BouwProfs

De bouw online verbonden.

De eigenaar van deze woning heeft het ongetwijfeld tijdens de afgelopen storm erg zwaar gehad met de afvoer van overtollig hemelwater. En als we kijken naar de overloop heeft de eigenaar in kwestie het al langere tijd zwaar tijdens slecht weer.
De noodoverstort op deze foto doet op zich prima zijn werk en voorkomt dat hemelwater via het dak ergens naar binnen komt of dat de dakbelasting teveel wordt. De signalerende functie dat het water niet meer via de geëigende weg het dak verlaat geeft inderdaad aan dat de uitlopen verstopt zijn of dat er ergens een verstopping in het gehele hwa systeem zit. Dat probleem zal aangepakt moeten worden om een waterballet te voorkomen.


HWA en noodoverloop niet op dezelfde hoogte plaatsen

Wat verder opvalt op deze foto is de plaats van de hwa, deze zit op dezelfde hoogte als de noodoverloop. Een niet wenselijke situatie. De plaats van de overstort is wel goed. Het is namelijk belangrijk dat je direkt merkt dat je hwa verstopt zit, zodat je daar zsm iets aan kunt doen. Plaats daarom de spuwer boven een raam of deur. Een raam verdient de voorkeur. Het is aan te raden een stadshwa aan te sluiten met een vergaarbak. Dan vermijd je ook teruglopen. Het verdient verder sterk aanbeveling om noodoverstorten niet aan te sluiten op de hwa. Bij terugtredend water is de ellende niet te overzien.

Geef water de ruimte

Bouwkundige Godfried Joosten pleit in de BouwProfs Linkedin groep voor een andere benadering van hemelwater. 'Geef water ook op eigen terrein ruimte in het ontwerp. Wat is er mis mee als je tuin of openbaar groen na een hoosbui een tijd onder water staat? Waterschappen werken dit nu uit op regioniveau. Uiteindelijk is het makkelijker om met de natuur mee te werken.'

Klimaatverandering vraagt om herijking rekennormen

Frank van den Aardweg komt als bouwkundige regelmatig problemen tegen met hemelwaterafvoer, zowel via leidingwerk als door spouwen. Zijn conclusie is dat de vochtproblemen door hemelwater vrijwel altijd door de uitvoering komen. Volgens Frank wordt het binnendringen van water via de spouw en maaiveld onderschat. Hij pleit ervoor om de rekennormen omhoog te halen omdat de oude normen voor waterafvoer niet langer valide zijn. 'Meer water zullen we wellicht niet krijgen in de toekomst, maar wel hevigere en intensere buien door de klimaatverandering' aldus Van den Aardweg. 'Dat vraagt om een herijking.'

Bouwkundig adviseur Hans van Leeuwen voegt daar aan toe dat bij een herijking van de rekennormen ook de overige overige aanwezige infrastructuur, b.v. hoofdriool en buizenstelsel, hierop moet aansluiten. Van Leeuwen: 'Dit zal bij al aanwezige infrastructuur niet het geval zijn waardoor een tijdelijke berging of overloop op openbaar gebied gerealiseerd zal moeten worden'.

Correcte afvoer hemelwater verantwoordelijkheid van gebouw eigenaar

Directeur Speciale Projecten bij Hurks Bouw Frans van den Broek vindt het een hele uitdaging om binnenstedelijk hemelwater op de correcte wijze af te voeren. Frans refereert bijvoorbeeld aan de overstorten van platte daken, die feitelijk niet toegestaan zijn bij gevels die grenzen aan particuliere belendingen. 'Een eigenaar moet er wettelijk op toezien (Boek 5 BW art 52) dat het hemelwater afkomstig van zijn gebouw niet op iemand anders zijn erf afloopt. Hij zal de afdekking daarop moeten afstellen' aldus Van den Broek.

Bouwfouten zijn van alle tijden. Op BouwProfs laten we regelmatig voorbeelden uit de praktijk van alledag zien. Want van fouten kunnen we leren immers. Op onze BouwProfs Facebook pagina lieten we enige tijd geleden bovenstaande foto zien. Op basis van de reacties hebben we dit artikel gemaakt. Heb jij aanvullend tips? Laat het ons dan weten en reageer via deze discussie.

Weergaven: 7943

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie van pim hondeveld in de BouwProfs Linkedin groep:

Ria, De Kempen is een Regio waar de bodem veelal uit pure zandgronden bestaat 
Daarnaast is het een weinig bebouwd gebied waar alle regenwater incl. het
oppervlakte (via olieafscheider) water heel goed direct in de bodem geïntegreerd zou kunnen worden. 
Reeds genoemde drainageleidingen geven water af in een droge periode en nemen water op bij vernatting van de ondergrond.

Minder water rondpompen en een ontlasting van het bestaande rioolstelsel. De meeste heftige buien vallen in een droge periode.

Veel gemeentes willen "afkoppelen": de HWA's van de riolering halen. Er zou te veel schoon water door de rioolreiniging moeten. Enigszins begrijpelijk, maar jonge bitumendaken afvoeren afvoeren in je eigen bodem is geen goed idee. Men doet er laatdunkend over, maar het staat nog geenszins vast dat dit geen milieuproblemen gaat geven. (o.a. carbol en fenol komen in de grond.) Ik heb naar aanleiding van een kleine 20 jaar beheer volgen van enkele bitumineuze daken het idee dat die z.g. bitumencorrosie, die men alleen aan jonge daken toeschrijft, veel langer duurt. Ik ben beniwud naar jullie ervaringen.

Oplossing is simpel. Grijs water en hemelwater scheiden en het hemelwater opvangen door middel van mol goten naar wadi's. Werkt perfect in mijn buurt, laat de stortbuien maar komen ! En die zijn geweest.

Aanpassingen in afvoeren, afschot of andere bouwkundige oplossingen zullen het probleem niet oplossen omdat alles samenkomt in het riool 

Reactie van Doeke Bosma via Linkedin: 

Ik pleit voor waterberging op daken.

Reactie van Rob de Moor via Linkedin:

Als je wilt weten op welke wijze je woning kan bijdragen om overlast van een massieve regenbui te beperken, kijk dan op www.waterlabel.net. Het waterlabel geeft informatie over de capaciteit van jouw huis / tuin om water vast te houden.

Reactie van Erik Herlé via Linkedin: 

Met de juiste adviseur had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Hoeveel schades en overlast moet er zijn, voordat er weer vakmensen ingeschakeld worden. Niet voor niets klagen de verzekeringen dat waterschades in hoog tempo toenemen. Jaa

Reactie van Peter den Uijl via Linkedin:

Als iedereen bezig is de diameter van de HWA groter te maken dan zullen wij ook naar het riool moeten kijken.

Reactie van Ing. I. (ipe) van der Deen RVGME via Linkedin:

Ook bij ons thuis, de kelder onder het hele huis door onder gelopen. De pompen werkten prima...maar als het riool vol zit en de straten blank staan, kun je eenvoudig niet meer afvoeren.

Reactie van Cees legel via Linkedin:

Toch voldoende overcapaciteit bij nu aan te leggen regenwaterriool - begin gewoon!

Reactie van John Hes via Linkedin:

Je zult in eerste instantie het water moeten "vertragen" dmv bijvoorbeeld groendaken of het opvangen in bassins. Rotterdam is al veel langer bezig met dit probleem maar veel meer steden kennen dit "fenomeen".

Uiteindelijk zul je ook in het Bouwbesluit de minimale diameter voor afvoeren moeten wijzigen. Wat mij betreft minimaal 100 mm. Maar voorlopig zul je beter je best kunnen/ moeten doen om het te vertragen...

Reactie van Marc Loke via Linkedin:

Diverse dakconstructies van oudere panden, maar ook van hedendaagse panden zijn te licht geconstrueerd. De oorzaak(prijs !?) hiervan is wellicht bekend. Vervolgens wordt niet of onvoldoende naar afschot en wateraccumulatie gekeken. Indien hier voldoende aandacht(eis vanuit verzekeraars) aan wordt besteed, dan kunnen de problemen van het instorten van daken wellicht worden voorkomen. Vervolgens dient het overtollige water opgevangen te worden in een apart bassin ondergronds.

Bij hedendaagse nieuwbouw zal er nog meer rekening gehouden moeten worden bij het construeren van daken en het eventueel vertragen van de waterafvoer, zoals de heer J. Hes in zijn reactie aangeeft.

Ik hoor al jaren "eerst moet je vertragen maar toch zit daar afh. vd situatie een heel raar principe in.

Het waterafvoerprobleem zit meestal niet in het begin van een bui maar juist in het probleem dat een bui erg lang aanhoud (i.c.m. veel). vertraging in het begin zal het probleem dus alleen maar doen toenemen.  De kunst is juist aan begin maximaal zonder vertraging af te voeren en pas vanaf het tijdstip dat het problematisch kan gaan worden de vertraging in te zetten. Hoe je dat technisch uitvoert weet ik op dit moment even niet maar daar zullen sommigen genieën vast leuke ideeën over hebben. ik kan me voorstellen dat je zonnepanelen met gootje uitvoert die juist heel snel afvoeren en daarna  stroomt het groendak  vol die voor berging en vertraging zorgt.  eigenlijk werkt het vaak ook zo.   eerst regent het, de straat voert via riool en of wadi af het riool raakt overbelast en het water zoket een andere weg (balnk staan of verspreid zich naar de relatief lagere delen.  een wadi  heeft overigens bij mega buien vaak maar een beperkte capaciteit.  het blijft dus een aandachtspunt  welk systeem je ook toepast altijd te zorgen dat het water van je af stroomt (van je dak van je gevel weg etc.) zorg dat ook je krat of wadi bij overstort nog steeds weg kan. leg je wadi of krat dus niet per definitie op het laagste punt.   

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+