BouwProfs

De bouw online verbonden.

Overheid wil gloeilampen verbieden, maar is er wel een alternatief?

De overheid wil het gebruik van gloeilampen verbieden, maar er is veel mis met spaarlampen. Deze zijn nogal giftig en vervuilen tevens het net (waardoor overige apparaten sneller stuk gaan).

Dit laatste geldt ook voor LED-verlichting. Hoe gaan we hier in de praktijk mee om? Hangen we onze gebouwen vol met zogenaamde energiezuinige (LED) verlichting en kunnen we deze over een paar jaar weer vervangen door een beter type verlichting of zijn er toch andere oplossingen? Voor meer achtergrondinformatie zie de laatste uitzending van Tros Radar.

Weergaven: 1202

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Onderstaande lijkt de enige juiste zienswijze te zijn. Wellicht kunnen we wat zonne energie uit Duitsland importeren? Daar schijnen ze nogal wat over te hebben...

René de Klerk zei:

Voor een zinnige discussie vanuit duurzaam oogpunt moeten we een aantal zaken op een rij zetten.

1. er iets niets mis met een gloeilamp

2. het energieverbruik is hoger dan bij spaarlamp of LED

3. de totale footprint van de gloeilamp is het laagst van alle lichtbronnen (behalve daglicht)

4. energie gebaseerd op fossiele bronnen is eindig

5. de lobby voor LED is geent op beperken van energie op basis van fossiele brandstof

6. aangezien fossiele brandstof eindig is, is ontwikkelen van lichtbronnen om die reden ook eindig.

7. het energieverbruik is niet het probleem, maar de energie bron is het probleem.

8. Dus overheid, niet gloeilampen verbieden maar zonne-energie verplichten.

We hebben zelf ook al overcapaciteit.

Kent u een andere lichtbron dewelke 230 lumen/Watt presteert? Terwijl andere lichtbronnen hun maximum rendement bereikt hebben, zal LED de komende jaren nog veel efficiënter worden, maar ze zijn nu reeds de kampioen. Wat is er giftig aan een LED-lamp? Met LED hebben wij voor elke lichtbron een zuiniger alternatief. LED-oplossing met keuze in optic, controle en grootste besparing => uiterst intelligent. Het mag wel duur lijken, maar is wel duurzaam en verdient zich altijd terug. LED is een kostenbesparing, waarvan je op lange termijn het meeste van profiteert. Garanties van 5 to 10 jaar! Een investering met een korte ROI, gegarandeerd = LED-oplossing

@Hendrik. Bekijk het filmpje even waar het een en ander wordt uitgelegd. Kort door de bocht: LED lampen zitten vol met elektronica waardoor ze, wanneer ze afgeschreven, zijn bij het chemisch afval moeten. het aantal watt zegt dus niet alles over het energieverbruik en ze vervuilen je net, waardoor andere apparaten in je woning eerder kapot kunnen gaan.

Heb het filmpje gezien, conclusie

=> het gaat om de kwaliteit en de aangepaste electronica binnenin (PF powerfactor 0,95, deze geeft weinig netvervuiling, beste score is 1 - slechtste is 0,01)

=> 100% recycleerbaar bij gespecialiseerde recyclage-bedrijf.

=> LED bevat geen giftige stoffen

=> CO² - bv. 1 LED-TL 24Watt bespaart op zijn levensduur van 17 Jaar 1 TON CO² (10h/d, 300d/j).

Invoering van nieuwe veiligheids- en werkingsnormen

Uniforme normen voor meer transparantie

Tot op heden was er geen duidelijke standaardisatie van elektronische voedingen voor LED-modules. Grote verlichtingsondernemingen hielden zich aan de veiligheidsnormen voor elektronische transformatoren voor lampen. Andere fabrikanten leverden dan weer standaard 24V-voedingsbronnen als gebruikt in de informatietechnologie. Gevolg: er kon geen garantie gegeven worden betreffende de veilige werking van LED-verlichting.

Dankzij de goedkeuring van de nieuwe veiligheidsnorm IEC/EN 61347-2-13 en de werkingsnorm IEC/EN 62384 heerst er nu eindelijk duidelijkheid. De nieuwe standaarden voor elektronische voedingen voor LED-modules leggen de vereisten vast op een bevattelijke manier en verbeteren de transparantie van de markt.

Gevolg

Als er in de armaturenproductie elektronische voedingen voor LED-modules gebruikt worden die niet goedgekeurd zijn volgens de vermelde standaarden, moet de kwaliteit van de apparaten bevestigd worden door een certificatiebureau.

Om hetzelfde resultaat te bereiken als met de goedgekeurde uitrusting, moet er voorafgaand aan de eigenlijke kwaliteitscontrole een uitvoerige risicoanalyse worden verricht.

De nieuwe standaarden in een oogopslag.

Nieuwe veiligheidsnorm IEC/EN 61347-2-13

Alle LED-voedingen voor verlichtingsinstallaties moeten voldoen aan deze veiligheidsnorm, ongeacht of ze LEDmodules, LED-systemen of individuele LED aansturen.

De standaard garandeert de veiligheid van de gebruikers en omvat tevens een beveiliging tegen elektrische schokken en een thermische beveiliging van de elektronische voedingen in geval van een storing.

De beveiliging tegen elektrische schokken berust op de werking met zeer lage veiligheidsspanning (SELV of gelijkwaardig) of een gepaste isolatie in geval van hogere spanning. Dankzij de extra lage veiligheidsspanning kan de LED-module aangeraakt worden zonder enig risico.

Bovendien mag er zich in geval van een storing geen rookemissie of lichte ontvlambaarheid voordoen. Daarom moeten alle LED-voedingen uitgerust zijn met thermische onderbrekers..

Nieuwe werkingsnorm IEC/EN 62384

Deze standaard is gericht op een optimale afstemming tussen de elektronische voedingen en de LED. De werkingsstandaard waarborgt verenigbaarheid met de functieparameters van de LED voor een optimalisering van de levensduur van het systeem.

Naleving van de emc-normen

De EMC-standaard legt grenzen vast voor de aanvaardbare storingen van elektronische apparatuur en de toegestane terugkoppeling naar het net. De technische en wettelijke voorwaarden voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) worden bepaald door richtlijnen, regelgevingen en normen. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan opdat de elektronische apparatuur gebruikt mag worden.

ENEC = EMC + veiligheid

De EMC wordt geregeld door de volgende basisnormen:

EN 55015 – Gestraalde en door leidingen veroorzaakte radiostoring

De grenswaarden voor radiostoring mogen niet overschreden worden.

IEC/EN 61547 – Elektromagnetische compatibiliteit

Bij een standaardinterferentie mogen de kenmerken van de elektronische voedingen alleen wijzigen binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de standaard.

IEC/EN 61000-3-2 – Harmonische storingen

De elektronische voedingen mogen het elektriciteitsnet niet storen met een “onregelmatige stroomafname”, d.w.z. met harmonische stromen.

De Universiteit van California heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de toxicologie van LED.

De conclusie is dat LED en de bijbehorende componenten (om eea te laten werken) het volgende bevat:

oa. lood, nikkel, arsenicum, koper. "...de productie, het gebruik en disposal genereert elk een gezondheidsrisico..."

@Hendrik, zijn deze stoffen naar jouw mening niet gifig? 

Link naar het artikel http://goo.gl/5J6QA


Hendrik zei:

Heb het filmpje gezien, conclusie

=> het gaat om de kwaliteit en de aangepaste electronica binnenin (PF powerfactor 0,95, deze geeft weinig netvervuiling, beste score is 1 - slechtste is 0,01)

=> 100% recycleerbaar bij gespecialiseerde recyclage-bedrijf.

=> LED bevat geen giftige stoffen

=> CO² - bv. 1 LED-TL 24Watt bespaart op zijn levensduur van 17 Jaar 1 TON CO² (10h/d, 300d/j).

De lucht wat men inademt bevat miljoenen bacterieën in eender welke omgeving.

Als LED gevaarlijk gif bevat, dan zou ik niet meer met de wagen rijden en elektrische toestellen bedienen.

En vooral niet met computer of smartphone werken.

Het is inderdaad afzonderlijk en in bepaalde dosis te veel. Maar deze kunnen hergebruikt worden bij LED.

Trouwens, R&D naar volledig metaalloze voeding en koeling is bijna rond en productieklaar.

Dus => nanotechnologie + kunststof

I rest my case.

Hendrik zei:

De lucht wat men inademt bevat miljoenen bacterieën in eender welke omgeving.

Als LED gevaarlijk gif bevat, dan zou ik niet meer met de wagen rijden en elektrische toestellen bedienen.

En vooral niet met computer of smartphone werken.

Het is inderdaad afzonderlijk en in bepaalde dosis te veel. Maar deze kunnen hergebruikt worden bij LED.

Trouwens, R&D naar volledig metaalloze voeding en koeling is bijna rond en productieklaar.

Dus => nanotechnologie + kunststof

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+