BouwProfs

De bouw online verbonden.

Provincie Gelderland wil zoveel mogelijk van de 750 oude vuilstortplaatsen in de provincie een tweede leven geven. Als stadspark, parkeerplaats of zonnepanelenpark. Gemeenten en andere grondeigenaren krijgen hulp bij de herontwikkeling.

920 hectare
Gelderland telt meer circa 750 vuilstortlocaties waar al jaren geen afval meer wordt gestort. Samen beslaan ze een oppervlakte van ongeveer 920 hectare. Zonde om zoveel ruimte onbenut te laten, vindt de provincie, want veel stortplaatsen lenen zich prima voor herontwikkeling, aldus de provincie in een rapport over stortlocaties.

Goede ervaringen
Een aantal stortplaatsen is inmiddels herontwikkeld tot zonnepanelenpark, stadspark, natuurgebied, parkeerplaats en op sommige locaties is een sporthal of bedrijfshal gebouwd. Die projecten zijn naar tevredenheid uitgevoerd, zegt provinciewoordvoerster Marga Nijenhuis en leverden geen onverwachte milieuproblemen op. ‘We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan, die als voorbeeld dienen voor de toekomst.’

Wet bodembescherming
De provincie is verantwoordelijk voor nazorg op voormalige stortplaatsen. Dat houdt in dat de provincie de locatie moet controleren, de kwaliteit van het grondwater in de gaten houdt en afdeklagen moet vervangen, als dat nodig is. Bovendien vallen activiteiten op voormalige stortplaatsen onder de provinciale bevoegdheden op basis van de Wet bodembescherming (Wbb).

Geen acute problemen
Hoewel er geen acute milieuproblemen zijn op de Gelderse stortplaatsen, kan de afwerking op veel plaatsen wel beter. Herontwikkeling is een goed moment om daar werk van te maken, vindt de provincie.

Ingewikkeld traject
Uit eerder onderzoek blijkt echter dat gemeenten het lastig vinden om vuilstortlocaties te herontwikkelen. Het is een ingewikkeld traject, vaak met publiek-private samenwerking,

bestemmingsplanwijzigingen en ecologisch onderzoek, zorgen voor subsidies en het opstellen van een saneringsplan. Vooral voor kleinere gemeenten blijkt de complexiteit een hindernis.

Begeleiden
De provincie wil gemeenten daarom actief gaan wijzen op de mogelijkheden van oude stortplaatsen op hun grondgebied en hen begeleiden in dat traject. Ideeën zijn er al genoeg. Van recreatie, natuur en bedrijfsterrein tot energiewinning door windmolens of zonnecellen. Ook is het mogelijk om een voormalige stortplaats in te zetten voor de teelt van energiegewassen, zoals wilg, populier of maïs.

Over de drempel
De kosten voor herontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer, aldus Nijenhuis. ‘Maar de provincie wil wel extra menskracht inzetten om gemeenten over de drempel te helpen en actief mee te kijken naar wat er allemaal bij herontwikkeling komt kijken.’ (bron: binnenlandsbestuur.nl)

Een mooi voorbeeld hoe je afval kunt hergebruiken is het Beach Garbage Hotel in Madrid. Het afval is afkomstig van diverse Europese stranden en is gebruikt om dit hotel met 5 kamers te bouwen. Iedereen kan er gratis overnachten, er is alleen geen sanitair en water.

Weergaven: 680

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

met BREEAM zijn extra punten te behalen als een vervuild stuk grond wordt hergebruikt ipv niet vervuild
Met name het inzetten van deze gebieden voor duurzame energie vindt ik een positieve ontwikkeling.

Het is onwenselijk enige bebouwing neer te zetten in de nabijheid (op of om) stortplaatsen vanwege de altijd nog continue gasontwikkeling.  Dit is schadelijk voor de gezondheid.

Ik had gedacht dat men dat hier wel wist    . . . . . . . .??  . . . niet dus.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+