BouwProfs

De bouw online verbonden.

Willem van der Meulen is directievoerder en bestekdeskundige. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij de volgende vraag:

De constructeur heeft rechtstreeks opdracht van de architect. De architect gaat failliet en heeft een klein deel van het honorarium van de constructeur nog niet betaald.

Het werk is al in uitvoering en de constructeur vraagt de opdrachtgever het resterende deel van zijn honorarium te betalen, anders voert hij geen werkzaamheden meer uit en vervalt zijn aansprakelijkheid.

Het eerste kan ik in komen. Met het tweede, het vervallen van zijn aansprakelijkheid, heb ik moeite. Bij de opdracht tussen de constructeur en de architect schijnt de DNR van toepassing te zijn geweest, (versie mij onbekend). Heeft iemand een idee hoe hiermee om te gaan?

Geef je reactie aan Willem door via deze discussie.

Weergaven: 1071

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De aansprakelijkheid van de constructeur vervalt inderdaad als hij zijn taak niet volledig uit kan oefenen door het faillisement van de architect. Het is niet meer dan redelijk dat de opdrachtgever het restant het constructeurshonorarium betaalt, al was het maar om de schijn van ongerechtvaardigde verrijking te vermijden. (zie Burgelijk Wetboek)

Je kunt er even naar kijken dat de opdrachtgever met alle rechten de opdracht aan de constructeur overneemt.

Is de architect al volledig betaald? Als dit niet het geval is, dan zou je uit dat budget de constructeur kunnen betalen.

Als de architect al is betaald en het is echt een klein bedrag zoals je aangeeft, dan kun je overwegen om dat gewoon te betalen aan de constructeur. Wel schriftelijk vast leggen dat als je dat laatste deel betaald dat hij dan ook de aansprakelijkheid gestand doet voor het gehele opdrachtbedrag en niet voor het laatst betaalde deel.

Mij lijkt het vreemd dat de constructeur zijn aansprakelijkheid zou willen laten vervallen. Er van uitgaande dat hij/zij alle benodigde berekeningen en tekeningen heeft aangeleverd voor het in aanbouw zijnde bouwwerk, en er wordt gebouwd volgens opgave constructeur, zie ik geen grond voor een terugtrekkende beweging van de constructeur. En als opdrachtgever architect al wel volledig betaald heeft, ook voor de door derden (constructeur) te leveren diensten, zal deze niet bereid zijn ook nog eens een deel direct aan constructeur te betalen.

Zowel de architect als de constructeur zouden er verstandig aan hebben gedaan om opdrachtgever een directe opdracht aan constructeur te laten geven, en niet via de architect.

Heel nieuwsgierig onderwerp. Ik lees graag wat jullie bevindingen zijn. Zelf heb ik de constructeur onder een dak binnen ons buro. Alle verantwoordingen en aansprakelijkheden zijn gedekt. Tenslotte gaat het om de kwaliteit die je levert.

Het is een tendens om opdrachten van constructeurs onder te brengen bij de architect, om de verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever te verkleinen. De architect is daar niet blij mee want krijgt er verantwoordelijkheden en controlerende taken bij zonder extra honorarium.

Grappig is nu om te zien dat dit ook een keerzijde heeft.

Kanttekening bij het antwoord van Eric H: als je de constructeur wilt betalen uit het nog niet betaalde honorarium van de architect vind je de curator op je pad.

De constructeur moet je zien als een onderaannemer van de architect. Het is de zelfde situatie als een aannemer failliet gaat die de onderaannemers niet meer betaald. Dan is de garantie weg van de aannemer, en daarbij ook van zijn onderaannemers. In dit geval is de architect failliet en daarbij vervalt zijn garantie met die van zijn onderaannemers, in dit geval de constructeur. Dus er moet weer een nieuwe onderhandeling plaats vinden tussen de nieuwe architect ( als die nog wordt aangewezen) of de opdrachtgever met de constructeur. het is dus weer een nieuwe situatie.

Het kan zijn dat de curator de klus nog afmaakt onder zijn bewind. Dan kan de constructeur nog door hem betaald worden. Dat zal alleen plaats vinden als de curator er nog inkomen in ziet.

De stand van de werkzaamheden, de reeds ingediende of nog in te dienen declaraties/vorderingen bepalen of je de curator op je pad vindt bij betaling aan de constructeur. Ga er niet zonder meer van uit dat dat het geval zal zijn. De architect kan zomaar achter gelopen hebben met betalen aan de constructeur. Die staat dus gewoon bij de concurrente vorderingen waar de curator ook wel van verlost wil zijn.

Chiel, beroepsaansprakelijkheid en garantie zijn vanwege dekking op het uitlopen van een verzekering totaal andere aspecten. Ik denk dat Willem er goed aan doet een advocaat te bellen voor de fijne kneepjes van de situatie. Ik (we?) blijven graag op de hoogte.

Reactie per mail van Michel Simon van Trintas Technisch Adviesburo:

Normaal gesproken wordt er een curator aangesteld die alle schuldeisers in kaart brengt. De curator bekijkt ook of er nog vorderingen zijn en verkoopt de inboedel etc. Van dit geld wordt eerst de curator, belasting, personeel betaald als er nog wat overblijft de onderaannemers. Dit is in de meeste gevallen niet veel of niets.

De opdrachtgever kan het beste een overeenkomst sluiten met onderaannemer en de garanties en aansprakelijkheid van zijn werk schriftelijk vast leggen dat deze aan de opdrachtgever toekomen.

Heren,

 

Dank voor alle commentaar! Enkele zaken ter verduidelijking:

- de opdrachtgever heeft het volledige honorarium van de architect al betaald, inclusief dus, het deel dat de constructeur toekomt;

- de constructeur is eigenlijk helemaal klaar met zijn werk, inclusief controlewerk op productietekeningen van de aannemer; het gaat me dus vooral om de aansprakelijkheid (van onrechtmatige verrijking (Michäl de Vos) kan dan toch geen sprake zijn?);

- Het werk wordt niet meer afgemaakt door de architect. Een externe derde (steller dezes) doet directie en toezicht. Dit is met instemming van de curator, uiteraard.

Ik ben het helemaal met Wicher en Herman eens dat het beter zou zijn de architect en constructeur apart door de opdrachtgever te laten contracten.

 

Op Linkedin kwam er een interessante reactie van Remco Smith (jurist). Op mijn vraag of de constructeur, ongeacht of zijn honorarium al dan niet volledig is voldaan, niet een aansprakelijkheid heeft jegens ‘het werk’ antwoordde hij bevestigend: “betaling is niet noodzakelijk om te presteren. Die prestatie moet zonder meer worden geleverd”.

In dit geval (prestatie is al geleverd, werk is in uitvoering) lijkt me dit geruststellend te weten.

Nogmaals dank en als er nog meer inzichten zijn houd ik me aanbevolen.

Ik ben het helemaal met Wicher en Herman eens dat het beter zou zijn de architect en constructeur apart door de opdrachtgever te laten contracten."

 Ik ben het niet eens met bovenstaande conclusie. In deze situatie dat de architect failliet gaat was het handiger geweest voor de aansprakelijkheid om een rechtstreeks contract te hebben met de constructeur. Maar als het omgekeerd zou zijn geweest dat de constructeur failliet was gegaan en de architect niet. Dan had de opdrachtgever de aansprakelijkheid volledig geregeld bij de architect onafhankelijk van het faillissement van de constructeur. Dus op basis van bovenstaande redenering kan het een voordeel of nadeel zijn.

 

Het grootste voordeel van het onderbrengen van de constructeur onder de architect, is dat als er iets misgaat de opdrachtgever geen discussie heeft over wie de schuldige is. En er ook geen discussie kan zijn of de opdrachtgever wel heeft gezorgd voor een goede afstemming tussen constructeur en architect. Dus voor niet professionele opdrachtgevers is het handiger om de constructeur onder te brengen bij een architect, maar voor professionele opdrachtgevers kan een andere afweging ook gemaakt worden.

Praktijk: de constructeur blijft aansprakelijk.

Er is één tenzij, en die zou ik meteen pakken als ik deze constructeur zu zijn: Hij kan "aan de boedel crediteren" en dan de opdracht als beëindigd aanmerken + de BTW terugvragen.

Voor wat ongerechtvaardige verrijking betreft: (Willem)

Stel: X geeft een schilder opdracht om jouw huis te schilderen. X gaat failliet. De schilder is niet betaald. De schilder kan dan de waarde van zjin opdracht ter grootte van het deel dat jouw verrijkt heeft bij jouw verhalen. Jij bent immers door dat schilderwerk verrijkt.

"Ongerechtvaardigde verrijking" in die zin speelt hier niet. De opdrachtgever mocht ervan uit gaan dat voor de dienst van de constructeur betaald was. Toch is het raar dat de constructeur wel aansprakelijk zou zijn als hij niet betaald is.

Ik denk dat het gaat neerkomen op "onredelijk nadeel" dat een der partijen gaat ondervinden als de ene of de andere koers wordt gevolgd. Daar wordt het teveel juridisch voor me om een oordeel over te geven.

Mijn vaste constructeur heeft eigen voorwaarden. Onder andere in geval van onvoldoende deskundige aannemer (niet aangesloten) bouwplaats en in geval van wanbetaling eindigt iedere vorm van aansprakelijkheid.


Willem van der Meulen zei:

Heren,

 

Dank voor alle commentaar! Enkele zaken ter verduidelijking:

- de opdrachtgever heeft het volledige honorarium van de architect al betaald, inclusief dus, het deel dat de constructeur toekomt;

- de constructeur is eigenlijk helemaal klaar met zijn werk, inclusief controlewerk op productietekeningen van de aannemer; het gaat me dus vooral om de aansprakelijkheid (van onrechtmatige verrijking (Michäl de Vos) kan dan toch geen sprake zijn?);

- Het werk wordt niet meer afgemaakt door de architect. Een externe derde (steller dezes) doet directie en toezicht. Dit is met instemming van de curator, uiteraard.

Ik ben het helemaal met Wicher en Herman eens dat het beter zou zijn de architect en constructeur apart door de opdrachtgever te laten contracten.

 

Op Linkedin kwam er een interessante reactie van Remco Smith (jurist). Op mijn vraag of de constructeur, ongeacht of zijn honorarium al dan niet volledig is voldaan, niet een aansprakelijkheid heeft jegens ‘het werk’ antwoordde hij bevestigend: “betaling is niet noodzakelijk om te presteren. Die prestatie moet zonder meer worden geleverd”.

In dit geval (prestatie is al geleverd, werk is in uitvoering) lijkt me dit geruststellend te weten.

Nogmaals dank en als er nog meer inzichten zijn houd ik me aanbevolen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+