BouwProfs

De bouw online verbonden.

Gaan veiligheidsvoorschriften in de bouw leiden tot Amerikaanse toestanden in Nederland?

Veiligheid in de bouw en veilig werken op de bouwplaats moeten altijd voorop staan. Daarom zijn er gelukkig ook regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Een belangrijk uitgangspunt moet ook zijn dat regels gehandhaaft moeten kunnen worden en acceptabel zijn voor een ieder.

Bovenstaand artikel stond eerder deze week in de Leeuwarder Courant. Een installatiemonteur breekt zijn been tijdens werkzaamheden, hij probeerde zware gipsplaten te verplaatsen die vervolgens omvielen en op zijn been terecht kwamen. De Arbeidsinspectie concludeert hier dat de installatiemonteur niet zomaar de gipsplaten had mogen verplaatsen. Hij had contact moeten opnemen met het bedrijf die de platen heeft geplaatst. De werkgever had de installatiemonteur hierop moeten wijzen.

Dit artikel lezende rijst wel de vraag hoe ver je moet gaan als het gaat om veilig te werken. Als bovenstaand artikel maatgevend is dan beginnen het aardig Amerikaanse toestanden te worden in Nederland waarbij we straks elkaar als betrokken partijen bij de rechter zien als iemand de spullen van een ander verplaatst zonder toestemming.

Voor een ieder die meer wil weten over rechten en plichten in de bouw geeft bouwadvocaat en voormalig secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw mr. ir. Frank van Cassel Van Zeeland binnenkort de actuele cursus Bouwrecht in de praktijk.

Weergaven: 1474

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

uiteraard is dat niet werkbaar 

Reactie via Facebook van Iwan Vos: 

Tja veilig werken logisch, maar dit gaat alles te boven. Op een nieuwbouw of Reno project waar minstens 10 onderaannemers bezig zijn kan je dit niet verwachten. Wel leuk als het werk niet af is kan je naar die zak gips wijzen die precies staat waar je moet zijn, en anders zet je hem er voor. Verkoop maar aan de klant dat je 3 uur staat te wachten omdat er een gipsplaat in de weg staat.

Reactie via Facebook van Frank van der Burg:
Ga eerst maar eens kijken naar mensen die ongezekerd op hoogte werken en andere zaken die echt tot letsel kunnen leiden. Wat gaat dit heen zeg.
reactie via Facebook van Jeroen Bollen:

Ik zie qua veiligheid in de "bouw"sector twee uitersten. Enerzijds zijn er de zonnepanelen boeren en dakdekkers die ongezekerd en onbeveiligd over daken lopen waar niets aan gedaan wordt en anderzijds situaties als in het artikel vermeld. 
het Anglo-Amerikaanse systeem komt voort uit de vakbondverenigingen. Zo mag een metselaar in Engeland nog geen spijker uit een stuk hout halen zonder risico te lopen op een reprimande van de vakbond van timmerlieden! De geschetste situatie in het artikel slaat mijns inziens nergens op, wanneer we deze kant op gaan wordt bouwen een (nog) dure (duurdere) hobby!

Reactie via Facebook van Patrick van Schaijk:
Evenals aangeven in de modelcontracten , je mag niets van elkaar lenen / gebruiken in mijn geval op de bouw.
Reactie via Facebook van Jeroen Bollen:
Een vakman heeft zijn eigen spullen/gereedschappen en zal daar zuinig op zijn. Dat je ongevraagd niets iets van een ander gebruikt lijkt mij logisch. Ik zie er echter geen bezwaar in om, wanneer het gevraagd wordt, iets uit te lenen(of indien je dat niet wilt, je het zelf even voor die ander doet). Dit zijn situaties op de bouwplaats waar collegae in onderlinge samenwerking functioneren. Het geschrevene in het artikel is van een andere orde De materialen zijn geleverd op de bouwplaats en derhalve is het eigendom overgegaan op de bouwer (tenzij de leverancier dit op een speciaal daarvoor, afgezonderd, deel van de bouwplaats gezet heeft en een "afstandsverklaring" (UAV §19 Bijlage B) overeengekomen is.

Jeroen Bollen, ik ken de procedure van formulier B  maar wat heeft opzijzetten daar mee te maken? daarover zijn bij mij geen voorwaarden bekend. en dan nog zie ik geen verschil. wel of niet in eigendom van de opdrachtgever (via procedure B), het is nog steeds de (onder)aannemer die het materiaal moet verwerken.      

een extra helder argument om alle specialisaties uit de bouw in de fabriek te doen en op de bouwplaats alleen met een handyman team te werken dat alle werkzaamheden uitvoert vanuit een onderneming, verantwoordelijkheid en garantie. Zo werkt inmiddels Japan, op onderdelen overgenomen door Korea en China. Het vraagt wel ander materiaal, materieel en personeel dan nu. Zelf gezien dat de elektricien nog 2 uur komt om alles door te meten en de finale aansluiting te doen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+