BouwProfs

De bouw online verbonden.

In een geïsoleerde loods is volgens partijen een geïsoleerd dak aanwezig met 4cm isolatie tezamen met wandpanelen met 6cm isolatie. Er is beton gebruikt als fundering waar ook tevens isolatie in aanwezig is. (niet vast te stellen overigens).

Het volgende probleem dient zich aan, er is condens op diverse punten, daar waar luchtstroming plaats kan vinden is er minder condens bij gelijke temperaturen. Het gaat om een loods van 36 x 25 meter en deze is circa 9,5 meter hoog in de nok. Er is geen vloer aanwezig. De grondtemperatuur in de loods is 3,5 tot 3,8 graden, de wandpanelen zijn 1,1 tot 3,0 graden, de ijzeren constructie 3,0 tot 3,5 graden. R.L.V. 86,8% Wat zou jij adviseren om het probleem van condens vorming tegen te gaan?

Deze vraag is gesteld door Harry Noordberger in de BouwProfs Linkedin groep.

Vocht- en condensatieproblemen ga je effectief te lijf met het Handboek Waterdichting- vocht- & condensatie problemen.  

Weergaven: 4158

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het lijkt erop dat er beter moet worden geventileerd in de loods; de relatieve luchtvochtigheid is aan de hoge kant.

Het is maar net hoe de situatie is, daar moet grondig naar gekeken worden.

(plat dak?>>>kan door ons kosteloos onderzocht)

-hoe erg is de lekkage?

-is het wellicht oppervlaktecondens?

-koudebruggen?

-Is de dakisolatie droog? of geeft het teveel aan inwendige condensatie (bij reeds natte isolatie) lekkage?

mvrgr.

A.Walsweer

Derbigum Nederland bv - Fabrikant

het lijkt erop dat er dus niet wordt verwarmd in de loods? En dat er vocht verdampt uit de bodem (die is immers warmer en niet afgesloten) of er vocht wordt geproduceerd (dieren in de loods)?

Er kan dus betere ventilatie aangebracht worden? De luchtvochtigheid is ruim hoog. Of een vloer erin leggen die de bodem afsluit maar dan nog is de isolatie natuurlijk ook gering.  

Kachel aan en ventileren. Dat is de manier op condens te verwijderen.

www.eco-wise.eu

Vocht en condens is een lastig fenomeen.

Eén ding is zeker, condens ontstaat tegen koude oppervlakken. In de omschrijving staan keurig de temperaturen van diverse onderdelen genoemd, helaas niet de temperatuur van de lucht in de loods en buiten. De isolatie speelt wel een rol in de condensvorming, maar zonder de isolatie zou condens op andere momenten ontstaan. De gehele constructie is dusdanig, dat enige accumulatie (tijdelijk vochtopname) niet mogelijk is. Daar waar luchtstroming aanwezig is, is de condens minder. Een verbeterde ventilatie lijkt dus zeker een optie. De oorzaak is hiermee nog niet weggenomen.

Doordat de loods geen vloer heeft, kan vocht eenvoudig uit de grond in de lucht komen. Dit vocht zal condenseren tegen de koude vlakken.

Een goede gesloten vloer zal dan ook degelijk minder vocht geven.

De beste oplossing is volgens mij dan ook een combinatie van diverse zaken.

Een gesloten vloer, verbeterde ventilatie en een hoeveelheid aan materiaal, welke als buffer voor vocht kan dienen. Hierbij kun je denken aan gemetselde wanden of dergelijke.

een oplossing die 100% condens voorkomt, zal niet zomaar lukken. 

Als hulpmiddel kun je denken aan luchtontvochtigers.

Ik hoop, dat je hier iets mee kan.

De makkelijkste oplossing is ervoor te zorgen dat de binnen- en buitentemperatuur altijd dezelfde is. Dus: grote ventilatiesleuven boven in de wanden. Alternatief, grote overheaddeuren welke vaak openstaan. De opgegeven RV duidt op permanente afsluiting.

Ander alternatief: Nok "optillen" waardoor een permanente ventilatie langs de dakpanelen ontstaat.

Ook het aanbrengen van een betonvloer verandert niets aan de oplossingen. De enige echte oplossing is verwarming en ventilatie tesamen. Condens is tenslotte een gevolg van relatieve luchtvochtigheid en oppervlaktetemperatuur. Als je een van beide of beiden weet aan te passen, dan vindt er minder condens plaats. 

Het beste betoog vind ik die van Marcel Abeling en wil het volgende hier aan toevoegen:

1. ik vraag me af of de dikte van de isolatie van de wanden en dak voldoende is voor de gewenste ruimtetemperaturen. Deze zijn niet gegeven. 

2. zoals gezegd kan je de luchttemperatuur omhoog brengen waardoor de relatieve vochtigheid wordt teruggebracht tot onder de 60%. Maar waarschijnlijk is dit niet wenselijk gezien opslag van producten ? Bestudeer het Mollierdiagram en hanteer een praktische veiligheidsmarge waarbij de oppervlaktetemperatuur van wanden en plafonds minstens 3ºC boven het dauwpunt ligt. 

Dauwpunt is de temperatuur van een bepaald lucht/waterdampmengsel, waarbij condensvorming begint, omdat bij die temperatuur het maximum aan waterdampconcentratie is bereikt.

3. indien je de temperatuurscondities wilt behouden, kun je ook een thermografisch onderzoek laten verrichten door een bedrijf. die brengt de koudebruggen in beeld. Het kan zijn dat in de aansluitingen van de wandpanelen (wand/wand dak/wand etc.) koudebruggen bevinden omdat er bijvoorbeeld geen sponningen zijn gemaakt. Indien je koudebruggen in beeld krijgt door thermografie, dan weet je waar je eventueel reparaties kunt laten verrichten

4. Zoals eerder genoemd: zorg voor meer ventilatie, aan de warmere kant maar gezien uw gegevens betwijfel ik of dit mogelijk is in uw situatie.

Ik hoop dat u hier iets mee kan.

Alexander Krimpenfort    

Waarom zijn de oude, onverwarmde en ongeïsoleerde, veldschuren altijd kurkdroog? Het antwoord hierop is simpel; het tocht er, het waait er dwars doorheen of te wel ze zijn super geventileerd.

De omschreven loods is geïsoleerd, maar wordt niet verwarmd. verwarmen en ventileren is een oplossing voor het condens probleem

De vraag is waar deze loods voor wordt gebruikt, welke functie heeft hij. Dezelfde als de veldschuur? Dan zorgen voor veel ventilatie. 

We zijn dus weer eens met z'n allen aan het gokken op basis van te weinig informatie van de vragensteller. Zullen we als Bouwprofs eens afspreken dat a: als we elkaar een vraag voorleggen dat het dan een goede en complete vraag is b: Dat slechte vragen éérst worden beantwoord met een informatieverzoek en c: als dat niet komt: niet gaan zitten hobbyen.....?

Beste Harry, het lijkt een moeilijk thema. Dat valt gelukkig mee. Het belangrijk om oorzaak en gevolg te kennen. Er is gewoon teveel vocht in de ruimte t.o.v. de oppervlaktetemperatuur. Als de temperatuur daalt neemt de RV toe, soms zoveel dat het niet meer in de lucht past en dan slaat vocht neer op de koudste plekken in combinatie met lucht die het meeste vocht bevat. Wil je condens voorkomen dan:

- vochtintrede bestrijden,

- vocht afvoeren (de mate van ventilatie kunnen we berekenen),

- wellicht ventileren zonder ventilatoren (de situatie bekijken),

- oppervlakte temperatuur verhogen indien nodig.

Let op: verwarmen alleen is geen optie!!!! Immers dan kan er meer vocht in de lucht worden opgenomen, waardoor er nog meer vocht neer kan slaan op de koude plekken!!! Ventileren alleen is eveneens onvoldoende omdat de relatieve vochtigheid van de buitenlucht dan een belangrijke factor is.

De situatie moet dus wel eerst goed bekeken worden, alle ins en outs vaststellen, berekenen en bepalen wat het meest effectieve middel is tegen zo gering mogelijke kosten, ook qua energieverbruik. We kunnen oplossen maar de vraag is te beperkt...... dat wordt schieten met hagel

Wanneer je meer wilt weten hoor ik het wel.

Ben Klunder

Condens ontstaat op de koudste onderdelen.

Als er plaatselijk condens ontstaat is dit het koudste oppervlak en is eer mischien een koudebrug aanwezig.

Misschien kun je deze door isolatie opheffen.

m.v.g.

Bertus Rijpkema

ALCADRA staalbouwkundig tekenbureau

NOS TT P121
Dak van glas tegen rot en vocht.

Bij voormalig Kamp Westerbork is de
glazen overkapping van de woning van
kampcommandant Gemmeker onthuld.De
twaalf meter hoge kap moet voorkomen
dat het houten gebouw vergaat.Van het
doorgangskamp van de nazi's is weinig
meer over.Het herinneringscentrum wil
onder meer met originele stukken de
herinnering aan de Holocaust levend
houden.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+