BouwProfs

De bouw online verbonden.

De eigenaar van deze woning heeft het ongetwijfeld tijdens de afgelopen storm erg zwaar gehad met de afvoer van overtollig hemelwater. En als we kijken naar de overloop heeft de eigenaar in kwestie het al langere tijd zwaar tijdens slecht weer.
De noodoverstort op deze foto doet op zich prima zijn werk en voorkomt dat hemelwater via het dak ergens naar binnen komt of dat de dakbelasting teveel wordt. De signalerende functie dat het water niet meer via de geëigende weg het dak verlaat geeft inderdaad aan dat de uitlopen verstopt zijn of dat er ergens een verstopping in het gehele hwa systeem zit. Dat probleem zal aangepakt moeten worden om een waterballet te voorkomen.


HWA en noodoverloop niet op dezelfde hoogte plaatsen

Wat verder opvalt op deze foto is de plaats van de hwa, deze zit op dezelfde hoogte als de noodoverloop. Een niet wenselijke situatie. De plaats van de overstort is wel goed. Het is namelijk belangrijk dat je direkt merkt dat je hwa verstopt zit, zodat je daar zsm iets aan kunt doen. Plaats daarom de spuwer boven een raam of deur. Een raam verdient de voorkeur. Het is aan te raden een stadshwa aan te sluiten met een vergaarbak. Dan vermijd je ook teruglopen. Het verdient verder sterk aanbeveling om noodoverstorten niet aan te sluiten op de hwa. Bij terugtredend water is de ellende niet te overzien.

Geef water de ruimte

Bouwkundige Godfried Joosten pleit in de BouwProfs Linkedin groep voor een andere benadering van hemelwater. 'Geef water ook op eigen terrein ruimte in het ontwerp. Wat is er mis mee als je tuin of openbaar groen na een hoosbui een tijd onder water staat? Waterschappen werken dit nu uit op regioniveau. Uiteindelijk is het makkelijker om met de natuur mee te werken.'

Klimaatverandering vraagt om herijking rekennormen

Frank van den Aardweg komt als bouwkundige regelmatig problemen tegen met hemelwaterafvoer, zowel via leidingwerk als door spouwen. Zijn conclusie is dat de vochtproblemen door hemelwater vrijwel altijd door de uitvoering komen. Volgens Frank wordt het binnendringen van water via de spouw en maaiveld onderschat. Hij pleit ervoor om de rekennormen omhoog te halen omdat de oude normen voor waterafvoer niet langer valide zijn. 'Meer water zullen we wellicht niet krijgen in de toekomst, maar wel hevigere en intensere buien door de klimaatverandering' aldus Van den Aardweg. 'Dat vraagt om een herijking.'

Bouwkundig adviseur Hans van Leeuwen voegt daar aan toe dat bij een herijking van de rekennormen ook de overige overige aanwezige infrastructuur, b.v. hoofdriool en buizenstelsel, hierop moet aansluiten. Van Leeuwen: 'Dit zal bij al aanwezige infrastructuur niet het geval zijn waardoor een tijdelijke berging of overloop op openbaar gebied gerealiseerd zal moeten worden'.

Correcte afvoer hemelwater verantwoordelijkheid van gebouw eigenaar

Directeur Speciale Projecten bij Hurks Bouw Frans van den Broek vindt het een hele uitdaging om binnenstedelijk hemelwater op de correcte wijze af te voeren. Frans refereert bijvoorbeeld aan de overstorten van platte daken, die feitelijk niet toegestaan zijn bij gevels die grenzen aan particuliere belendingen. 'Een eigenaar moet er wettelijk op toezien (Boek 5 BW art 52) dat het hemelwater afkomstig van zijn gebouw niet op iemand anders zijn erf afloopt. Hij zal de afdekking daarop moeten afstellen' aldus Van den Broek.

Bouwfouten zijn van alle tijden. Op BouwProfs laten we regelmatig voorbeelden uit de praktijk van alledag zien. Want van fouten kunnen we leren immers. Op onze BouwProfs Facebook pagina lieten we enige tijd geleden bovenstaande foto zien. Op basis van de reacties hebben we dit artikel gemaakt. Heb jij aanvullend tips? Laat het ons dan weten en reageer via deze discussie.

Weergaven: 8605

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie van leon zeijlmans via Linkedin:

Ik denk dat buiten alle oplossingen die al genoemd zijn ook herinfiltratie een goede optie kan zijn. Je creerdt een buffer, loost niet direct op het riool en komt terug aan het grondwater. Hiervoor zijn al diverse systemen in de handel die hun nut al hebben bewezen, bij goede installatie. Wij als wildkamp hebben dit ook en kunnen hierover voorlichting verzorgen.

Reactie van Bjorn le Granse via Linkedin:

Een eenvoudige en relatief goedkope voorziening die veel mensen kunnen treffen is het plaatsen van een bladafscheider in de hemelwaterafvoeren. Op het moment dat het hoofdriool de grote hoeveelheid regenwater niet kan verwerken wordt voorkomen dat de hemelwaterafvoeren vol stromen en het water niet van het dak en/of uit de goten afgevoerd kan worden.

Reactie van Geert Debruyne via Linkedin:

Een gecontroleerde afvoer, met mogelijkheid tot - tijdelijk - bufferen op het dak, in combinatie met echte gebruiksdaken biedt de beste garantie. Wij van Sita-Bauelemente GmbH ontwikkelden hiervoor verschillende oplossingen-op-maat. In België is er niet echt een algemeen geldende richtlijn voor het hele grondgebied, zodoende moeten we echt voor elk mogelijk scenario een passend antwoord klaar hebben. In Brussel bijvoorbeeld wordt de hoeveelheid hemelwater die je bij een nieuwbouw nog mag lozen in de riolering beperkt tot 3 l/s. We vertellen je er graag meer over, gewoon even contact opnemen.

Reactie van Henk Olde Meierink via Linkedin:

Laten we de schuld niet bij anderen neer leggen , maar zelf het probleem oplossen. Bij onze oosterburen (Duitsland) is iedereen die een perceel bebouwd verplicht om een recht evenredig deel water in ondergrondse kratten of vijvers op te slaan. Voldoe je niet aan deze eis, dan geen bouwvergunning. En bestaande percelen (die hier niet aan voldoen) worden extra belast afhankelijk van aantal m2 dicht(bebouwing en bestrating) ten opzichte van perceelsoppervlakte. (deze belasting wordt gebruikt voor betere afvoeren door overheid)

In Nederland wordt dit meestal door de waterschapslasten op de groot grondbezitters afgewend die de zaken veelal wel goed voor elkaar hebben. Laten we als volgt te werk gaan : de veroorzaker betaald, dan zullen er in de toekomst vele (betonnen) onderhoudsarme tuinen worden opgeheven en daarmee ook een groot deel van het probleem.

Hoe wordt de bestrating gemeten en wat valt wel en niet onder bestrating.  Men veranderd namelijk nogal eens de inrichting van een tuin en bijv. in mijn tuin watert mijn verharding gewoon in mijn tuin zelf af. Moet je dan zelf een motiveringsbrief gaan schrijven dat jij geen belasting hoeft te betalen? Of komt er een ambtenaar langs?  Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan een dergelijke regeling mijns inziens.


BouwProfs Redactie zei:

Reactie van Henk Olde Meierink via Linkedin:

Laten we de schuld niet bij anderen neer leggen , maar zelf het probleem oplossen. Bij onze oosterburen (Duitsland) is iedereen die een perceel bebouwd verplicht om een recht evenredig deel water in ondergrondse kratten of vijvers op te slaan. Voldoe je niet aan deze eis, dan geen bouwvergunning. En bestaande percelen (die hier niet aan voldoen) worden extra belast afhankelijk van aantal m2 dicht(bebouwing en bestrating) ten opzichte van perceelsoppervlakte. (deze belasting wordt gebruikt voor betere afvoeren door overheid)

In Nederland wordt dit meestal door de waterschapslasten op de groot grondbezitters afgewend die de zaken veelal wel goed voor elkaar hebben. Laten we als volgt te werk gaan : de veroorzaker betaald, dan zullen er in de toekomst vele (betonnen) onderhoudsarme tuinen worden opgeheven en daarmee ook een groot deel van het probleem.

Reactie van Richard Goedhart via Facebook:

Door rond woningen minder te bestraten in voor- achter- en zijtuinen! Dat scheelt al een heleboel wateroverlast!

Reactie van Arthur Langstraat via Facebook:

Hwa's op de juiste wijze dimensioneren en tevens noodoverlopen aanbrengen. Zeker bij lichte dakconstructies waar gevaar van bezwijken door wateraccumulatie bestaat.

Reactie van Wess Verstijlen via Facebook:
Meer groen in de tuin, wil je dat niet dan kun je ook een omgekeerd drainage systeem aanleggen. (Vergelijkbaar met vroegere grindput).

Reactie van Ulrik Van den Bulcke via Facebook:

Indien je toch alles per se wil voltegelen: genoeg vloergoten en afvoeren naar een overstromingsvijver/wadi (afhankelijk van grondwaterstand).

Reactie van Wladimir Schouten via Linkedin:

Een stevige herijking van de nog redelijk conservatieve riolering-en waterwereld, waarbij de bouwwereld natuurlijk is inbegrepen, is wel op zijn plaats.
Op zich zijn de huidige rekennormen toereikend aan het begin van de jaren 20, maar ontbreekt het in de bouw- en waterwereld aan het besef om deze normen op de juiste wijze goed te borgen in vergunningverlening en uitvoering. Daarnaast vormen bouwkundige en civieltechnische watersystemen 1 onlosmakelijk geheel. En ook dat wordt nogal eens "vergeten".

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+