architecten uit die vervolgens, om niets, hun visie mogen gaan neerleggen. Gezien de markt op dit moment doen architecten dat, maar klinkt dit duurzaam? Gelukkig hebben deze architecten niet voor hun visie moeten betalen....

Of begrijp ik het nu verkeerd?

U begrijpt het helemaal goed. 

Ik ben het helemaal eens met Etienne Lieben.

Als wij als deskundige partijen wat voor een ander kunnen betekenen lijkt het mij redelijk dat die andere partij daar ook een vergoeding voor betaald.

Dank voor de bovenstaande reacties en de gestelde vragen. Het gaat in het ‘Wijs Bouwen voor de zorg’-programma van het CIB primair om de ontwikkeling van een integraal en multidisciplinair concept voor de ontwikkeling en bouw van zorghotels. Het gaat erom dat we de aannemershouding doorbreken en komen tot een aanbod van een oplossing, waarmee opdrachtgevers en eindgebruikers ontzorgd worden.

 

Als ik de gestelde vragen op mij laat inwerken, dan kom ik tot de bezorgde gedachte dat de essentie van de focusgroep nog niet goed overgekomen is. In een vroeg stadium met uitvoerende partijen om tafel zitten. Dat is niet gebruikelijk voor opdrachtgevers van woonzorgvoorzieningen. Toch levert vroegtijdige betrokkenheid van bouwers, installateurs en andere leveranciers een belangrijke meerwaarde op in de ontwerpfase van nieuwbouw voor senioren.

 

Een belangrijk kenmerk van de ‘Wijs Bouwen voor Senioren’-methodiek is dat alle relevante schakels uit de bouwkolom bij het ontwerpproces worden betrokken. Steeds weer opnieuw blijkt dat bouwpartners niet dom moeten worden gehouden, maar dat juist zij intelligente oplossingen kunnen aandragen, die tot belangrijke kostenbesparingen leiden.

 

Het gaat eerst om de contacten, daarna om de contracten

 

Vanuit het CIB wordt sinds enkele jaren de focusgroepmethode ingezet om tot een beter samenspel van bouwpartners te komen. Deze methode is te zien als een intellectuele expeditie, die vooral in de ontwikkelfase en als start up voor de uitvoeringsfase van bouwprojecten zinvol is. De opdrachtgever met een innovatieve bouwopgave kan met zo’n aanpak alle relevante schakels uit de bouwkolom actief bij zijn plannen betrekken. De partijen leren elkaar door en door kennen en zijn daardoor beter in staat om in het echte werk met elkaar om te gaan.

 

Bij de focusgroepaanpak gaat het niet direct om het verkrijgen van contracten, maar gaat het om het verdiepen van contacten. Dat daardoor juist een weg gebaand wordt naar goede contracten, is in de praktijk al meerdere malen gebleken. Een ondernemer uit welke schakel van de bouwkolom ook, , die aan een focusgroep meedoet met slechts bedoeling om direct aan werk te komen, heeft de focusgroepmethode niet goed begrepen. Dit geldt ook voor ondernemers, die bij voorbaat vinden dat zij hun kennis niet met anderen moeten delen en daardoor terughoudend zijn. Juist de deelnemers die openstaan voor kennisdeling, zullen hun kennis vermenigvuldigen.

 

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

 

Tel. 06 – 51 01 01 75 of p.oskam@bouwkolom.org

 

 

Als het eerst om de contacten gaat en daarna pas om de contraten, waarom moet er dan vooraf betaald worden? Naar mijn inzien valt dit toch echt onder het kopje contracten.

Ik mis in de bovenstaande vraagstelling / discussie ook de benodigde onafhankelijkheid. Wordt het beste pakket verkregen door met de uitvoerende partijen aan tafel te gaan zitten ?

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+