BouwProfs

De bouw online verbonden.

Steeds meer gebouwen in Europa ondervinden schade veroorzaakt door optrekkend vocht. Optrekkend vocht is een groot probleem bij oude gebouwen in Europa en door klimaatverandering zal het probleem in de toekomst toenemen. De aanwezigheid van optrekkend vocht in muren veroorzaakt niet alleen een onaangenaam binnenklimaat in gebouwen, maar verergert ook schadeprocessen door vorst, zoutkristallisatie en biologische groei, met mogelijke gevolgen voor de gezondheid van bewoners. De relevantie van dit probleem wordt duidelijk door de grote variatie aan producten op de markt. Dit grote aanbod maakt het samen met de gefragmenteerde wetenschappelijke informatie over het effect van deze methods, moeilijk om een geschikte interventie te kiezen.

Daarom is een internationaal onderzoeksproject gestart, waar België  (Belgian Building Research Institute), Nederland (Technische Universiteit Delft en Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)) en Italië  (National Research Council and MKB’s) in participeren.  Dit project heet ‘EMERISDA – Effectiveness of methods against rising damp in buildings: European practice and perspective'. Het doel van dit project is om te komen tot een wetenschappelijke evaluatie van de effecten van verschillende methoden tegen optrekkend vocht en te komen tot een beslissingstool voor het kiezen van een succesvolle methode in de praktijk.

Voor dit onderzoek verzamelen we informatie over gebouwen waar optrekkend vocht zich voordoet en waar een interventie hiertegen in het verleden is uitgevoerd. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! Heeft u ervaring met de behandeling van optrekkend vocht en bent u bekend met referentie projecten waar een behandeling is uitgevoerd hiertegen, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar L.Miedema@tudelft.nl

Weergaven: 4170

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Opstijgend vocht  laat u niet vangen!

Indien je opstijgend vocht vaststelt of alleszins wat erop lijkt, dan is dit enkel maar een klein zichtbaar deel van de gevolgschade.  Opstijgend vocht is echter NOOIT een oorzaak maar enkel een gevolg van een derde oorzaak.  Dit kan een lek zijn in een aanvoer- of een afvoerleiding, het kan liggen aan een ontbrekende maaivelddichting of andere plaatsen van toevoer van vocht (lees meer op: www.humida.nl ).
Indien je besluit om de symptomen te laten bestrijden door deze te injecteren, wees dan ook niet getreurd als de oorzaak hiermee niet weggenomen wordt.  Een sticker plakken op een roestplek neemt de oorzaak ervan ook niet weg.
Opstijgend vocht wordt ook uitgesloten in de meeste (brand-) verzekeringspolissen.  Dit is op zich niet erg omdat dit ook nooit de oorzaak kan zijn van de zichtbare schade.  Laat je dan ook niet vangen door een schadegeval van u af te schrijven door deze noemer. Teken ook nooit een akkoord waar de term “opstijgend vocht” als oorzaak omschreven wordt.  Zoek steeds naar de juiste oorzaak en neem de bron van het vocht of water weg en de gevolgschade, het opstijgend vocht, zal vanzelf verdwijnen.  We mogen het ten minste vreemd noemen dat van alle 20.000 onderzochte woningen in het geheel niets meer overblijft van het “opstijgend vocht” na het wegnemen van de echte oorzaken.

De vastgestelde juiste oorzaken van alle gestelde vochtproblemen bij 20.000 onderzochte gebouwen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk zijn:
- 64% gebrekkige waterdichting ter hoogte van maaiveldzone
- 19 % slagregen doorheen buitengevel
-   5 % lekkende afvoeren
-   5 % overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
-   3 % lekkende aanvoerleidingen
-   2 % rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
-   1 % lekken in betonkelders
-   1 % lekken in het dak
-   0 % opstijgend grondvocht (want dit is nooit de oorzaak)

Zelfs na een grondig forensisch onderzoek bij woningen van 0 tot 2.000 jaar oud is het zogenaamde “opstijgend vocht” nog nergens gevonden als oorzaak van een mogelijk vochtprobleem.
Met andere woorden “laat u niet vangen” en denk twee maal na.

Groeten
Vochtadvies
Eddy H. J. Cruysberghs
Technisch forensisch expert
Internationaal vochtexpert

Hebben jullie al gehoord van de waanzinnig eenvoudige oplossing van Harm Schrijver uit Wijchen?

Hier wordt een slimme spou ventilatie aangebracht die de binnenmuur als het ware droog zuigt.

Begin dit jaar heb ik twee begrotingen gescreend voor SSH Utrecht. Het betreft de panden Oudwijk 21 en Poortstraat 14bis te Utrecht. Deze werken zijn respectievelijk uitgevoerd door Injection uit Vianen en Ervas International uit Hilversum.  Wieringa zei:

Hebben jullie al gehoord van de waanzinnig eenvoudige oplossing van Harm Schrijver uit Wijchen?

Hier wordt een slimme spou ventilatie aangebracht die de binnenmuur als het ware droog zuigt.

Een open spouwmuur moet steeds verlucht blijven om interne condensatie te vermijden. Deze spouwmuur extra ventileren om vochtprobleem op te lossen is echter dweilen met de kraan open.  Hiermee neem je geen oorzaak van toevoer van vocht weg.  Een open spouwmuur is vandaag de dag ook niet meer aangewezen vanwege het hoge energieverlies doorheen de muren.  Zoek de bron van het vochtprobleem en neem dit eerst weg.  Isoleer daarna je spouwmuren met een isolatiemateriaal dat zo dampdicht mogelijk is en een zo laag mogelijke lambda-waarde heeft.  Hiermee voorkom je het damptransport doorheen de muren door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten.  Overweeg op middellange termijn om de buitengevels volledig energieneutraal en dampdicht te isoleren tot -80 cm onder de maaiveldzone.  Al de rest is onzin.

Groeten
Vochtadvies

Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring met het behandelen van vocht in muren. Zowel doorslaand vocht, optrekkend vocht, lekkages, bouwfysische problemen etc.

Het is me dan ook altijd gelukt om het te behandelen. Uiteraard is goed onderzoek een must.

De gemeente Haarlem heet veel oude panden in bezit en deze heb ik de afgelopen jaren met succes weten te behandelen. Inmiddels zijn wij hier huisaannemer op dit gebied.

Meer interesse? Stuur even een e-mailtje naar: pvdende@horsman.nl

Geweldig antwoord van Eddy H. J. Cruysberghs! Optrekkend vocht is een gevolg, dus de bestrijding ervan is het goedkoopst als je de vaak gemakkelijk bereikbare oorzaak kan wegnemen. Het simpel stucen of schilderen van een buitenmuur, repareren van kozijnaansluitingen en dakgoten en opnieuw betegelen van een terras (zodat het water van de muur weg stroomt) kan zomaar genoeg zijn. Daarna zijn doorlopende grondwaterstandmetingen onontbeerlijk. De gemeente hoort deze gegevens te kunnen leveren. Sommige gemeenten, zoals Alkmaar, hebben dat online staan.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+