BouwProfs

De bouw online verbonden.

Is de ZZP-er voor de fiscus per definitie een zelfstandig ondernemer?

Mr. Klaas Schoemaker is fiscalist en verbonden aan de Fiscount Groep. Daarvoor is hij ruim 30 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst waar hij onder meer Fiscaal docent was, en coördinator van de landelijke controleursopleiding. In zijn praktijk staat hij dagelijks ondernemers bij op fiscaal juridisch gebied. Op BouwProfs zal Klaas actuele en interessante cases uit eigen praktijk met ons delen. 

Deze keer luidt de vraag: Is de ZZPer voor de fiscus per definitie een zelfstandig ondernemer?

"Vorige week heb ik met de belastinginspecteur in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden een procedure gevoerd met als geschil het antwoord op de volgende vraag: is de ZZP-er voor de fiscus per definitie een zelfstandig ondernemer?

Eén opdrachtgever
Een zelfstandige allround bouwvakker behaalde in zijn eerste ondernemingsjaar een omzet welke voor 95% werd behaald bij één bouwbedrijf. De resterende omzet verdiende hij bij twee particuliere opdrachtgevers. De inspecteur is van mening dat de inkomsten van deze bouwvakker niet als winst uit onderneming maar als resultaat uit overige werkzaamheid moeten worden aangemerkt. Het gevolg is dat deze bouwvakker de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Procederen bij het gerechtshof
Momenteel procedeer ik in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden over de vraag of hij al dan niet als een zelfstandig ondernemer is aan te merken. 

De mondelinge behandeling was voor een paar weken terug waarbij is toegezegd dat 27 maart a.s. de uitspraak volgt. Het hof kan eenmaal beslissen deze 6 weken  termijn met nog eens 6 weken te verlengen.

Criteria voor de fiscus
Mijn vraag aan u is, weet u aan welke criteria een allround bouwvakker eigenlijk moet voldoen om voor de fiscus als zelfstandig ondernemer te worden beschouwd? Geniet een ZZP-er in de bouw die voor 95% zijn omzet heeft behaald bij 1 opdrachtgever winst uit onderneming (dus zelfstandigenaftrek)? Of is er sprake van een resultaat uit overige werkzaamheid (geen zelfstandigenaftrek)?"

Ik ben benieuwd hoe u er naar kijkt, ik zal op basis van mijn kennis en ervaringen reageren op uw antwoord. Heeft u aanvullend vragen over deze problematiek? Stel ze gerust aan mij door te reageren op deze discussie.

Met vriendelijke groet,

Klaas Schoemaker

Tel. 038 - 420 28 12
email: k.schoemaker@fiscount.nl 

Weergaven: 2419

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dit is nu precies het failliet en de status van de huidige ZZPer. Natuurlijk is hij zelfstandig ondernemer. Hij werkt tenslotte voor eigen rekening met recht op aftrek. De fiscus (of wetgeving) is volgens mij op de huidige status van de ZZPér nog steeds niet aangepast. Anderzijds betaalt de opdrachtgever eveneens minder afdrachten, er is immers minder personeel. Het systeem is ziek en zo lek als een mandje. De Overheid weet in feite niet meer waar hij zijn belasting kan heffen of aftrek kan weggeven. De MKB grote en middelgrote bedrijven hebben goede fiscale adviseurs, zijn lid van een branchevereniging, etc. Zij hebben hun posities enorm versterkt, iedereen roept maar, wordt ZZPér. Nu worden alle soc. risico's afgewimpeld op dezelfde ZZP:ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioendekking, geen ww dekking, enz. De werkgevers lachen zich rot, alle risico's komen bij de ZZP'er of flexwerker (uitzendbureau's) terecht. Incluis soms de fiscale nadelen. Wanneer worden deze kwetsbare ZZPérs eens wakker. Ps.. ik ben zelf ZZP'er hoor, vanuit bewuste keuze, de risico's en manco's kennende. Wanneer de ZZPer zijn tarieven echt doorrekent, zullen bedrijven deze ZZPer vanzelf weer in dienst moeten/willen nemen! Tijd voor opdrachtgevers (grote/middelgrote MKB bedrijven/multinationals) om echt MVO te worden!!     

Het antwoord daarop is helder: 'Nee'. Een ZZP-er is voor de fiscus niet per definitie een ondernemer. Gemakshalve ga ik er op voorhand vanuit dat in de casus van bovengenoemde zelfstandige in het bezit is van een geldige Verklaring Arbeidsrelatie.
De centrale vraag die daarbij gesteld wordt door de fiscus is of de ondernemer de werkzaamheden verricht vanuit een hierarhische/gezagsverhouding, lees werkgever-werknemer relatie, of dat de werkzaamheden naar eigen inzicht en agenda verricht kunnen worden. Cruciaal is ook de vraag of ondernemer het risico draagt. Zoals bijvoorbeeld geen opdracht, geen vergoeding en derhalve geen inkomen! 
Tenslotte hecht de fiscus veel waarde aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De fiscus is hierbij sterk gefocust op de zakelijke overeenkomst met een zzp-er niet voortkomt uit een arbeidsrelatie in een (recent) verleden. Eén opdracht in een kalenderjaar spreekt dan niet in het voordeel van de zelfstandige (minimale eis is 3 opdrachtgevers en maximaal 60% omzet bij 1). Hiermee wenst de Belastingdienst te ondervangen dat een werkgever vandaag al zijn personeel op straat zet en morgen met iedereen een overeenkomst sluit als zelfstandig ondernemers (met alle ondernemersfaciliteiten).

Ondernemer/ZZP in de bouw ben je indien je bij de KvK staat ingeschreven, BTW nummer hebt, eigen administratie voert, minimal 3 opdrachtgevers heeft, VAR verklaring hebt en geen gezagsverhouding heeft met uw opdrachtgevers. U moet presteren als een zelfstandig bedrijf die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft.Minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan de onderneming en minimaal 50% van de werkbare uren besteedt aan de onderneming.

Ik kan me heel goed voorstellen hoe ZZP-ers tegen het standpunt in deze procedure van de fiscus aankijken. Mensen van de belastingdienst hebben weinig inlevingsvermogen en tonen naar de ZZP-er regelmatig de nodige argwaan.  Een ZZP-er (waarin het woord zelfstandige) heeft nu eenmaal niet de status van werknemer. Hij kiest als beroepsuitoefenaar voor zelfstandigheid waarbij hij de nodige risico's loopt (risico van geen werk, risico dat hij zijn geld niet krijgt en het risico aansprakelijk te worden gesteld). Tijdens de mondelinge behandeling ging de inspecteur wel heel ver in zijn standpunt door te stellen dat deze zelfstandige all-roundbouwvakker geen winst uit onderneming geniet maar deze inkomsten als bijverdiensten moet aangeven.  

ted wiegman zei:

Dit is nu precies het failliet en de status van de huidige ZZPer. Natuurlijk is hij zelfstandig ondernemer. Hij werkt tenslotte voor eigen rekening met recht op aftrek. De fiscus (of wetgeving) is volgens mij op de huidige status van de ZZPér nog steeds niet aangepast. Anderzijds betaalt de opdrachtgever eveneens minder afdrachten, er is immers minder personeel. Het systeem is ziek en zo lek als een mandje. De Overheid weet in feite niet meer waar hij zijn belasting kan heffen of aftrek kan weggeven. De MKB grote en middelgrote bedrijven hebben goede fiscale adviseurs, zijn lid van een branchevereniging, etc. Zij hebben hun posities enorm versterkt, iedereen roept maar, wordt ZZPér. Nu worden alle soc. risico's afgewimpeld op dezelfde ZZP:ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioendekking, geen ww dekking, enz. De werkgevers lachen zich rot, alle risico's komen bij de ZZP'er of flexwerker (uitzendbureau's) terecht. Incluis soms de fiscale nadelen. Wanneer worden deze kwetsbare ZZPérs eens wakker. Ps.. ik ben zelf ZZP'er hoor, vanuit bewuste keuze, de risico's en manco's kennende. Wanneer de ZZPer zijn tarieven echt doorrekent, zullen bedrijven deze ZZPer vanzelf weer in dienst moeten/willen nemen! Tijd voor opdrachtgevers (grote/middelgrote MKB bedrijven/multinationals) om echt MVO te worden!!     

Die minimale eis van 3 opdrachtgevers is in de dagelijkse praktijk ten onrechte een eigen leven gaan leiden. Ik ken een zelfstandig schilder die gedurende 1,5 jaar slechts 1 opdrachtgever had (het schilderen van een schoolgebouw) en toch als zelfstandig ondernemer door het leven gaat.

Sjoerd Radstake zei:

Het antwoord daarop is helder: 'Nee'. Een ZZP-er is voor de fiscus niet per definitie een ondernemer. Gemakshalve ga ik er op voorhand vanuit dat in de casus van bovengenoemde zelfstandige in het bezit is van een geldige Verklaring Arbeidsrelatie.
De centrale vraag die daarbij gesteld wordt door de fiscus is of de ondernemer de werkzaamheden verricht vanuit een hierarhische/gezagsverhouding, lees werkgever-werknemer relatie, of dat de werkzaamheden naar eigen inzicht en agenda verricht kunnen worden. Cruciaal is ook de vraag of ondernemer het risico draagt. Zoals bijvoorbeeld geen opdracht, geen vergoeding en derhalve geen inkomen! 
Tenslotte hecht de fiscus veel waarde aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De fiscus is hierbij sterk gefocust op de zakelijke overeenkomst met een zzp-er niet voortkomt uit een arbeidsrelatie in een (recent) verleden. Eén opdracht in een kalenderjaar spreekt dan niet in het voordeel van de zelfstandige (minimale eis is 3 opdrachtgevers en maximaal 60% omzet bij 1). Hiermee wenst de Belastingdienst te ondervangen dat een werkgever vandaag al zijn personeel op straat zet en morgen met iedereen een overeenkomst sluit als zelfstandig ondernemers (met alle ondernemersfaciliteiten).

Je kunt best zelfstandig ondernemer zijn met slechts 800 uur per jaar. Wat je dan mist is de zelfstandigenaftrek. Hiervoor geldt inderdaad dat op jaarbasis 1225 uur moeten worden gewerkt en de voor werkzaamheden beschikbare tijd voor meer dan 50% aan de onderneming wordt besteed. 

Henk Schipper zei:

Ondernemer/ZZP in de bouw ben je indien je bij de KvK staat ingeschreven, BTW nummer hebt, eigen administratie voert, minimal 3 opdrachtgevers heeft, VAR verklaring hebt en geen gezagsverhouding heeft met uw opdrachtgevers. U moet presteren als een zelfstandig bedrijf die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft.Minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan de onderneming en minimaal 50% van de werkbare uren besteedt aan de onderneming.

Inderdaad een grijs gebied. Als de strijd uiteindelijk met de fiscus voor "het hekje" moet worden uitgevochten gaat het om de feiten en omstandigheden over de vraag wel of geen ondernemer. De volgende criteria zijn dan van belang: zelfstandigheid, omvang omzet, duurzaamheid werkzaamheden, naamsbekendheid, inschrijving KvK, de mate van investeringen, het lopen van ondernemersrisico. 

Ron Braan zei:

Wat Henk zegt. Echter, was het aangenomen werk? Werkzaamheden waar de opdrachtgever niet zelf de expertise voor heeft? Klussen/ projecten kunnen veel meer tijd vergen dan één jaar, je kan ook meerdere klussen in één jaar aannemen bij dezelfde opdrachtgever. De gezagsverhouding blijft plausibel, als ik iemand inhuur om zijn trucje te doen blijft er altijd een gezagsverhouding (iets met bepalen en betalen). Denk bijvoorbeeld eens aan een ZZP schilder welke door een aannemer wordt ingehuurd. Schilderen hoort niet tot de (hoofd)werkzaamheden van de aannemer, deze expertise huurt hij in. Het schildersbedrijf kan echter meerdere jaren achtereen voor deze ene aannemer werkzaamheden verrichten. (aangenomen) nieuwbouw klussen, renovatie-werk en mutatie schilderwerk in regie voor diezelfde aannemer bij de woningbouwvereniging..... grijs gebied. 

Wat in de deze discussie ontbreekt, is de vraag, hoe het kan, dat detacheringsbureaus, ongestraft een werknemer rustig 10 jaar of langer bij de zelfde opdrachtgever kunnen „stallen”. Je zou toch zeggen, dat er op die manier ook een gezagsverhouding gaat ontstaan met de opdrachtgever. Deze inleenkracht, zou dus ook gewoon op de loonlijst van de opdrachtgever kunnen staan. Waarom zou een zzp’er dan niet 1,5 of 2 jaar voor 1 opdrachtgever mogen werken. 

Erik,

 

Werknemers die door een detacheringsbureau worden uitgezonden naar een opdrachtgever vallen bij wetsfictie onder het begrip werknemer. Je kunt deze categorie niet vergelijken met de ZZP-er die 1 of 1,5 jaar voor 1 opdrachtgever werkt.. Overigens durf ik rustig te stellen dat er heel wat ZZP-ers aan het werk zijn die feitelijk gewoon als werknemer zijn te beschouwen. Waarom? Tijdens het werk is leiding en toezicht mogelijk (gezag), ze moeten het werk zelf uitvoeren (persoonlijke arbeid) en ze krijgen een beloning (loon). Als deze 3 elementen aanwezig zijn is er sprake van een dienstbetrekking.  

Hallo allemaal, beste Hr. Schoemaker,

ik vind het absurd dat er mensen in een loondienst zelfstandig worden genoemd. Ik vind dat concurentievervalsing en niet passen in een wereld met normen en waarden. Deze situatie maakt dat de prijzen naar beneden gaan en goede bedrijven verplicht zijn hier ook aan mee te doen. Een z.z.p. er die meer dan 50% voor 1 opdrachtgever werkt is geen zelfstandige. Het maakt wel verschil of iemand iets in het aangenomen doet , risico loopt en winst mag maken. Al het urengeld gebeuren zoals de z.z.p. er factureerd is eigenlijk loondienst en moet zo belast worden. De 'werkgever ' moet over het uitbetaalde urengeld zijn afdragingen doen. Dan zal er ook meer binnen komen bij het sociale fonds en kan er weer pensioen , wao , aow , en ww gegeven worden. Ons hele systeem loopt klem door deze constructies. Zoals nu wel heel duidelijk word. 

Wens jullie allen een gezond ondernemingsklimaat en goede zaken. 

Groetjes Patrick.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+