BouwProfs

De bouw online verbonden.

Discussie gestart via BouwProfs op Linkedin door Kees Tadema, Statenlid ChristenUnie Flevoland:

"De economische crisis is nog niet op zijn dieptepunt. We zakken alleen wat minder snel de diepte in. De regering heeft al het nodige geïnvesteerd om het ergste tij te keren. Het spijtige is dat de staatsschuld alleen maar oploopt.

Achillespees
Als ik de berichtgeving van het afgelopen jaar goed analyseer is de vastgoedmarkt de achillespees waar we economisch het meeste last van hebben. De vastgoedmarkt zit op slot waardoor ook bedrijven en particulieren niet meer durven te investeren. Het ziet er naar uit dat er opnieuw naar de huidige fiscale wetgeving moet worden gekeken.

Overdrachtsbelasting wijzigen
Mijn idee is het volgende:
Belast alleen de meerwaarde van vastgoed bij een verkoop binnen 5 jaren. Het tarief wordt elk jaar lager. Logisch is het dan dat deze belasting door de verkoper wordt betaald, hij/zij ontvangt immers de meerwaarde. In de huidige situatie wordt deze belasting door de koper betaald. Een uitvoerige omschrijving is te vinden bij de omschrijving bij mijn filmpje op Youtube (zoekwoord “overdrachtsbelasting”).

Financiering
Het meest gehoorde commentaar wat ik kreeg op mijn voorstel is dat dit de schatkist te veel geld zou gaan kosten. Hier heb ik een oplossing voor bedacht:
Voor de inkomstenbelasting heeft een persoon een vermogensvrijstelling in box 3 van ongeveer € 20.000, een gezin het dubbele. Mocht het kapitaal in box 3 boven deze vrijstelling uitkomen dan dient dit in verhouding met het hypotheekbedrag in mindering op de hypotheekrenteaftrek te worden gebracht.
Bijvoorbeeld: Een gezin heeft een hypotheek van € 300.000. Het vermogen in box 3 is € 140.000. De vermogensvrijstelling is € 40.000. Uiteindelijk mag maar 200.000/300.000 deel van de hypotheekrente worden afgetrokken van de inkomstenbelasting in box 1, [namelijk de hypotheekschuld min het niet vrijgestelde vermogen gedeeld door de totale hypotheek]. Onderaan is het voorbeeld helemaal uitgewerkt.
Het grote voordeel van dit plan is dat het fiscaal voor particulieren interessant wordt om te gaan aflossen en/of te gaan investeren. De woning- en renovatiebouw zullen hiervan profiteren.
Een gevaar in zowel de nieuwe als de oude situatie voor de belastingontvangsten van de Overheid is als de te betalen belastingtarief (1,2%) over het vermogen box 3 hoger is dan het te betalen rentetarief van de hypotheek vermenigvuldigd met belastingtarief box 1.

Wie durft?
Nu is alleen nog de vraag wie durft dit idee op te pakken en geeft de economie weer een flinke stimulans.
Bij het uitvoeren van deze plannen dempen we het financieringstekort en komt de hypotheekrenteaftrek terecht waar deze terecht behoort te komen.

Kees Tadema


Uitgewerkte rekenvoorbeelden:

Oude situatie
€ 300.000 hypotheek schuld stel 3%rente = € 9.000 dus aftrek, tarief IB afgerond 50% = € 4.500 terug van de belasting. Het vermogen boven de vrijstelling € 100.000 = rente 2% = € 2.000
Te betalen vermogens rendementsheffing 1,2 % = € 1.200
totaal kosten voor particulier -€ 9.000+€ 4.500+€ 2.000-€ 1.200=- € 3.700 kosten, totaal te ontvangen belasting € 3.300

Mijn voorstel
€ 300.000 hypotheek schuld stel 3%rente = € 9.000 dus aftrek 2/3 = € 6.000 euro tarief IB afgerond 50% = € 3.000 terug van de belasting. Het vermogen boven de vrijstelling € 100.000 = rente 2% dus € 2.000
Te betalen vermogens rendementsheffing 1,2 % = € 1.200
totaal kosten voor particulier -€ 9.000+€ 3.000+€ 2.000-€ 1.200=- € 5.200 kosten, totaal te ontvangen belasting € 1.800

Bij aflossing € 100.000 en een schuld van € 200.000:
€ 200.000 hypotheek stel 3% rente = €6.000. Aftrek IB van afgerond 50% = € 3000
Totale kosten voor particulier - € 6000+ € 3.000 = - € 3.000, totaal te ontvangen van de belasting € 3.000

Weergaven: 126

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Geachte heer Tadema,
U zoekt een oplossing in de financiele hoek en komt met een voorbeeld aanzetten wat niet meer van deze tijd is. Kijk simpelweg naar de grondprijzen die door gemeentes worden gevraagd voor kavels en je bent het bedrag al minimaal kwijt puur voor de aanschaf van de grond. Tegenwoordig 50-75% van de stichtingskosten!
Voer de discussie niet op het fiscale vlak want dan komt er weer niks van terecht. Juist doordat de overheidstekorten schrikbarend zijn toegenomen en deze uiteindelijk door iemand moeten worden aangevuld of verminderd door drastisch te snijden in de overheidskosten - lees het simpelweg verminderen van ambtenaren. Waarom moet in Nederland alles als het om de schatkist gaat kostenneutraal worden bekeken? Zorg er voor dat er minder nodig is!

Een veel eenvoudiger oplossing zou zijn de herontwikkelingsmogelijkheden van bestaande percelen (deels) vrij te geven. Ook valt er veel te winnen in het verkorten van de procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor particuliere opdrachtgevers. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is tegenwoordig een archeologisch bodemonderzoek en een projectbesluit in het kader van bestemmingsplannen voorzien van een Flora en Faunaonderzoek bij gemeentes steeds meer in zwang. Het wordt daardoor een steeds tijdrovender zaak om simpelweg te "mogen" bouwen.
Dit betekend zeer zeker niet dat men dan simpelweg maar lukraak mag gaan bouwen. Maar wat men nu moet aanleveren om een bouwaanvraag in te dienen en wat de kosten zijn die hiermee gepaard gaan heeft als gevolg dat men eenvoudigweg de moed verliest. Particulier opdrachtgeverschap is daardoor nog steeds iets wat maar niet echt van de grond wil komen. En als er dan al inititatiefnemers zijn dan hoor je vaak alleen maar de "hosanna" verhalen over Almere. Maar Nederland bestaat uit meer gemeenten (die ook allemaal hun eigen begroting op orde willen houden....).
Er wordt telkens maar weer gesproken over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Wat de schatkist teveel geld zou kosten. Een vergelijking met andere landen: in Engeland betaald men geen BTW over nieuwbouw en kost een bouwvergunning zo'n 100 pond. In Duitsland is de overdrachtsbelasting hooguit 3% en liggen de grondprijzen vele malen lager dan bij ons. Leve de grondpolitiek!
De bouw komt op zijn gat te liggen door ellenlange procedures, voor te weinig geschikte bouwpercelen die ook nogal vaak door gemeentes worden verkocht. Dit laatste is drastisch afgenomen waardoor de grondopbrengsten ook zijn afgenomen. (Op wie worden deze tekorten afgewenteld?) Nieuwe projecten zijn daardoor in de koelkast terecht gekomen omdat men eerst de bestaande voorraad wilt kwijtraken. Maar nu komt een zeer interessant aspect naar voren. Zijn voor de kavels wel voldoende kopers aanwezig omdat deze eigenlijk niet geheel aan de wensen van kopers voldoen?

"Ik ga eerst mijn huidige woning verkopen" is iets wat men vaak hoort. Waarom de woning niet gewoon platgooien - de jaren "50 - begin '80 woningen daarvan zijn er toch echt veel rijp voor de sloop.
Nieuwbouw op bestaande percelen maak het mogelijk. De schatkist ontvangt daardoor minder overdrachtsbelasting, ja, en minder BTW opbrengst want er wordt geen BTW betaald over de grond, ja, en als we allemaal en masse overstappen op warmtepompen en zonnepanelen komt er helemaal ee slok minder binnen aan belastingen. Maar goed dan kan Den Haag het gas aan andere landen doorverkopen.

Al met al een lang verhaal maar durf eens echt groot te denken zou ik zeggen.

Met vriendelijke groet,

Onno Brasser
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Marcel van der Werf, Hoofd Projectmanagement Bouwfonds:

"Een aantrekkende woningmarkt is voor alle partijen goed. Van overheid tot particulier. Een belangrijke factor daarin, zo niet de belangrijkste, is het terugkrijgen van vertrouwen bij de consument waardoor de koopbereidheid toeneemt.
Alle ideen en initiatieven van de overheid leiden alleen meer tot onzekerheid en een afwachtende houding bij de consument. Een consistent (en betrouwbaar!) beleid van de overheid is naar mijn mening een van de belangrijkste factoren om de koopbereidheid weer op gang te krijgen.
Laat de hyptheekrenteaftrek in stand, neem een besluit over de overdrachtsbelasting (afschaffen is beter, maar neem als overheid een snel definitief besluit daarin) en creer verder geen onzekerheden meer.
Laat het vertrouwen terugkeren."
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Kees Tadema, Statenlid ChristenUnie Flevoland:

"Ik zal mijn eerder geschreven artikel over de overdrachtsbelasting als een aparte discussie opnemen.
Voor het aantrekken van de woningmarkt zal er iets fiscaals moeten gebeuren. De overheid is echter blut, vandaar de suggestie om de overdrachtsbelasting te wijzigen met hierbij de financiering. Ik bekijk het vanuit macro economisch perspectief. Het tot nu toe gegeven commentaar vind ik niet ingaan op mijn suggesties maar leiden van het probleem af. Daarbij zeg ik niet dat de gesignaleerde problemen niet belangrijk zijn, maar zijn mijns inziens een aparte discussie."

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+