BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hoe realistisch is het dat Nederland in 2030 volledig op duurzame energie draait?

Nederland moet in 2030 voor bijna 25 000 Megawatt aan windmolens hebben gebouwd. 2/3 hiervan moet vanuit zee gerealiseerd worden. Totaal zou het gaan om zo'n vijfduizend windmolens.

Verder zal er voor 24.800 MW aan zonnepanelen moeten worden gelegd. In Nederland ligt er op dit moment voor ruim 500 MW aan zonne-energie. Gas- en kolencentrales zullen sluiten. Dat is in het kort de toekomstvisie van actieorganisatie Urgenda om de doelstelling te halen om Nederland per 2030 volledig te laten draaien op duurzame energie. Een prachtig streven, maar hoe realistisch is dit?

Weergaven: 633

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik zou in de vraagstelling ook waterkracht willen opnemen. We hebben geen groot verval maar wel veel stromend rivierwater in Nederland. Ik weet niet veel van MW-berekeningen om het antwoord op de vraag te kunnen geven. Maar ik weet wel dat er nu al meer energie gestoken wordt in die ontwikkeling dat het aan dit rijtje van duurzame energie moet worden toegevoegd.

Als men zich bewust is van wat er op dit moment wereldwijd gaande is, dan is het niet de vraag "Hoe realistisch is het dat Nederland in 2030 volledig op duurzame energie draait?" maar "Wat gaan we doen om dit zo snel mogelijk te realiseren"...
En tegelijkertijd natuurlijk: "Hoe zorgen we dat de vraag zoveel mogelijk daalt."

We hebben nog wel wat werk te doen, we zitten nu in de achterhoede volgens dit artikel.

We zijn op de achterhoede geraakt door een lakse politiek en een sterke lobby van bestaande systemen die de status quo graag in stand wil houden. "Als het risico van een verandering kleiner wordt dan dat van de status quo, zal er iets veranderen (Anke van Hal)". Met de Russen die rare sprongen kunnen maken, Slochteren waar het gas op raakt en aardbevingen de publieke opinie negatief beïnvloeden is het inderdaad een kwestie van "hoe?" i.p.v. "kan dit wel?" zoals Reiné schrijft.

Maar als ik toch de vraag als leidend neem in deze discussie, ben ik toch behoorlijk pessimistisch. Het risico van de status quo is nog niet bij voldoende mensen doorgedrongen, dus zal de politiek nog geen grote stappen nemen.

2030, dan hebben we nog 15 jaar de tijd.. Gasgeven met de thema's lokaal opwekken en energie besparen zou ik zeggen.

We verspillen jaarlijks ca. 30% van ons energie verbruik, als we deze verspilling gezamenlijk terug brengen naar 15%, dan hebben we daarvoor geen opwek voorzieningen meer nodig. De overheid zou energie corporaties die de verbindende factor zijn tussen lokaal opwekken en lokaal verbruiken (binnen de postcoderoos) actiever moeten faciliteren om dit breed te promoten. Bij verbouw en nieuwbouw zou het thema energie zuinigheid en lokaal opwekken veel hoger op de agenda moeten. Geen vergunning verlenen zonder dat concrete invulling aan deze thema's is gegeven!

Voor wie meer hierover wil lezen, het is al een keer uitgebreid bekeken.

http://www.technischweekblad.nl/rubrieken/energieserie.362067.lynkx

Besparen en opwekken.

Met wind alleen redt je het niet, bovendien waait het soms hard als je geen stroom nodig hebt en als je wel stroom nodig hebt waait het soms niet genoeg. Elektriciteits centrales moeten daarom steeds op standby staan. Als je van die wind direct waterstofgas maakt voor autobrandstof dan is het wat anders, maar dat is duur en de auto's zijn daar nog niet op ingericht.  Biogas is een uitstekende complementaire energiebron waar je van op aan kan, ook als het niet waait.

Van de mest van de huidige veestapel in Nederland van ongeveer 4 milj koeien en 12 milj varkens, en dan nog pluimveer kan je minstens 10 milj m3 biogas per dag produceren, dat is 3,6 miljard m3 per jaar of bijna 10% van de jaarlijkse aardgas consumptie. Die hoeveelheid kan nog hoger als je er landbouw en voedselafval bijmengt.

Terecht wordt ook aangegeven dat die consuptie behoorlijk naar beneden kan als je de woningen eens behoorlijk zou isoleren; maar dat terzijde.

Het aardige is dat het aardgas op kleine schaal decentraal geproduceerd kan worden, op elke boererij, je hebt minimaal 5 of zes koeien nodig. Je kan van het biogas naar behoefte elektriciteit dmv generatoren die het ongezuiverde gas verbranden en elektriciteit leveren. Duitse machienes zijn beschikbaar, maar die kan ej bij voldoende afname ook in Nedrland produceren. Die motoren kan je dagelijks op afstand aan- en uitschakelen als er stroombehoefte is tijdens piekuren (op de electriciteits centrale. Niet afhankelijk van de wind, terwijl er in de winter iets meer geproduceerd wordt omdat er dan meer koeien op stal staan. De afvalwarmte van de verbrandingsmotoren kan gebruikt worden om het vergistingproces te versnellen. De effluent kan worden opgeslagen in de grote mestsilo’s die dan niet meer nodig zijn terwijl er geen beperking meer zal zijn om deze uit te rijden omdat het dan geen methaan of stank oplevert. Een stank-vrije lente in Nederland. Als je de urine ook nog apart kan opvangen kan je Struviet maken als extra kunstmest varieteit. Door de verbranding van het biogas wordt dagelijks ook de uitstoot van bijna 7 miljoen ton methaangas in de atmosfeer voorkomen wat overeenkomt met dagelijks 150 miljoen ton CO2; daarmee haalt Nederland meer dan haar klimaatdoelstellingen. Een mooi werkgelegenheid project om de vele boerderijen om te schakelen tot energie leveranciers. 

Toch is er geen overheidsbeleid die dit stimuleert terwijl wel alle kennis in Nederland aanwezig is (Wageningen). Dat komt omdat met denkt dat het proces te duur is, en dat komt weer omdat men het biogas centraal wil produceren (onpraktisch en duur), dan schoonmaken (de sulfer verwijderen = duur) en dan in gas flessen stoppen en er auto's op laten rijden (ook duur).  En tenslotte komt het omdat windenergie gesubsidieerd wordt en ook de mestopslag in de winter.  Die subsidies moet je dus niet doen, maar het gas direct op de boerderij verbranden en de stroom aan het net leveren. Uiteidelijk is biogas dan VEEEEL goedkopere energie en ook nog VEEEEL meer werkgelegenheid dan de windmolen fabricage, en geen stank meer in het voorjaar, en een aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot, en op de electriciteit kunnen fietsen rijden. 

Helaas is er geen behoorlijk overheidsbeleid, terwijl biogas wel door de EC gestimuleerd wordt.

Als je de aardgasconsumptie ivm aardbevingen zou moeten verminderen dan kan je dat dus geheel compenseren door biogas te produceren ipv gas uit Rusland te kopen. Veel werkgelegenheid te beginnen in Groningen en Friesland. Die russische kraan kan zomaar dicht gedraaid worden, 

Waterkracht kan opgenomen worden voor ongeveer 5%. Daarnaast kun je ook kijken naar energie uit het spuien en stroming in de diverse zeegaten, bv Tocardo Tidal energy is hiermee bezig. Blue energy, energie uit het potentiaalverschil van zoet en zout water, op dit moment een proefproject op de Afsluitdijk. Uit golfslag, maar hoe reëel dat is?

Maar als het aan deze overheid ligt zal er niets van die eis in 2030 gehaald worden.

Om al die mest te produceren wordt voer aangevoerd vanuit de hele wereld. Bij elkaar een nogal belastende en energieverslindende activiteit...

Gelukkig staat het Energieakkoord voor 10 jaar vast, gasgeven zou ik zeggen of liever niet fossiel, maar Energiegeven zou ik zeggen. Onafhankelijk zijn van onbetrouwbare leveranciers, zelf de touwtjes in handen houden. Weer en meer kennis ontwikkelen, met het geld wat onze gasbronnen hebben gebracht overschakelen van fossiel naar schoon. Zonnepanelen, wind, water.. kom maar op, bellen kan altijd of mail mk@patina.nl

Ik denk dat het vrij realistisch is. Er zijn al verschillende onderzoeken geweest, waar ook in een van de reacties naar wordt verwezen. Pak ook een stukje waterkracht mee. Dan heb je een vrij realistisch plaatje. Ik ga even voorbij aan de investeringen. Daar is al genoeg over gezegd in de pers, maar belangstelling genoeg. Daarna komt de vraag hoe wenselijk dit allemaal is. De bedrijfzekerheid van windmolens is bekend ongewis en vervanging na 25 jaar. Hoge bedrijfslasten dus. Zonnepanelen hebben ook een beperkte levensduur, maar weinig onderhoud. Wel erg korte afschijf termijnen. Maar in relatie met de kosten voor energie centrales allemaal op te lossen. Alleen blijf je met een centraal net al die energie centrales nodig hebben. Er zijn dagen dat de zon nauweleijks schijnt en er geen wind staat en je 90% van je behoefte op de ouderwetse manier moet oplossen. Dan worden al die kosten ineens dubbel.

Er zijn al veel studies geweest die aangeven dat het centrale net het grote probleem is en dat je de energiebehoefte lokaal moet oplossen. Dus iedere woning een warmtepomp, een chemische cel, zonnepanelen en windenergie voorzieningen. Dan ben je het net kwijt en gedekt voor je behoefte. De industrie kan dan gericht gebruik maken van grootschalige voorzieningen, zoals omschreven.

Komt natuurlijk niet van de grond aangezien de belangen van de grote energie leveranciers veel te groot zijn en de politiek corrupt. Bovendien is het gas nog niet op, die miljarden moeten ook nog verdiend worden. Dan hebben we nog de kolen reserves die nog 200 jaar mee kunnen. De halve oplossingen zullen dus de overhand houden. Korte termijn oplossingen die niet echt bijdragen aan de definitieve oplossing en alleen maar extra problmen opleveren. Grootschalige oplossingen zullen als het gas op is niet, de oplossing zijn. Lokaal denken en intregeren zal uiteindelijk een probleem definitief oplossen, los van het net en de energiereuzen.

 

We zullen naar duurzame energieopwekking moeten. En als we ca. 14 % van het Nederlandse grondgebied benutten voor de huidige zonnecellen, dan zullen we alle energiebehoefte kunnen voorzien via dit traject. Een voorwaarde is wel dat we een goed opslagsysteem moeten krijgen om energie op te slaan. Ook daarvoor zijn al verschillende acties gaande. En zonne-energie omzetten in H2 voor aandrijving is ook al vergaand bezig. Het duurt misschien nog een aantal jaren, maar laten we vaststellen dat het kan en de bijdrage die we NU leveren voor de toekomst veel waarde heeft en dus ook NU waarde moet krijgen voor de uitvoerenden.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+