BouwProfs

De bouw online verbonden.

Energiesprong en bouwsprong is voorsprong... als we allen willen!

Volgens mij moeten we het zoeken in de hoek van gevoelsmatig vervullen van de menselijke behoeften (er zijn hierin een aantal aannemelijke methodieken ontwikkeld). Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als daar óf meer plezier tegenover staat óf meer pijn. Dat laatste werkt overigens (helaas) wel drie keer zo sterk. Met andere woorden: er moet vaak eerst iets vervelends gebeuren willen we ons gedrag veranderen en meer duurzaam energiezuinig bouwen.

De basisbehoefte aan zekerheid is de oorzaak van het vasthouden aan traditionele bouw. Samen met deze behoefte kan de paradoxale behoefte aan nieuwe uitdaging (spanning) worden vervuld. En zo zijn er nog een aantal behoeften waarbij sociale verbondenheid en zich speciaal willen voelen er ook weer twee paradoxale behoeften zijn. Als deze behoeften zijn bevredigd komen we bij de behoefte aan zichzelf ontwikkelen en bijdragen aan (een betere wereld). Kortom: het is niet alleen de ratio die hier regeert maar vooral het gevoel dat hiermee gepaard gaat.

Kiezen voor eenvoud
Als we massaal inzetten op de eerste stap zekerheid en op veel minder complexe bouwwijzen en afhankelijk zijn van allerlei installaties (er gaat nl. nogal veel mis in de bouw wat het vertrouwen bepaald niet vergroot), dan zien we ook de voordelen (plezier) en keert het tij. Dus kiezen voor eenvoud, dichter bij de mens blijven, en vooral focussen op plezierige gevoelens van het duurzaam bouwen.

Als dit het uitgangspunt zou zijn dan heb ik daar een eigen visie op en dat is dat we dit lokaal kunnen opstarten door samen te werken met een aantal partijen. Energie en dan bedoel ik niet alleen elektra maar ook warmte behoefte zoals verwarming en tab water t.b.v. douchen & bad.

Verandering in de bouw & energiebehoefte hoe en wie kunnen hierin het voortouw nemen. Want  energie en bouw gaan onlosmakelijk samen als een product. Het gaat zelfs een beetje verder naar mijn idee en dat is dat wonen in zijn algemeen een product zou moeten zijn!

Binnen Europa is er in het Kyoto verdrag opgesteld dat er in 2020 energieneutraal gebouwd moet worden. Ook Nederland heeft het  Kyoto verdrag getekend en dus moet er een aantal doelstellingen worden gehaald.

Ik zal de belangrijkste stellingen benoemen en toelichten met eigen oplossingen.

Nieuwbouw is geen probleem om in passief / Actief uitvoering te leveren en dan ook nog eens energieneutraal. Deze concepten zijn er inmiddels en kunnen we dus simpel engineeren.

De totale bouwkolom nu is verantwoordelijk voor 40% van de Co2 uitstoot.
Dit is dan ook een van de punten in het verdrag om een aanzienlijke reductie hierin te realiseren.

We moeten de samenwerking opzoeken
Nu is het zo dat de bouw enorm is teruggelopen in productie (crisis) . Om hier ook wat aan te doen, waardoor er een nieuwe stimulans in de bouw ontstaat vallen er een paar zaken / partijen samen. Ik heb in het begin ook aangegeven dat men de samenwerking moet opzoeken. De grootste ontwikkelingen zijn naar mijn mening dan ook mogelijk in de renovatie van de bestaande woningvoorraad en daar mee een upgrade voor de komende 50 jaar te realiseren.

We hebben binnen Nederland een energielabel ontwikkeld voor de nieuwbouw maar ook voor de renovatie. Maar wat gebeurt er met de bestaande woningvoorraad van ongeveer 7,6 miljoen stuks als het energielabel wordt toegpast? Wat gebeurt er als bestaande woningen rating-G/F krijgen? Dit zou een catastrofe worden voor huiseigenaren en woningstichtingen. 

We hebben al ruim 15 % moeten afwaarderen sinds het begin van de crises. Ook de banken en het rijk zitten hierop niet te wachten. Zij hebben immers veel woningen 100% gefinancierd  met een maximale rente aftrek en velen onder ons hebben ook nog de NHG garantie, maar er moet nu wat gebeuren.

Dit is dan ook een van de redenen dat de financieringen op woningen op slot is komen te zitten. 
De oplossing hierin is naar mijn mening dan ook niet zo ingewikkeld als het lijkt. 
We zitten in de zwaarste crises tot nu toe hieraan willen we allemaal wat doen lijkt mij. 
Nu is het zo dat huiseigenaren particulier en woningstichtingen ook graag energieneutraal willen worden. We hebben ieder jaar met energieprijs verhoging te maken en dat is niet mals 5 / 8% per jaar.

Ook hebben we immers de verplichting om de Co2 reductie te realiseren.

Dit is ook in het belang van de particulier want wanneer Nederland dit niet gaat halen wij een opgelegde boete vanuit de EU krijgen, en dus hogere belastingen worden doorgevoerd!

De particulier hierin zou het geld wat hij aan zijn energieleverancier betaald ook wel aan de bank willen betalen als hij direct energieneutraal word.

Hiermee kan zijn investering tussen de 5 & 10 jaar worden afgelost waardoor hij dan per maand extra geld overhoud en dit natuurlijk weer aan andere dingen besteed. ( goed voor de economie).

Natuurlijk vinden de energie maatschappijen dit niet een goed plan, immers zij verdienen aan energie leveren. Zij krijgen hierin een andere taak en dat is dat ze de energie moeten gaan managen op het energienet. Zij kunnen via aansluitingen die ze hebben met afnemers een verdienmodel inkleden. Ook is er de mogelijkheid om energie corporaties op te zetten, zo zijn dan de eigenaren zelf bevoegd om de opgewekte stroom onder elkaar te verdelen. Dus diegene die meer capaciteit op zijn dak heeft kan dit via de corporatie laten verdelen aan diegene die niet zelf kan opwekken.

De rol van woningstichtingen
Woningstichtingen hebben bepaalde woningvoorraad allang afgeschreven, en kunnen dit makkelijk verkopen aan diegene die nu huurt van hun, voor er groot onderhoud komt. Natuurlijk zal de stichting ook moeten afwaarderen, en deze woningen goedkoop moeten aanbieden. Dit kan de particulier samen met de bank financieren en ook upgraden en energieneutraal maken voor de komende 50 jaar.
Eigenaar koopt de woning voor 60.000,00 euro en leent van de bank 100 duizend om de upgrade te realiseren. Hiervoor moeten dan ook bouw richtlijnen worden opgesteld.

Fraude moeten we voorkomen, het geld moet worden geïnvesteerd in de betreffende woning.

Wonen als product
We komen dan nu ook op het woonconcept in zijn algemeen. Hiermee bedoel ik dat wonen een product moet worden. Woonproduct is dan ook alles wat met wonen te maken heeft. Bouwen en renoveren / upgraden,  installaties, grond ,rioolheffingen belastingen, financiering, onderhoud in de breedste zin van het woord. Dit alles en misschien nog een paar punten zou dan het woonproduct kunnen worden.

Dan wordt duidelijk welk bedrag er per maand word besteed aan de term wonen. Eigenaren willen graag van alles, maar onderhoud is essentieel dit wordt dan ook uitgevoerd en gemonitord.
Nog niet afgeschreven woningen kunnen door de woningstichting zelf energieneutraal worden gemaakt en e.v.t. opgewaardeerd. ( blijvende hogere vastgoed waarde).

De bank wil de garantie dat het geld per maand word betaald, nou kun je dit ook via het bruto salaris laten verrekenen. Dan doet de belastingen ook mee aan de voorkant en kan het later in de vorm van energiebelasting op basis van een geïndexeerde energielabel een vast bedrag per maand betaald worden.

Een voorbeeld hierin bestaande woning met rating-Ff wordt energieneutraal krijgt rating-C nu. En betaalt dan b.v.80,00 euro belasting per maand, hij investeert vervolgens  in isolatie en gaat nu naar rating-A dan betaald hij nog maar 20,00 euro. Zo stimuleer je de woning eigenaar om er meer aan te doen. Hierdoor zullen particulieren meer investeren en dus is er werk voor de bouw en de installatietechniek. 

Maar meer investeren in isolatie en thermopane, is minder belasting betalen. Woningen zijn verantwoordelijk voor 40% van de C02 uitstoot immers. We kunnen als we stinkend ons best doen in de nieuwbouw 83 duizend woningen bouwen dit is in 2008 gerealiseerd.

De doelstelling was altijd om 100 duizend woningen per jaar te bouwen.(dit is nooit gehaald.) Als we 2,6 miljoen woningen willen gaan opwaarderen en upgraden voor de komende 50 jaar.

Zegt een simpel rekensommetje mij dat we dan de komende 30 jaar werk in overvloed hebben. 
Ook de regering zal zijn steentje bijdragen wat betreft het Kyoto-verdrag (co2 verlaging). 
Win-win voor iedereen lijkt mij, maar we moeten dan wel de samenwerking opzoeken.

Dit lijkt mij een prima uitgangspunt om op verder te bouwen en uit te werken. Voor meer brainstorm gesprekken en ideeën om dit concept door te ontwikkelen,

Kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet

Richard Kindermann

0647543435

richard@innovario.nl

www.innovario.nl

 

 

Weergaven: 223

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+