BouwProfs

De bouw online verbonden.

50.000 extra woningen voor vluchtelingen impuls voor de bouw. Zijn we er klaar voor?

Als er één sector in Nederland is die de vluchtelingen een warm hart zou moeten toedragen dan is het de bouw. Het EIB komt vandaag met cijfers naar buiten die laten zien dat de grote groep vluchtelingen een positieve uitwerking hebben op de bouwsector. Tot 2020 zijn namelijk 50.000 extra woningen nodig om al deze vluchtelingen ook daadwerkelijk te huisvesten. Woningen die ook daadwerkelijk gebouwd moeten worden omdat de verwachting is dat gemeenten het bestaande woningaanbod beschikbaar willen houden voor reguliere woningzoekenden in hun gemeenten.

Effect asielzoekers op bouwsector al in 2016 voelbaar

De cijfers zijn indrukwekkend te noemen. Het EIB verwacht dat er op termijn 28.000 banen in de bouw bij zullen komen en dat de totale extra opbrengst een vijf miljard euro zal bedragen. Het EIB verwacht al dat in 2016 de invloed van asielzoekers op de bouwproductie voelbaar zal zijn. Voor 2016 zullen er naar verwachting al 15.000 woningen extra gebouwd moeten worden om asielzoekers te kunnen huisvesten.

Zijn we er eigenlijk wel klaar voor?

Zijn we als bouwsector klaar voor deze uitdaging? Behalve ambitie zijn er ook zorgen namelijk. Zijn corporaties momenteel al in staat om voldoende te investeren in nieuwe woningen? En kunnen we eigenlijk wel zoveel woningen in zo'n korte tijd bouwen? Er zal nieuw personeel aangetrokken moeten worden, geplande projecten moeten versneld worden gebouwd en gemeenten moeten het ook zien zitten. Grond is schaars namelijk en koopwoningen leveren nu eenmaal op de begroting meer op dan sociale huurwoningen. Wie gaat dat verlies dragen?

Weergaven: 396

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het bericht over Nederland heb ik op de Belgische nieuwsradio gehoord.

Nederlands nieuws (er van) heb ik nog niet gehoord.

Maar waarom zou men er van uit moeten gaan dat ze hier blijven?

..."Het aanbod van leegstaande kantoorruimten in Nederland is vorig jaar met 6 procent verder toegenomen. Inmiddels staat 9 miljoen m², 60% langer dan 3 jaar,  te huur of te koop.

{dit zijn potentieel ca. 100.000 3-4kamer woningen; gvo}

Dit aantal vierkante meters komt neer op bijna 17 procent van de totale kantorenvoorraad in Nederland, blijkt uit dinsdag naar buiten gekomen cijfers van makelaarsvereniging NVM Business".....

Er staat ook nog eens 2, 7 miljoen m² winkelruimte leeg, waarvan 25% langer dan 3 jaar

{potentieel nog eens 33.000 3-4kamerwonigen; gvo}

En er hoeft eigenlijk nauwelijks meer kantoor en winkel bijgebouwd te worden door veranderd 'nieuwe werken' en ander koopgedrag, desondanks bouwen de projectontwikkelaars en de gemeenten nog rustig door......

Er zijn in de randstad ook nog wachtlijsten voor sociale huurwoningen waardoor ingeschrevenen in bv. A'dam ruim 8 jaar moeten wachten.......WE zijn kortom in de randstad 70 jaar na de 2e wereldoorlog nog steeds niet bereid om de woningnood voor de lagere inkomens op te lossen.

Zouden we dan nu vanwege de asielzoekers ineens wel bereid zijn om.. laten we het hopen.

Ik zou zeggen begin eens met de lege gebouwen om te bouwen en/of in gebruik te geven, of te koop aan te bieden bv. via 'kluswonincontracten',  i.p.v. dit allemaal laten verkrotten en door te gaan met nieuwe leegstand bouwen. 'De markt' lost het in ieder geval niet op we zullen het zelf moeten doen.

De woning- en leegstandswet geeft de overheid, WIJ DUS, de mogelijkheid om woonruimte te maken ook  in deze gebouwen :

Woningwet Artikel 75

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, ingeval dit noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van deze wet, besluiten rechtstreeks van gemeentewege voorzieningen in het belang van de volkshuisvesting te treffen.

  • 2. Indien ter uitvoering van het eerste lid van gemeentewege woongelegenheden worden gebouwd, geschiedt dit slechts, indien aannemelijk is, dat door het bouwen van woongelegenheden door toegelaten instellingen niet voldoende in de woningbehoefte zal worden voorzien.

Leegstands wet   Artikel 4

  • 2. Burgemeester en wethouders kunnen na het overleg, bedoeld in het eerste lid, of zonder overleg indien de eigenaar aan dat overleg geen medewerking verleent, in een leegstandsbeschikking vaststellen of het gebouw respectievelijk het gedeelte daarvan geschikt is voor gebruik.

                               Artikel 7

  • 1. De eigenaar is verplicht om de overeenkomstig artikel 5  voorgedragen gebruiker binnen drie maanden na de voordracht, een overeenkomst tot ingebruikname van het gebouw, respectievelijk het leegstaand gedeelte daarvan, aan te bieden.

etc. etc.

Voor herbestemming van kantoorpanden en fabriekspanden is wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Dit zijn ambtelijke en politieke beslissingen. 
Daar wil ik het in deze bijdrage niet over hebben
Voor woonpanden (met bestemming wonen) die langer leegstaan is het de vraag of prijs kwaliteit in verhouding zijn.
Als de gemeenten volgens de bovenstaande artikelen in het belang van de volkshuisvestiging voorzieningen gaan 
treffen. 
Door bijvoorbeeld woningen als klus woningen te bestemmen te kopen of daarna te koop aan te bieden.
Dan zou ik me als gemeente maar eens goed afvragen waarom de woning leegstaat/stond al die tijd.
Hier wordt geen enkele registratie van bijgehouden die openbaar is. Door wie en wanneer die woning bewoond werd.

Die registratie mag niet van de PvdA


Dat is het privacy manco waardoor `gladde` makelaars een voor het oog mooie woning maar die om te leven slecht is.
Voor veel te veel geld verkopen. Te veel geld. Waardoor ze de zaak belazeren.

De woning wordt zo mooi mogelijk aangeprezen. Dat mag wel van de VVD.


De objectieve meet criteria zijn er gewoon weg niet. Het is wel geprobeerd met `Huurpunten`
Maar het wordt steeds liberaler meer `wild-west` 
Door iedere wereld burger hier gelijke rechten te geven worden de puinhopen allen maar groter.

VARA kassa Mopje.

A

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+