BouwProfs

De bouw online verbonden.

Nieuw ventilatieconcept maakt ventilatie met WTW zonder toevoerkanalen mogelijk.

In bestaande bouw kan de juiste wijze van ventileren een behoorlijke uitdaging zijn. Een belangrijk gegeven aangezien een gezonde luchtkwaliteit in de woning van vitaal belang is. Nederland staat dan ook vol met gebouwen die afhankelijk zijn van natuurlijke ventilatie. Maar een open deur of raam is lang niet altijd voldoende om verse lucht adequaat  aan te voeren.

Bestaande woningen gegarandeerd goede luchtkwaliteit

Het bedrijf Brink Climate Systems uit Staphorst heeft een nieuw ventilatiesysteem bedacht waarmee ook bestaande woningen vanaf nu voorzien kunnen worden van continue en gegarandeerd goede luchtkwaliteit. Dit dankzij een energiezuinige ventilatie die zonder ingrijpende bouwkundige ingrepen aangebracht kan worden.

Sturen op CO2 waarden

Het principe, een ventilatietoestel met WTW (warmteterugwinning) werkt zoals een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning. Het grote verschil met nieuwbouwwoningen is echter dat bij bestaande bouw vaak de toevoerkanalen ontbreken. Het nieuwe concept van Brink voorziet in een systeem waarbij de verse lucht via de centrale hal of trapgat wordt gevoerd. Boven of naast de deur van de verblijfsruimte(s) wordt een zogenaamde Indoor Mixfan geplaatst die ervoor zorgt dat de lucht uit de verblijfsruimte uitgewisseld wordt met die in de hal. Door te sturen op CO2-waarden, zowel in de hal als in de vertrekken, garandeert het systeem dat de lucht waar mensen in leven van uitstekende kwaliteit is. Eigenlijk gewoon zoals het ook hoort dus.

WTW onmisbaar bij nul-emissie gebouwen

Duurzaamheidsadviseur en BouwProfs docent Jeroen Drees van der Sluijs heeft het nieuwe concept bekeken en is enthousiast over deze nieuwe innovatie. "Ik vind het een veelbelovend concept. Warmteterugwinning is onmisbaar om de energie-efficiëntie zodanig te verhogen dat nul-emissie gebouwen bereikt worden. Daarbij kan gedacht worden aan ventilatie-gekoppelde WTW (= HRV) en/of afvoerwater-gekoppelde WTW" legt van der Sluijs uit.

Hij vervolgt: "Ventilatie-gekoppelde WTWʼs zijn vooral ook in het koude seizoen goed bruikbaar. Deze worden dan ook frequent in noordelijke landen toegepast. In sommige landen is ventilatie-gekoppelde WTW al sinds meerdere jaren een nieuwbouw-eis. Ook zijn ventilatie-gekoppelde WTWʼs al sinds 1990 een standaard onderdeel van passiefhuizen, waarvan er inmiddels ± 60.000 gebouwd zijn."

WTW in het Bouwbesluit

Volgens Van de Sluijs is het (deels) achterwege laten van luchtkanalen zinvol. "Dit vergt simpelweg minder onderhoud, denk alleen maar eens aan de reiniging van de kanalen. Het vraagt wèl om een uitgekiend luchtstromingsmodel, om ervoor te zorgen dat er in alle seizoenen en bij alle weersomstandigheden gelijkmatig geventileerd wordt." Iets dat volgens Jeroen digitaal in 3D berekend kan worden.  

"Afvoerwater-gekoppelde WTWʼs zijn het hele jaar door bruikbaar, want er wordt gedurende het hele jaar warm water verbruikt in gebouwen èn door de industrie" aldus Van der Sluijs. "Dit valt onder de aquathermie.  Het is dus zinvol om WTW ook in het Nederlandse Bouwbesluit op te nemen. 
De keuze voor ventilatie-gekoppelde en/of afvoerwater-gekoppelde WTW kan dan genomen worden op basis van de bestaande situatie en eigen voorkeuren."

Weergaven: 1278

Hierop reageren

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+