BouwProfs

De bouw online verbonden.

Cradle to cradle heeft het imago van greenwasher voor onnodige nieuwbouw...

Op de weblog Duurzaam Gebouwd staat deze week een blog te lezen over duurzaamheid en de huidige realiteit. Jaap Wiedenhoff, directeur Arup Nederland komt in zijn bijdrage tot de conclusie dat duurzaamheid het afgelopen jaar een nieuw gezicht heeft gekregen en dat de aandacht is verlegd van prestigieuze nieuwbouwprojecten naar kleinschaligere en moeilijkere herbestemming van bestaand (en meestal ongebruikt) vastgoed en stedelijke ruimte.

In zijn bijdrage stelt Wiedenhoff dat cradle to cradle een imago heeft van 'green washer' voor onnodige nieuwbouw. Hij vraagt zich af in hoeverre C2C in staat is dat imago van zich af te schudden.

Hoe kijkt u aan tegen het standpunt van Wiedenhoff? Deelt u zijn mening over cradle 2 cradle? Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Weergaven: 459

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het valt mij op dat er in het artikel vanuit wordt gegaan dat C2C en nieuwbouw bij elkaar horen en ook zo gezien worden. Deze veronderstelling vind ik niet logisch en strookt ook niet met de filosofie.

 

C2C is in eerste instantie een productconcept gericht op het verkopen van kwalitatief hoogwaardige, hernieuwbare en gezonde producten. Als we kijken naar de 3 pijlers van C2C ( Afval = voedsel, Zon is de energiebron, Respect voor Diversiteit) is hier geen duidelijke link met nieuwbouw te leggen.

De vertaling van C2C naar de gebouwde omgeving vraagt om een langere weg. Er wordt dan ook uitgegaan van het formuleren van een lange termijn ambitie, waarmee je in (kleine) stapjes je einddoel kunt bereiken. Dit om 2 redenen;

1) een gebouw is niet statisch, als er nieuwe en beere technieken beschikbaar komen mag het ontwerp deze niet in de weg staan (gebouw als innovatieplatform)

2) het is gewoon simpelweg op dit moment niet mogelijk om een gebouw volledig C2C te maken (dan zouden alle gebouwen van hetzelfde palet C2C materialen gemaakt worden, en dat is weer in strijd met het principe van diversiteit)

 

Ook dit staat los van nieuwbouw, sterker nog, een bestaand gebouw kan ook prima fungeren als innovatieplatform en evolueren naar een C2C gebouw door in het gebruikelijke onderhoud rekening te houden met C2C. Het gaat om de lange termijn ambitie. Begin met de vloerbedekking en het meubulair (laaghangend fruit), en ga stap voor stap verder naar de grotere gebouwcomponenten zoals de gevels en het dak.

 

Kijkend naar de huidige leegstand en bestaande gebouwvoorrraad (zelfs in de hoogconjuctuur vormen de nieuwbouwprojecten maar een paar procent van de totale gebouwvoorraad) is het vele malen interessanter om te kijken naar herbestemming en de mogelijkheden voor C2C/duurzaamheid. Hier ligt volgens mij de echte uitdaging om na te denken over kwalitatief hoogwaardige en gezonde gebouwen. En dit soort opgaven is bij uitstek geschikt om een lange termijn ambitie te formuleren. En een mooie kans dus voor Cradle to Cradle.

Ik vraag me af of de mensen die hier hier over hebben wel weten wat Cradle to Cradle is. Algemeen wordt alles wat met duurzaamheid en C2C veel te vaak ten onrechte gebruikt. De mensen die echt weten wat Cradle to Cradle is prikken hier direct doorheen. En dat nog lang niet alles klopt en mogelijk is wil niet zeggen dat er niets klopt. Laten we iedereen steunen die op de goede weg is en zich er serieus in wil verdiepen.

Beste Henriette,

Ben ik mee eens Mvg Hennie van Malsen Duurzaambj

Ben het volledig met Dennis eens.

En volgens mij leent herbestemmen van bestaand vastgoed zich juist goed voor C2C en duurzaam.

Al het begin is moeilijk, maar als je eenmaal bezig bent kom je altijd tot een oplossing.

En we moeten ook niet meer in problemen denken, maar in oplossingen.

Mij is geleerd voor ieder probleem heb je minstens 10 oplossingen.

Een chinese wijsheid (ik meen van Confusius): "soms moet je eerst iets weggooien voordat er plaats is voor het nieuwe". Laten we dus inderdaad de focus leggen op het herbestemmen van leegstaand vastgoed (dit kan ook slopen en teruggeven aan de natuur zijn).

Anderszijds lijkt het me niet verstandig om volledig te stoppen met nieuwbouw. Als we dat doen staan we innovatie in de weg. Verder vind ik dat we kwaliteit voor kwantiteit moeten stellen, dus gewoon zorgen dat we perfect nieuw bouwen (of niet). 

C2C is geen doel op zich. Het is een ontwermethodiek die gericht is op gesloten ketens en wel overwogen materiaal keuzes. Dat C2C hot is lijkt me intussen wel bewezen. Dat het een blijvertje is lijkt me ook wel duidelijk. Hoe het zich in de toekomst ontwikkeld is onzeker. Jammer vind ik dat er veel over gesproken wordt zonder werkelijke inhoudelijke kennis. En zo kan een ieder het te pas en te onpas gebruiken voor eigen gewin. Ook jammer vind ik dat alles wat een beetje afwijkt van wat we gewend zijn te doen geen kans krijgt. In essentie gaat het niet over het begrip C2C maar waar het voor staat. De verandering van kijken naar de wereld waarin we leven. Het is een toekomstvisie een mogelijkheid met handvaten, om onders om te gaan met grondstoffen. Waarom heeft korte termijn denken prioritijd ten koste van toekomst gericht innoveren, we hebben toch allemaal kinderen. Die wil je toch niet opzadelen met schaarste en een tekort. Vanaf de industriële revolutie die zo rond1850 in Engeland begon, hebben we een wereld gecreerd die gebaseerd is op olie. In ongeveer 250 jaar hebben we dit als mens verbruikt en het heeft ons de rijkdom verschaft die we nu bezitten. We staan voor de volgende revolutie die van technische innovaties op grondstof gebied. Biobased kunststoffen gemaakt van plantenresten uit de voedselindustrie bv. We moeten zuinig zijn met onze koolstof gebaseerde grondstoffen. In de bouwsector stapelen we nog steeds grote massa's op elkaar zoals de Romeinen dat deden. We bouwen met 1500 kg per m² terwijl dat met een derde aan gewicht ook te realiseren is met dezelfde eigenschapen. (Jos lichtenberg, slim bouwen). C2C is juist heel geschikt voor nieubouw projecten waarbinnen slim bouwen, modulair bouwen en duurzaam bouwen elkaar kunnen vinden.
Dus ophouden met zelfingenomenheid en durf te innoveren, dwars door de gevestigde orde heen. Stel jezelf elke dag de vraag, kan het ook slimmer, beter, duurzamer. Dit zijn langdurige processen die stapsgewijs tot stand komen.
C2C is slechts een handvat wij kunnen de rest doen om deze nieuwe industriële revolotie in gang te zetten. Ik ben alvast begonnen... en jij....?
Steven Krol
Zinniger duurzame interieurarchitectuur advies en projectbegeleiding

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+