BouwProfs

De bouw online verbonden.

Instroom jongeren bouw- en infrasector stagneert.


Het aantal werknemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw is het eerste kwartaal van 2010 gedaald met bijna 3.500. In de gespecialiseerde aannemerij en de infra is deze afname veel minder sterk.

Voor alle drie branches geldt echter dat de grootste daling zich aftekent bij de jonge instroom. Het aantal werknemers jonger dan 20 jaar is met eenderde tot bijna de helft afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsmarkt 1e kwartaal 2010 die in opdracht van Fundeon is gemaakt. In vergelijking met een jaar eerder is het totaal aantal leerlingen in de bouw- en infraopleidingen in het mbo eind maart gedaald met 1.136 leerlingen tot 14.090 leerlingen. Fundeon waarschuwt bouw- en infrabedrijven dat door deze verminderde instroom, de vergrijzing de komende jaren nog harder zal toeslaan. Verwacht wordt dat vanaf 2012 de bouwproductie - en daarmee de werkgelegenheid - toeneemt. De uitstroom van ouderen kan met het huidige aantal leerlingen in opleiding niet worden opgevangen met gekwalificeerde werknemers.

Sectoraal spant de bouw- en infrasector zich volop in om het aantal leerlingen op peil te houden, onder meer via het anticyclisch opleidingsplan Bouw Door Leer Verder! en de instroomcampagne The Skyline is Yours. Maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers om voldoende ruimte te bieden aan leerlingen en stagiairs, benadrukt de algemeen directeur van Fundeon, Sander van Bodegraven. “Met bijdragen vanuit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid (O&O-fonds) doet de sector wat het kan om het opleiden van jongeren aantrekkelijk te maken. Er zijn subsidieregelingen als tegemoetkoming van de loonkosten van leerlingen en via Bouw Door Leer Verder! kunnen alle bedrijven die leerlingen een leerbaan bieden, een kwaliteitsslag maken binnen hun bedrijf. Het is aan bedrijven om daar gebruik van te maken. En het is aan werkgevers om te beseffen dat alleen wanneer zij nu jongeren de kans geven om een opleiding te volgen, zij straks voldoende goede werknemers hebben om de bouw- en infrawerkzaamheden uit te voeren.”

Weergaven: 84

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van hams op 19 Juni 2012 op 21.14

raar he ik heb een zoon van 22 die is al meer dan een jaar klaar met een mbo diploma hout en meubel college omdat onze vorige minister zei leer door dan heb je zowww een goeie baan

nou hij loop al een jaar vakken te vullen bij de super voor 12 uur in de week omdat hij niets kan krijgen lang leven nederland we gaan gewoon naar de klote

ik werk zelf bij een groot bedrijf maar als ik ga eten met de middag 

word ik gek van al die goed kopen buitenlanders

dus lul nu niet van we hebben ze nodig

straks kan papa hem nog gaan onderhouden 

bedankt: bakelende.................en de rest van nederland jullie zijn goed bezig

maar let op er rommelt wat onder de jeugd!!!!!!!

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+