BouwProfs

De bouw online verbonden.

Binnen BouwProfs gaan we met enige regelmaat een zogenaamd dossier aanleggen van actuele en interessante bouwgerelateerde thema's. 

We trappen af met het dossier warmte koude opslag. Heeft u vragen over WKO? Bent u bekend met WKO of bent u anderzijds betrokken? Dan horen wij graag uw input. Later zullen wij alle relevante reacties verzamelen en in een bondig dossier aan onze leden overhandigen.

Wellicht kunnen we aftrappen met de meest basale vraag, hoe werkt warmte koude opslag eigenlijk?

Weergaven: 2545

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als Stichting Platform Fundering Nederland zitten we met het volgende: Onder een groot aantal woningen in Nederland staan houten palen. Vooral grenen palen zijn sterk gevoelig voor bacteriele aantasting tot aan de punt van de houten paal welke mogelijk kan worden beinvloed door de grondwaterdynamiek waarbij de temperatuur mogelijk ook een rol speelt. De vraag is, of ooit is onderzocht of bacteriele aantasting bij grenen palen sneller aangetast worden door warmte koude opslag.
Een erg interessant onderwerp.
Ik ben benieuwd of dit principe bij de ontwikkeling van 6-10 wooneenheden in landelijke omgeving is toe te passen.
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Maikel van den Corput, eigenaar Energy Services:


" wij hebben een samenwerkingsverband met Alpheon Energy. ( http://alpheon-energy.com/ ) zij zijn gespecialiseerd in windmolens, zonne energie en onder andere ook WKO's. Naast het maken van de businesscase en het plaatsen van WKO's kunnen zij ook de volledige exploitatie overnemen.(onderhoud, bijstellen e.d.).

Hoe het werkt:
Wat is WKO?
Een WKO-installatie is een klimaatbeheersingssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van in de bodem opgeslagen warmte en koude. Hiervoor worden meerdere ‘bronnen’ geboord; minimaal één voor warmte-opslag en minimaal één voor koude-opslag. Om in de zomer het gebouw te koelen, wordt uit de ‘koude bron’ grondwater opgepompt. In de winter wordt precies het omgekeerde gedaan: dan wordt uit de ‘warme bron’ warm grondwater opgepompt om het gebouw te verwarmen. Doordat warmte aan het grondwater wordt onttrokken, koelt het af. Dit afgekoelde grondwater wordt vervolgens
opgeslagen in de ‘koude bron’. Via deze weg kan het gebouw met hetzelfde systeem zowel worden verwarmd als gekoeld.

Wat zijn de financiële consequenties van WKO?
De investering van een WKO-installatie is circa twee maal zo groot als van een conventionele koel- en warmte installatie. De exploitatiekosten zijn echter vele malen lager, waardoor de Total Cost of Ownership substantieel lager uitvalt. Gemiddeld bedraagt de besparing 17% van het investeringsbedrag per jaar. Hiermee komt
de terugverdientijd van een WKO-installatie op 5-7 jaar. Om als ontwikkelaar toch te kunnen profiteren van de lange exploitatiekostenen dus snelle terugverdientijd, bieden wij ism Alpheon de mogelijkheid van exploitatie. Hierdoor is de investering aan de voorkant niet hoger (zelfs vaak lager) dan het geval zou zijn bij conventionele koeling en verwarming. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Marcel van Vliet, Sales Engineer Verwol Projects:


" Een verlengstuk van een WKO installatie is natuurlijk het klimaatplafond, veelal bekend als koelplafond, maar sinds een aantal jaren kunnen wij ook verwarmen (straling) via het plafond. Het systeem kent meerdere voordelen waaronder de geringe inbouwhoogte, een plenum van ca. 300 mm is voor ons voldoende. Bij nieuwbouw kunnen de verdiepingen lager blijven, wat resulteert in minder bouwvolume bij gelijkblijvend bvo.
Als in dit dossier meer informatie hierover gewenst is, dan geven wij deze graag. "
Toepasbaar? Wij hebben een woning op IJburg met succes van een WKO installatie voorzien. Een systeem dat zich (mede door het lage temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) uitstekend laat combineren met vloerverwarming omdat het proces ook kan worden omgedraaid: in de zomer werkt het vloervlak dan als koeling en tegeleijkertijd wordt de bron ahw weer opgeladen. Bizar in dit verband was dat deze -noodzakelijke- 'koeling' als niet-duurzaam werd gezien in de beoordeling van de DuBo subsidie-aanvraag: omdat het koeling was...
Bijkomend voordeel was hier het vervallen van de relatief dure stadsverwarmingsaansluiting en bijbehorend vastrecht, nog afgezien van het verbruik zelf. Tegenover het vervallen van warmtekosten staat wel een iets hogere elektra/rekening ivm de draaien van de warmtepomp.
Voor warm water dient overigens met een grotere boiler rekening gehouden te worden, ivm langzamere opwarming.
zie ook http://www.mmx-architecten.nl/index.php?/projects/-woonhuis-ijburg/

Fundering? Ik vermoed dat de punt van een houten paal (minus 15 m?) niet in de zone valt waar sprake is van meetbare temperatuurverschillen agv toepassing van WKO. In ons geval zat de wko-bron op een diepte van ongeveer 80-100 m, en dat is geen ongebruikelijke diepte. Maar ik hoor hier graag iets over van een expert.
Afgelopen jaar heeft TTE een website gelanceerd 'landelijk overzicht WKO-mogelijkheden'. Deze website biedt een goede indicatie van de mogelijkheden van WKO bij ontwikkelingen in een gemeente (afkomstig uit de Nieuwe Kaart van Nederland). Het overzicht is op te vragen via http://gis.engineers.nl/mapguide/WKOScan.php (of via www.engineers.nl onder ‘specials’).

Op onze website zijn projectbeschrijvingen opgenomen waarbij WKO in combinatie met bijvoorbeeld saneren wordt toegelicht (zie spoorzone Woerden).

Tevens is afgelopen maand door SenterNovem een nieuwe website mbt WKO gelanceerd:
Hoe werkt warmte-koude-opslag (wko)? Welke wetten en regels zijn van toepassing? Dat en meer staat op de website www.allesoverwko.nl van Agentschap NL. (Ministerie VROM, 23 februari 2010)
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Ron Vonken, acquisiteur bij Hurks precom+:

" Indien men een WKO, zogenaamde Lage Temperatuur Verwarming (LTV), installatie integreert in de vloeren en/of wanden, wordt het BetonKernActivering genoemd (BKA). Het voordeel hiervan is dat het een onderdeel vormt is van de vloer/wand en er dus totaal geen ruimte verlies is. Het zogenaamde warmte en koude accumulerende vermogen (massa) van beton samen met LTV resulteert in een hoog gebruikscomfort en een energiezuinige, onderhoudsarme installatie, waardoor de terugverdientijd nog korter wordt.

Een gebouw c.q. gebruiksruimte krijgt, gezien over een jaar, een constante temperatuur lijn te zien. Het nadeel is de trage reactie snelheid van het systeem. Door het ontwerp van een gebouw hierop aan te passen hoeft dit geen probleem te geven. Deze manier van bouwen vraagt vroegtijdige expertise van de installateur en (prefab) casco en gevelbouwer. Een integrale manier van ontwerpen dus. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Martin Bakker, commercieel directeur Voormolen Dakbedekkingen b.v.:


" Via het dak kan warmte en koude gewonnen worden ten behoeve van de bronnen. Raadpleeg hiervoor www.energiedak.nl. Een uitstekende manier om de capaciteit te vergroten. Wannneer dit systeem gecombineerd wordt met Photo Voltage panelen kan er op het dak, vooral zomers, gekoeld worden waardoor de PV-panelen meer rendement genereren door de lagere temperatuur. PV panelen hebben het beste rendement bij ongeveer 45 graden celcius.

Een dak kan in de zomer gerust 85 graden celcius worden, hierdoor neemt het rendement met 5 tot 10% af. Twee vliegen in een klap dus. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Marcel van Vliet, Sales Engineer bij Verwol Projects:

" Betonkernactivering heeft in een utiliteitsomgeving en met name kantoorgebouwen nogal wat nadelen.
Naast het genoemte trage reageren is de gewenste koelcapaciteit veelal onvoldoende. Vaak wordt dit probleem met geactiveerde (koelplafond) plafondeilanden opgelost. Dubbel op dus.

Verder staat de vrije indeelbaarheid van de ruimte wegens het ontbreken van een systeemplafond onder druk en staan de (systeem)wanden nu tot onderkant bouwkundig. Deze komen nu nogal wat kanalen e.d. tegen waar de wanden omheen gewerkt dienen te worden (kostenverhogend).

Vervelend genoeg voor de heren / dames ontwerpers is een systeemplafond / klimaatplafond nog steeds de meest efficiente toepassing, zeker voor organisaties die in beweging zijn en zich willen bedienen van verplaatsbare binnenwanden. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van John Gooren, mede eigenaar Schiebroek Dakbedekkingen Best B.V.:

" Marcel van Vliet schrijft:
"Zo hebben wij jaren geleden al projecten gerealiseerd waar WKO werd toegepast, één ervan had zelfs een zogenaamde "zonneweg". Het geasfalteerde parkeerterrein was voorzien van een leidingwerk en gedurende de zomer werd hier koud water door gepompt, opgewarmd en in de warmte opslag opgeslagen. "

Dit fenomeen leeft nu voort in het Energiedak van Schiebroek.
Op dit moment wordt het nieuwe Christiaan HuygensCollege in Eindhoven gebouwd door Heijmans Bouw, waar op het dak onder de dakbedekking een zogenaamd Energiedak®-systeem wordt aangebracht. Dit Energiedak® zorgt dat de COP van de warmtepomp verbetert en dat de bodemballans in orde blijft en je zo ook over een aantal jaren nog gebruik kunt maken van WKO. En wat estetica betreft, het systeem is onzichtbaar en daardoor in de keuze van het ontwerp meegenomen. Dus geen lelijke installaties (drycooler / zonnecollectoren) meer op je dak. "
Reactie via BouwProfs op Linkedin van Erik Pragt, DeltaBouwadvies:

" Eén van de belangrijkste vereisten bij WKO is een juist evenwicht tussen koudevraag en warmtevraag (koelbehoefte en verwarmingsbehoefte); daarnaast dient het gebouw optimaal ontworpen te zijn op laag temp verwarmen en koelen. (in de vloer meestal); aanvullende klimaatsystemen 'eromheen' maken deze oplossing snel te duur; uitgedrukt in terugverdientijd minder dan 8 jaar. "
Uiterst interessant, temeer omdat ik een toename constateer in de vraag wat een dergelijke installatie kost.
Als bouwkostenadviseur ben ik zeer geinteresseerd in het kostenplaatje van WKO maar ook in de besparingen anderzijds.
Ik hoop meer inzicht te verkrijgen in het kostenaspect en volg deze discussie met interesse.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+