BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hoe moeten we het dreigend probleem van rottende funderingen aanpakken?

De toenemende intensiteit van regenbuien en de gevolgen daarvan voor woningen staat al langer in de belangstelling. En nu hebben we ineens te maken met een langere periode van droogte. En als we de voorspellingen mogen geloven moeten we ons er op voorbereiden dat we vaker met hitte en droogte van deze omvang te maken gaan krijgen.

Deze recente lange periode van aanhoudende droogte levert bouwtechnisch een nieuw dreigend probleem op, namelijk die van rottende houten funderingen en daarmee het risico op verzakkende huizen. Daar waar een intense regenbui direct voor overlast zorgt, zijn de gevolgen van droogte sluimerend. Als er meer van deze langdurige droogte periodes komen kan de schade oplopen in de miljarden aldus het artikel in Cobouw.

Hoe kunnen we als bouwsector in actie te komen om het probleem van rottende funderingen tegen te gaan? Dit is een dreigend probleem dat al langer bekend is en waar men al veel eerder op had moeten anticiperen.

BewarenBewaren

Weergaven: 217

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie van Nelleke Nelis via Facebook:

Dit is een enorm onderschat probleem. Meeste huiseigenaren hebben geen idee hoe het ervoor staat met de fundering van hun eigen huis. Vooral de oudere bestaande bouw behoeft aandacht. Het begint met bewustwording volgens mij. Misschien een regierol voor gemeenten?

Reactie van Aad Verbeek via Linkedin:

In Schiedam zijn er plannen ontwikkeld om een aantal straten te voorzien van zogenaamde infiltratieleidingen, voorzien van peilputten, die houten funderingen nat kunnen houden. Bij tekort aan water kunnen door middel van deze leidingen de palen worden 'bewaterd'. Het project is een pilotproject dat doorgetrokken kan worden naar andere wijken.

Reactie van Piter de Vries via Linkedin:

De vraag is algemeen gesteld en het probleem is ingekaderd door rottende fundering. Ik veronderstel dat het bekend is dat funderingsproblemen velerlei oorzaak kunnen hebben zoals een oude Rotterdamse fundering die te licht blijkt, een ondeskundige verbouwing waarbij bouwpuin gestort binnen het pand , grondwater verlagingen etc.

Van belang lijkt mij vast te stellen wie de veroorzaker is van het probleem en dat zal dan vaak het Waterschap of de Gemeente blijken te zijn. Als de schade is veroorzaakt door de overheid zal die overheid, net als bij gaswinning op grond van de Mijnbouwwet, ook verantwoordelijk zijn voor herstel. Het kan niet zo zijn dat allerlei tekortkomingen van andere aard dan ook meteen worden opgelost en betaald onder de noemer van funderingsprobleem. Ook huizen zonder funderingsprobleem vertonen namelijk diverse scheuren in wanden.
De eerste vraag lijkt mij daarom wie is verantwoordelijk. En wie betaalt, bepaald dan de wijze van een duurzaam herstel denk ik.

Reactie van Hubert Sistermans via Linkedin:

Paalrot kent geen eenduidige oorzaak. Het aantal variabelen en het geografisch gebied waarin paalrot kan voorkomen is te groot. Daarmee is het voor de individuele huiseigenaar, een zijn mogelijkheden overstijgend probleem. Conclusie, regie van gemeente en provinciale overheid is noodzakelijk.

Rottende fundering is in het algemeen een plaatselijk probleem, het is niet nieuw het bestaat al jaren.

Overigens is de aantasting door bacteriën een groter probleem .

Volgens SHR (stichting hout research) duurt het 10 jaar voordat een paal is doorgerot, bij 2 maanden droogstand per jaar houdt een paal het 60 jaar uit.

Sinds 2008 zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand op eigen terrein. Tenzij aangetoond kan worden dat de gemeente/waterschap verzaakt kunnen zij niet aangesproken worden op de grondwaterstand.

Droogstand kan worden opgelost door de woningen in een "polder" te zetten door middel van een kleilichaam om de woning en de hwa af te koppelen van het riool.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+