BouwProfs

De bouw online verbonden.

Waarom iedere professional het Bouwbesluit volledig moet kennen...

Een goed gebouw, waar moet dat minimaal aan voldoen? Een goede vraag om te stellen. Tegelijkertijd lekker breed geformuleerd en voor interpretatie vatbaar.

Het Bouwbesluit schrijft voor waar een gebouw bouwkundig minimaal aan moet voldoen. Schiet zo'n gebouw onder die grens dan is dat strafbaar. Een goede zaak natuurlijk maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken. Als bewoner of gebruiker van zo'n gebouw moet je zelf je recht gaan halen en hierover een klacht indienen bij de gebouweigenaar of beheerder en eventueel in een vervolg bij de lokale overheid.

Het handhaven van deze minimale veiligheid is erg belangrijk. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Alleen jammer dat in ons land de overheid helaas niet (pro)actief handhaaft. Met alle gevolgen van dien. Ook het juist naleven van het Bouwbesluit door beheerders, (gebouw-) eigenaren en overige verantwoordelijken kan en moet een stuk beter. Op internet circuleerde gisteren deze video, waar een kind door de spijlen van een trap schiet en tenauwernood door zijn moeder kan worden vastgepakt.

Het belang van het kennen van het Bouwbesluit

Deze situaties komen veelvuldig voor in Nederland. Hoe kunnen we dat voorkomen? Moet iedereen het Bouwbesluit dan maar volledig uit zijn hoofd leren? Nou nee niet iedereen. Maar professionals zoals gebouwbeheerders, makelaars, taxateurs en projectleiders renovatie en onderhoud zouden dit eigenlijk wel moeten doen. Eigenlijk moet iedereen die verantwoordelijk is voor een gebouw of zich verantwoordelijk voelt voor de bewoners en gebruikers het Bouwbesluit van binnen en van buiten kennen.

De letter en de geest van de regels

Er is nou eenmaal en minimum gesteld waar de gehele bouwkundige omgeving aan moet voldoen. Deze Bouwbesluitregels lijken heel complex en veel, met de nadruk op lijken. Want in feite is het Bouwbesluit heel helder.

Echter, hoe we er mee om willen gaan maakt dat het Bouwbesluit allerlei types de mogelijkheid geeft (dat denken ze tenminste) om er anders mee om te gaan dan de voorschriften feitelijk zeggen. Wat die types proberen is het uit te leggen in eigen voordeel. En dat maakt het Bouwbesluit meteen een stuk ingewikkelder. Een tekst verklaren is immers altijd lastiger dan gewoon de regels te volgen.

Dus terug naar de praktijk en naar de vraag waar een gebouw aan moet voldoen:

• Een gebouw moet altijd voldoen aan zijn vergunning.

• Een gebouw moet ook altijd voldoen aan de regels in het Bouwbesluit, sectie(s) bestaande bouw. en daarbij geldt het volgend:

• De hoogste (meest strenge) eis moet hierbij gehanteerd worden.

In het geval van het filmpje moet de afscheiding (het hekje) voldoen aan de volgende eisen:

  • Een bal met een diameter van 20 cm mag niet doorgang vinden door het hekwerk.
  • Een bal met een diameter van 10 cm mag niet doorgang vinden door het hekwerk in de onderste 70 cm van het hekwerk gemeten vanaf de vloer.
  • Het hekwerk mag geen bredere spleet vertonen ten opzichte van de vloer (horizontaal gemeten) dan 5 cm.

Volgens mij, zo op het oog, voldoet het hekwerkje dus niet. Het kind valt er zo doorheen, waarbij ik voor het gemak maar even aanneem dat het kind wel degelijk groter is dan een bal met een diameter van 10 cm.

Wie is hier  fout? Volgens de wet de eigenaar van het gebouw.

Wie is hier verantwoordelijk? De laatste die aan het hekwerkje heeft gesleuteld of opdracht daartoe heeft gegeven. Of dat nou de oplevering is geweest van de nieuwbouw of een renovatie van het trappenhuis maakt hierbij niet uit.

Maar laten we eerlijk zijn, het is en blijft een discussie achteraf. Een dergelijke situatie moet gewoon voorkomen worden, dus handhaving is wel degelijk van groot belang. En nog beter, een goede naleving en uitvoering conform de eisen van het Bouwbesluit. De basis daarbij is een grondige kennis van het Bouwbesluit en weten hoe deze regels tezamen werken.

Voor BouwProfs geef ik regelmatig de cursus Bouwbesluit bij bestaande bouw waarin ik je laat zien hoe je deze regels toepast in de praktijk. Kijk hier voor meer informatie en voor data.

Deze column is geschreven door ir. Rens ten Hagen.

Rens is als docent Bouwfysica verbonden aan BouwProfs, het AVB (Academie voor Bouwkunst) en als docent bouwkunde verbonden aan BouwProfs en aan diverse opleidingsinstituten waaronder het AVVO (Academie voor Vastgoed Onderzoek).

Rens is tevens voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur.

Weergaven: 588

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Nah, spannende video Rens, daar op Dumpert. Die moeder redt letterlijk single-handed (in de andere hand....een telefoon....) haar kind. Maar die bol van jou geldt voor woningen. Voor bijeenkomstfuncties is de maat 10 cm. En voor overige functies niet bepaald. We zien op die video een zeventigerjarengebouw met van die vierkante hardhouten leuningen. Het lijkt een kantoor (http://www.constructoramonserrate.com) en dan is er -rechtens verkregen niveau -toch geen eis?

Met alle respect voor de auteur van dit artikel en zijn ongetwijfeld ruime deskundigheid, maar de kop alleen al vertelt me dat deze gedachte afkomstig is van iemand die niet in de dagelijkse bouwpraktijk op de werkvloer actief is.

In de naakte eenvoud is niets tegen deze stelling in te brengen, maar staat gelijkwaardig aan de stelling "iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Wat er op neer komt dat niemand de wet volledig kent.

Beetje roepen vanuit de ivoren toren?

Beetje makkelijke reactie Leo om iemand met een afwijkende mening weg te zetten als iemand die geen praktijkervaring heeft. Is ook een vorm van ivoren toren roepen vind ik. Rens zit redelijk met de voeten in de klei in zijn dagelijkse praktijk weet ik. Zou maar zo kunnen dat de ervaringen die hij daar opdoet zijn sterke stellingname in dit artikel verklaart ;)


Leo van de Wal zei:

Met alle respect voor de auteur van dit artikel en zijn ongetwijfeld ruime deskundigheid, maar de kop alleen al vertelt me dat deze gedachte afkomstig is van iemand die niet in de dagelijkse bouwpraktijk op de werkvloer actief is.

In de naakte eenvoud is niets tegen deze stelling in te brengen, maar staat gelijkwaardig aan de stelling "iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Wat er op neer komt dat niemand de wet volledig kent.

Beetje roepen vanuit de ivoren toren?

Dat mijn stellingname reactie oproept, daar was ik me terdege bewust van. Brengt discussie op gang, daar is dit forum c.q. zijn de meeste fora toch voor bedoeld??

Of er sprake is van een afwijkende mening, doet niet ter zake. Gelukkig zijn er mensen met afwijkende meningen. Maar de kreet dat iedere bouwprofesional het Bouwbesluit zou moeten kennen, dat is een niet te realiseren droom. In mijn optiek geen realistische gedachte.

U stelt dat de auteur in zijn dagelijkse praktijk met de voeten in de klei zit. Ik vraag me dan ook af: in welke klei?

Ik zie bij de aftiteling 3 tot 4 functies gerelateerd aan het onderwijs, en géén functie in de uitvoerende bouwpraktijk.

Dan ben je met andere klei bezig als mensen die direct met de daadwerkelijke realisatie van bouwprojecten bezig zijn. Die timmerman, stukadoor en tegelzetter etc. (in mijn ogen DE  bouwprofessionals!!) die hun vak moeten beheersen, niet de theorie van het Bouwbesluit. Zelfs voor mensen die indirect aan de daadwerkelijke realisatie van bouwprojecten gebonden zijn (projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders, ook bouwprofessionals)(onder welke categorie ondergetekende ook werkzaam is), hebben enige kennis van de praktische uitvoerbaarheid van het Bouwbesluit, maar volledige kennis? Vergeet het maar. En is volgens mij ook niet van meerwaarde.

Kortom, naar mijn mening toch wat makkelijk roepen vanuit de klei van het bouwkundig onderwijs. Ik zal dit geen ivoren toren meer noemen, maar de bouwpraktijk is toch een andere wereld. 

Ja, gaan jullie lekker kissebissen wie wat wel of niet mag zeggen. Antwoord liever op de vraag of "rechtens verkregen niveau" in een zeventiger jaren kantoorfunctie kan leiden tot onveilige ballustrades/leuningen

Het kissebissen parkeren we even.

Met als antwoord op deze vraag, waarschijnlijk aan een paktijk situatie gerelateerd: deze info lijkt me onvoldoende om de gestelde vraag gerelateerd aan het Bouwbesluit te kunnen beantwoorden. Maar als praktijkman heb ik die kennis vanuit het Bouwbesluit niet, daar mag meneer ten Hagen op antwoorden.

Mocht ik de situatie ter plekke mogen beoordelen, kan ik vanuit de praktijk wel precies aangeven welke balustrade / leuning veilig is of niet. 

Geef maar aan met welke kennis u het meest mee geholpen bent!!

Gezellig naar Spanje is nooit weg, maar ik ben inderdaad benieuwd of Rens te Hagen het met me eens is. Misschien wil Michel Eek Resn even attenderen op onze vraag?

Vanuit mijn dagelijkse praktijk (inspecteren en begeleiden van renovatiewerken en verduurzaming naast er les over geven) zie ik heel veel ondeskundigheid. Zoals: het staat er al dus het mag. Helaas. En, ja, iedereen behoort de wet te kennen en er naar te handelen. Ik vind het vooral heel wrang dat men vindt het allemaal niet te hoeven weten, terwijl men wel heel goed schijnt te weten hoe langs de randen van het bouwbesluit te scheren.
In de casus hierboven: als het een kantoor betreft dat recent gerenoveerd is moet het voldoen aan nieuwbouw eisen. Dat kan ik perfect uitleggen.
Als het kantoor een oud kantoor is zonder dat er ooit gerenoveerd is gelden de zwakkere eisen bestaande bouw die geen regels stelt aan de opbouw van de leuning. Hoeft er dus blijkens bouwbesluit niet te zijn. De bovenregel van de leuning moet ten minste 90 cm hoog zijn en horizontaal niet verder verwijderd van de vloer dan 10 cm.

Heb ik gedaan Michaël :)

Michaël de Vos zei:

Gezellig naar Spanje is nooit weg, maar ik ben inderdaad benieuwd of Rens te Hagen het met me eens is. Misschien wil Michel Eek Resn even attenderen op onze vraag?

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+