BouwProfs

De bouw online verbonden.

Cradle to Cradle implementatie, in hoeverre houdt u rekening met processen die niet C2C geënt zijn??

Op de website DVO.be staat een interessant artikel te lezen over de noodzaak van een maximale synergie in de transitie naar een afvalloze economie. 

Christine Broux, manager van de Flanders Cleantech Association zegt in dit artikel dat initiatieven windmolenparken, warmtekrachtkoppelingscentrales en recyling initiatieven op zich niet volstaan om een naar een duurzame maatschappij te groeien. "Daarvoor is een allesomvattende aanpak vereist. Een duurzame samenleving is veel meer dan alleen maar het treffen van maatregelen en het uitstippelen van een beleid om klimaatopwarming tegen te gaan. Cleantech an sich is een veel breder begrip. Bij cleantech komen zaken kijken als energieproductie en -distributie, mobiliteit, hernieuwbare materialen, …”

Individuele bedrijven spelen in deze transitie uiteindelijk natuurlijk een belangrijke rol. Maar de kennis en kunde binnen het bedrijfsleven rondom duurzaamheid en de implementatie van Cradle to Cradle is nog lang niet op het niveau dat nodig is om de transitie naar een C2C waardige samenleving te bewerkstelligen. 

Mijn vraag is hoe u, als bouwprof die zich met het thema duurzaamheid en C2C bezighoudt,   met deze problematiek omgaat. Hangt u in de praktijk volledig het C2C concept aan en wijkt u hier principieel niet vanaf? Of bekijkt u het pragmatisch en lost u het creatief op, op het moment dat u met processen te maken krijgt die (nog) niet op het C2C concept zijn gebaseerd? Wat bijvoorbeeld te doen met materialen die toch gedurende de productie en realisatie niet volledig afbreekbaar zijn? 

Weergaven: 241

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste meneer Eek,

De meeste bedrijven die in meemaak moeten wel kijken naar pragmatische en creatieve oplossingen omdat er vaak nog geen alternatief is. Daarnaast zijn er velen die toch weer het wiel opnieuw uitvinden omdat ze niet weten waar ze de kennis kunnen vinden. Geen probleem: Cradle to Cradle is de weg naar een wereld zonder afval zolang er nog geen perfecte wereld is. Beginnen in kleine stappen en deze voortzetten geeft in de praktijk een beter resultaat dan direct alles willen aanpakken.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+