BouwProfs

De bouw online verbonden.

De eigenaar van deze woning heeft het ongetwijfeld tijdens de afgelopen storm erg zwaar gehad met de afvoer van overtollig hemelwater. En als we kijken naar de overloop heeft de eigenaar in kwestie het al langere tijd zwaar tijdens slecht weer.
De noodoverstort op deze foto doet op zich prima zijn werk en voorkomt dat hemelwater via het dak ergens naar binnen komt of dat de dakbelasting teveel wordt. De signalerende functie dat het water niet meer via de geëigende weg het dak verlaat geeft inderdaad aan dat de uitlopen verstopt zijn of dat er ergens een verstopping in het gehele hwa systeem zit. Dat probleem zal aangepakt moeten worden om een waterballet te voorkomen.


HWA en noodoverloop niet op dezelfde hoogte plaatsen

Wat verder opvalt op deze foto is de plaats van de hwa, deze zit op dezelfde hoogte als de noodoverloop. Een niet wenselijke situatie. De plaats van de overstort is wel goed. Het is namelijk belangrijk dat je direkt merkt dat je hwa verstopt zit, zodat je daar zsm iets aan kunt doen. Plaats daarom de spuwer boven een raam of deur. Een raam verdient de voorkeur. Het is aan te raden een stadshwa aan te sluiten met een vergaarbak. Dan vermijd je ook teruglopen. Het verdient verder sterk aanbeveling om noodoverstorten niet aan te sluiten op de hwa. Bij terugtredend water is de ellende niet te overzien.

Geef water de ruimte

Bouwkundige Godfried Joosten pleit in de BouwProfs Linkedin groep voor een andere benadering van hemelwater. 'Geef water ook op eigen terrein ruimte in het ontwerp. Wat is er mis mee als je tuin of openbaar groen na een hoosbui een tijd onder water staat? Waterschappen werken dit nu uit op regioniveau. Uiteindelijk is het makkelijker om met de natuur mee te werken.'

Klimaatverandering vraagt om herijking rekennormen

Frank van den Aardweg komt als bouwkundige regelmatig problemen tegen met hemelwaterafvoer, zowel via leidingwerk als door spouwen. Zijn conclusie is dat de vochtproblemen door hemelwater vrijwel altijd door de uitvoering komen. Volgens Frank wordt het binnendringen van water via de spouw en maaiveld onderschat. Hij pleit ervoor om de rekennormen omhoog te halen omdat de oude normen voor waterafvoer niet langer valide zijn. 'Meer water zullen we wellicht niet krijgen in de toekomst, maar wel hevigere en intensere buien door de klimaatverandering' aldus Van den Aardweg. 'Dat vraagt om een herijking.'

Bouwkundig adviseur Hans van Leeuwen voegt daar aan toe dat bij een herijking van de rekennormen ook de overige overige aanwezige infrastructuur, b.v. hoofdriool en buizenstelsel, hierop moet aansluiten. Van Leeuwen: 'Dit zal bij al aanwezige infrastructuur niet het geval zijn waardoor een tijdelijke berging of overloop op openbaar gebied gerealiseerd zal moeten worden'.

Correcte afvoer hemelwater verantwoordelijkheid van gebouw eigenaar

Directeur Speciale Projecten bij Hurks Bouw Frans van den Broek vindt het een hele uitdaging om binnenstedelijk hemelwater op de correcte wijze af te voeren. Frans refereert bijvoorbeeld aan de overstorten van platte daken, die feitelijk niet toegestaan zijn bij gevels die grenzen aan particuliere belendingen. 'Een eigenaar moet er wettelijk op toezien (Boek 5 BW art 52) dat het hemelwater afkomstig van zijn gebouw niet op iemand anders zijn erf afloopt. Hij zal de afdekking daarop moeten afstellen' aldus Van den Broek.

Bouwfouten zijn van alle tijden. Op BouwProfs laten we regelmatig voorbeelden uit de praktijk van alledag zien. Want van fouten kunnen we leren immers. Op onze BouwProfs Facebook pagina lieten we enige tijd geleden bovenstaande foto zien. Op basis van de reacties hebben we dit artikel gemaakt. Heb jij aanvullend tips? Laat het ons dan weten en reageer via deze discussie.

Weergaven: 5836

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie van Jan Dirk Buining in de BouwProfs Linkedin groep:

Dag Niels, jouw opmerking is mijn inziens veel te stellig; ik onderstreep jullie mooie principes, maar voor minder bestrating zullen we als burgers écht de gemeente moeten 'sturen' om minder bestrating te realiseren en waterbuffers te creeëren. Daarnaast zullen we alle vastgoedeigenaren (o.a. particulieren en bedrijven) wellicht moeten verplichten om alle regenafvoer niet meer via de riolering te laten afvoeren, maar rechtstreeks op het maaiveld (tuin, park, grindkoffers), zodat het de grond in kan.

Reactie van Reinier De Tender in de BouwProfs Linkedin groep:

Waarom niet in de voor- en achtertuin een watertank (6 - 10 m3) plaatsen. Regenwater in. En nadien gebruiken als spoelwater voor het toilet (misschien ook voor de was en de afwas) en voor het sproeien van de tuin bij droogte. Enerzijds buffering overtollig water, anderzijds nuttige besteding van regen water en besparing op kostbaar goed drinkwater. De som van de aantallen maakt hier echt het verschil.

Reactie van Richard Muller in de BouwProfs Linkedin groep:

Inderdaad Reinier Zelf thuis al een paar jaar geleden een regenwatersysteem laten aanleggen voor doorspoelen toiletten, tuin sproeien, auto wassen, buitenkraan, planten wateren en binnenkort wasmachine. Je hebt meteen een buffer voor hert riool. Zeer tevreden over.

Reactie van Jent Jansma via de BouwProfs Linkedin groep:

Ik geloof stellig, dat particulier initiatief voor buffer-/opslagvaten in voor en/of achtertuin, de grootste stap kan maken. Wat is er nou mooier dan ipv leidingwater, gewoon regenwater te gebruiken voor tuinbesproeing of toiletspoeling etc! 

Dient (net als PV-/zonnepanelen) wel op gang gebracht worden door een regering die het belang er van inziet en subsidieert. Moeten we, als we het echt belangrijk vinden, even de volgende verkiezingen voor afwachten vrees ik ;-)

Reactie van Catherina Giskes via de BouwProfs Linkedin groep:

Bezoek FABCITY, een experimentele bouwplaats met voorbeelden hoe we in de toekomst onze steden kunnen bouwen. Er zijn 400 studenten uit heel europa aan verbonden die onderzoek naar nieuwe technieken, bv wateropvang. tot 24 juni.

Reactie van cees legel via de BouwProfs Linkedin groep:

grotere capaciteit bij de regenwaterriolen. Het maken van meer en ruimere opvang. Betere structuur bij het water wegvoeren. En tenslotte een andere bescherming van de taluds. De technologie is er, maar het kost geld. Echter schade is veel duurder!

Reactie van Henk Olde Meierink via de BouwProfs Linkedin groep:

Laten we een deel het afwateringssysteem van onze oosterburen in Nedersaksen overnemen. Het systeem bepaald afhankelijk van het aantal m2 bebouw en bestraat oppervlakte x een door de gemeente bepaalde factor is de minimale inhoud.

Reactie van pim hondeveld via de BouwProfs Linkedin groep:

Het gebruik van drainage leidingen I.p.v. dichte leidingen in de bodem (eigen perceel) zou de opslagcapaciteit aanzienlijk kunnen verhogen.
De helft van Nederland (zandgronden) zou hier z'n voordeel mee kunnen doen! Simpel maar doeltreffend.

Reactie van Dirk van Lith in de BouwProfs Linkedin groep:

Hemelwater wordt in Nederland voornamelijk via de gevel afgevoerd. In Dld óók echter als noodafvoer. Zou wel eens willen weten wat de voordelen van het Duitse systeem (gully's) zijn. Is iemand hier mee bekend?

Reactie van Henk Olde Meierink via de BouwProfs Linkedin groep:

@Dirk van Lith: Het dakgully ( Geberit)systeem heeft als voordeel dat er met een kleinere diameter meer water kan worden afgevoerd door het zogenaamde zuigende werking in het bouwkundige regenwaterafvoerssysteem.

Een tweede voordeel minder gewicht op het dak door snellere afvoer en het systeem heeft een reinigende werking in het leidingstelsel. Maar waar het hier om draait is: wat doen we als het water afgevoerd moet worden het op welke manier.

Reactie van Jerome Brands in de BouwProfs Linkedin groep:

Ik lees "De plaats van de overstort is wel goed. Het is namelijk belangrijk dat je direkt merkt dat je hwa verstopt zit, zodat je daar zsm iets aan kunt doen. Plaats daarom de spuwer boven een raam of deur..." Erg woonconsument vriendelijk is dit natuurlijk niet (altijd).

In het voorbeeld had de overstort ook rechts van de HWA kunnen zitten (direct naast de deur). De signaal functie is dan even groot.

Reactie van Ria Bernards in de BouwProfs Linkedin groep:

Ik zou graag een lezing organiseren over dit onderwerp voor burgers. Wie kan en wil burgers ( en raadsleden) bewust maken van dit probleem? Voor regio De Kempen Brabant. Wie kan mij verder helpen? Hemelwater opvang in je tuin? waarom? Leuke ideeën voor je tuin? Wat doet de gemeente en waarom? etc.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+