BouwProfs

De bouw online verbonden.

Er zijn wetswijzigingen nodig om meer funderingsproblemen te voorkomen

Donderdag 26 april start het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in Nieuwspoort Den Haag met de lancering van de website www.kcaf.nl Tegelijkertijd zal ook het CUR/SBR handboek funderingsherstel aan het KCAF overhandigd worden.

De meeste funderingsproblemen zijn grondwatergerelateerd. Te lage grondwaterstanden in veen- en kleigebieden zorgen voor droogstand van houten funderingen waardoor de paalkop wegrot en zo het draagvermogen verloren gaat. Verder zakken niet onderheide woningen in veen- en kleigebieden door verlaagde grondwaterstanden versneld.

Te lage grondwaterstanden worden veroorzaakt door lekke drainerende riolen, te laag afgestelde drainages, verlagingen oppervlaktewater en grondwateronttrekkingen of een combinatie daarvan.

Volgens de huidige wetgeving  heeft de gemeente een zorgplicht voor het grondwater in openbaar gebied en gaat deze zorgplicht niet verder dan de erfgrens en is dus de eigenaar van een wonming verantwoordelijk voor het grondwater op zijn erf ook al ligt de oorzaak in het openbare gebied.

Een nieuwe fundering onder een woning kost gemiddeld € 60.000, en funderingsherstel moet met de hele bouwkundige eenheid tegelijk uitgevoerd worden om schade aan niet herstelde woningen te voorkomen. Te veel eigenaren kunnen dit niet betalen.

Globale inschatting is dat er in Nederland ongeveer 750.000 woningen zijn met een houten fundering. Het aantal woningen hiervan met funderingsproblemen is ingeschat op ca 250.000 maar dat kan de komende decennia verder oplopen tot mogelijk het dubbele als geen afdoende maatregelen worden getroffen. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat in kleigebieden ongeveer 300.000 woningen op staal staan (niet onderheid).  Veel van deze woningen zakken langzaam weg tot soms 1,5 cm per jaar. Mogelijk 150.000 woningen zullen voorzien moeten worden van een nieuwe fundering waarvan een deel ook moet worden opgevijzeld of zelfs zal moeten worden afgeschreven. Dit betekent dat plusminus 400.000 gezinnen (1 miljoen mensen) geconfronteerd zullen worden met funderingsproblemen!

Bent u het er mee eens dat de wetgeving moet veranderen?

Zo ja, hoe gaan we dit oplossen?

 

 

 

Weergaven: 167

Hierop reageren

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+