BouwProfs

De bouw online verbonden.

SBVN vraagt minister Blok om reparatie Energielabel woningen.

Net zoals bij een koelkast zou ook het energielabel voor woningen een maat moeten zijn voor het werkelijk energieverbruik. Helaas is dit bij woningen niet het geval, meent de SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland). In een brief aan minister Blok vraagt zij aandacht voor een "ernstige fout" in het energielabel. Het energielabel zou inhoudelijk niet kloppen voor wat betreft de effecten van vloerisolatie. "Daardoor zal vloerisolatie vaak achterwege blijven in de isolatieplannen waardoor ook de gezondheid van het binnenmilieu verslechtert."

De SBVN wijst op een foute aanname in het gehanteerde rekenmodel: Een ongeïsoleerde vloer zou in het stookseizoen gemiddeld 18,5C zijn. In werkelijkheid is de vloer veel kouder, kouder zelfs dan gemiddeld 15C zoals o.a. blijkt uit gezamenlijk praktijkonderzoek van TNO en TU-Delft. Door deze fout maakt het nauwelijks uit of je een vloer niet, matig, of zeer goed isoleert. In alle gevallen zou je geen of weinig energie besparen.

Naarmate een vloer beter is geïsoleerd, neemt echter de vloertemperatuur toe en daarmee ook de energiebesparing. Bij zeer goede vloerisolatie (Rc)3,5 m2K/W) worden in de praktijk gemiddelde besparingen gevonden die vier tot tien keer hoger zijn dan berekend volgens de huidige normen. Gelet op de Nederlandse doelstellingen mag een dergelijk besparingspotentieel niet onbenut blijven.

De SBVN heeft een afschrift van de brief aan de minister gestuurd aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Deze commissie vergadert deze donderdagmiddag met de minister over energiebesparing. Dan komt ook de herziening van het omstreden energielabel aan de orde. "Dit is een mooi moment om ook het label eerlijker te maken", aldus de SBVN.

Weergaven: 213

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van sjoerd nienhuys op 24 Mei 2013 op 17.51

Het huidige energie label geeft slechts een gemiddelde binnentemperatuur aan voor het hele huis.  Dat is om de opname en de berekening eenvoudig te houden. Op basis daarvan wordt de terugverdientijd van een verbetering uitgerekend, maar daar klopt niets van omdat de zolder en de slaapkamers meestal een lagere gemiddelde temperatuur hebben en de woonkamer voor sommige bewonersgroepen zelf een veel hogere temperatuur.

Daardoor is vloerisolatie onder de woonkamers extra interessant en heeft deze een relatief korte terugverdientijd; bovendien is het sterk comfort verhogend. Folie achter buitenmuur radiatoren hoort hier ook bij thuis maar is niet opgenomen in de huidige label.

Een eenvoudiger energie label (via een rekenmodule op het internet) zou in ieder geval een extra tabel moeten hebben waar de werkelijke gemiddelde temperaturen van de woonruimtes in kunnen worden ingevuld, waarbij dan automatisch de daarbij behorende terugverdientijden worden berekend, met een bedrag voor aannemerswerk en een voor doe-het-zelf werk.

Bewoners zijn hoofdzakelijk geinteresseerd in de werkelijke terugverdientijd en niet zozeer in energiebesparen als doelstelling. Wanneer het duidelijk wordt dat energiebesparen aanzienlijk meer oplevert per jaar dan spaargeld op een bankrekening, dan zullen meer mensen overgaan op energiebesparingsmaatregelen.

Ook moet dan de werkelijke kosten besparing van een nieuwe installatie beter worden berekend en inclusief de onderhoudskosten en de vervangings waarde na 15 jaar worden inbegrepen.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+