BouwProfs

De bouw online verbonden.

Waarom maakt de bouw niet echt werk van het terugdringen van faalkosten?

De bouw en faalkosten, twee termen die vaak in één adem genoemd worden. Niet voor niets. Er is geen andere sector dan de bouwsector te vinden die meer dan maximaal 2-3% faalkosten en minder dan 8-15% winst boekt. De bouwsector is daarmee helaas een negatieve uitzondering. De faalkosten bedragen zo'n 10 tot 15% van de totale omzet terwijl de winst maximaal 2% bedraagt. Sommige deskundigen schatten de faalkosten nog veel hoger in, tot wel 40%. De bouw verspilt daarmee dagelijks zo'n 60 miljoen euro. Een bijna niet voor te stellen bedrag.

Waarom zijn de faalkosten zo hoog?

Hoe komt het dat de bouw deze bizarre uitzondering is? Volgens consultant George Ang zijn er diverse vingers op zere plekken te leggen zoals een gebrekkige organisatie en een gebrek aan kennis en vaardigheden bij de mensen ter plekke. Maar het beslissende verschil tussen de bouw en andere sectoren is volgens Ang dat concurrentie in de bouw plaatsvindt op basis van de laagste prijs van objecten die namens en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitgevoerd worden. In andere sectoren vindt concurrentie plaats op basis van de laagste prijs van door de sector zelf ontwikkelde producten 'Misschien wat kort door de bocht maar mijns inziens wel de essentie' zegt Ang.

Ang rekent voor: 'Als we uitgaan van 12% faalkosten in de bouw kunnen we direct een bijdrage leveren van 6,5 miljard euro op jaarbasis aan de economie als we deze faalkosten voorkomen. Als de TU's tesamen met enkele Hogescholen een een budget van 5 miljoen euro ter beschikking krijgen om toegepast praktijkgestuurd onderzoek te doen waarmee een tiende van die 12% faalkosten kan worden bespaard, dan hebben we het over een bedrag van € 650 miljoen in het kader van het Nederlands Bruto Nationaal Product.' Volgens Ang bedragen en besparingen waar een Kabinet van welke kleur ook toch eigenlijk niet aan voorbij kan en mag gaan.

Oplossingen om faalkosten terug te dringen blijven uit

Technisch adviseur Gertjan Schaap vindt het geen goede ontwikkeling als overheden en politiek interfenieren in het proces binnen private bedrijven. Schaap zegt: 'Ik vraag me af of TU's en Hogescholen een andere conclusie zullen trekken dan wat de meerderheid van de bouwkolom zelf ook weet en begrijpt. Iedereen heeft wel een gevoel bij faalkosten maar oplossingen blijven uit. Je zou haast denken dat er een verborgen verdienmodel aan faalkosten hangt. Gertjan Schaap heeft al veel mechanismen gezien die faalkosten moesten terugbrengen. 'In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Management Arbeid Nieuwe Stijl (MANS) het toverwoord. Door een gerichtere communicatie en de verantwoordelijkheid daar te leggen waar hij hoort zouden we een beter eindproduct realiseren met een hoger rendement zonder de werkdruk te verhogen.


Ingesleten wantrouwen

In de jaren 90 kregen we ISO 900X waarmee we met het vastleggen van processen hoopten dat de geconstateerde fouten in de toekomst werden voorkomen. Begin van deze nieuwe eeuw moesten we gaan werken met bouwteams, co-makers, preferred suppliers en weet ik wat er nog meer aan mooie namen werden bedacht.' Schaap geeft aan dat ook de bouwteams niet het gewenste resultaat opleverden. 'Door de door bouwbedrijven gepromote overgang van dienstverband naar ZZP contract werd het werken op de bouwplaats alleen maar slechter en dan bedoel ik niet alleen maar kwalitatief' zegt Schaap. 'Nu hebben we al enkele jaren LEAN. best wel aardig maar ook LEAN zal niet leiden tot dé oplossing. Jammer van al die cursussen waar mensen enthousiast vandaan komen maar daarna in de praktijk het niet of nauwelijks (zonder stress) waar kunnen maken.' Schaapt eindigt met de vraag 'Klink ik nu verbitterd? Ach misschien. Meer dan 20 jaar lang heb ik geprobeerd partijen te overtuigen van een andere, menselijkere, maar vooral lucratievere aanpak van projecten maar door het ingesleten wantrouwen van alle partijen binnen de bouwkolom in elkaar en met elkaar zal dat wel een utopie blijven.'

Weergaven: 1584

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik volg de discussie inzake faalkosten al jaren en heb de "oplossingen" zoals genoemd ook voorbij zien komen. Wat ik vreemd vind is dat niemand bouwplantoetsing (c.q. kwaliteitsborging) opmerkt als een mogelijke bijdrage aan het terugdringen van de faalkosten. Het probleem met faalkosten als gevolg van bouwfouten is niet zozeer dat ze worden gemaakt, maar het moment waarop ze worden ontdekt. Veelal worden bouwfouten (gemaakt tijdens het ontwerpproces) ontdekt tijdens de uitvoering. Het oplossen van deze fouten is in de uitvoeringsfase vaak vele malen hoger dan in de ontwerpfase. Als je dus dit moment van ontdekken "naar voren kunt halen" door bijvoorbeeld bouwplantoetsing dan kan dat volgens mij bijdragen aan reductie van faalkosten, toch zeker die, die in strijd zijn met de regelgeving.

Waar we ten eerste mee moeten beginnen is om zo min mogelijk schakels in het bouwproces te plaatsen. Hoe meer schakels hoe zwakker je bent. Alle tussen personen zoals bouwmanagers, officemanagers, assistenten van welke soort ook en andere schakels zorgen voor onduidelijkheden en leiden tot vertraging in het proces. Een direct contact tussen opdrachtgever - architect - aannemer, zoals het vroeger ook was is de meest heldere manier van werken. Alle andere schakels moeten er tussenuit. Ten tweede moeten die partijen ook hun verantwoording nemen, zodra er geen verantwoording is maak je je ook niet druk wanneer er fouten worden gemaakt. Dit geldt ook voor de architect, hoe beter hij zijn ontwerp uitwerkt in samenwerking met (slechts) 2 partijen hoe minder er onduidelijkheden zijn. De architect zal de spil van het bouwproces moeten worden, zoals ook in de landen om ons heen.

Faalkosten worden mede veroorzaakt door de complexe structuur in de (bouw) keten.

Installaties spelen hierbij een grote rol ; 'instorten in beton' en/of 'monteren aan het plafond'  is niet logisch !

Het kan anders en dan gaan ook de faalkosten omlaag, wordt het ontwerpproces eenvoudiger, bouwtijd wordt verkort en gebouwen kunnen langer mee  - zie link.

http://www.slimlinebuildings.nl/downloads/951/bouwen_voor_de_eeuwigheid.pdf

Veel faalkosten onstaan al in de initiatieffase door een onvoldoende uitgewerkt PvE.
Daarnaast grijpt specialisatie steeds verder om zich heen; al die specialisten herkennen prima fouten op hun eigen vakgebied, maar je hebt een generalist/regisseur nodig om alle onderdelen in perspectief te beoordelen.
Die regie-taak lag voorheen primair bij de ontwerper maar die krijg daar steeds minder geld/tijd voor; versnippering van de uitwerking op onderdelen en de daaruit voortkomende miscommunicatie doet de rest.
Velen zien BIM als dé oplossing, maar ook BIM zal dit probleem niet oplossen als niemand de regie voert, nog los van het feit dat er heel veel dingen worden gedaan “omdat wij dat al jaren zo doen”...
Een tijdige frisse generalistische blik op de tekeningen kan heel veel faalkosten voorkomen, maar zolang concurrentie op prijs leidend blijft ten koste van de regie zullen de faalkosten hoog en de winsten laag blijven.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+