BouwProfs

De bouw online verbonden.

In de bouw heerst een algemene opvatting dat kozijnen niet dragend mogen zijn.

Ik herinner me dat ook van mijn studie, maar zover ik weet is daar geen enkele wetgeving van.

Regelmatig kom ik met name bij aluminium serres tegen dat de onderbouw dragend is, ik reken dat altijd uit als het om serieuze belastingen gaat.

Ik zou ook niet weten wat het verschil is als er eerst een tussenkolom wordt geplaatst en daar de kozijnen tegen worden getrokken of dat de kozijntussenstijl gewoon zwaar genoeg wordt uitgevoerd.

Natuurlijk dient e.e.a. goed ondersteund te worden en bij kozijnvervanging dient de hele constructie gestempeld te worden, dus dat is wat lastiger.

Ik heb nu deze opmerking weer, mijn constructeur is het met mij eens dat het, indien zwaar genoeg uitgevoerd geen enkel probleem is, maar diverse anderen zijn het niet met me eens. Ik denk dat deze gedachte komt door kozijnen in metselwerk, daar zijn de nu veelal toegepaste kozijnen veel te licht voor om het metselwerk te dragen.

In het verleden waren veel woningen met dragende kozijnen uitgevoerd, maar dan hadden deze zeer zware tussenstijlen en bovendorpels, zodat het tevens een lateiconstructie werd. 

Wie weet wat juist is?

 

Weergaven: 9426

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Patrick,

 

in het verleden werden deze "dragende" kozijnen in hout uitgevoerd.

Dit gebeurt overigens nog steeds vaker bij serres.

Bij uitvoering in aluminium leidt dit ongetwijfeld tot grotere problemen ivm de grote uitzettingscoeficient van dit materiaal. Bij kunststofkozijnen zeker niet mogelijk omdat de staalversterking nooit helemaal van boven tot onder doorloopt.

Beste Patrick,

De reden om kozijnen niet dragend uit te voeren komt voort uit het gegeven dat men breuk van de beglazing en scheuren van het schilderwerk wenst uit te sluiten als gevolg van externe invloeden. Ook wil men de integriteit van de draagstructuur van een gebouw blijven garanderen gedurende de levensduur van een gebouw.

Bij belasting van het kozijn (uitgevoerd in hout) treed initiële doorbuiging als gevolg van de belasting op en kruip naar verloop van tijd. Als je daarbij de natuurlijke werking van het hout en de thermische werking van de gevel optelt zijn dat meer dan genoeg redenen om een houten kozijn of pui niet dragend uit te voeren.

Een houten kozijn heeft soms een kortere levensduur dan het steenachtige bouwwerk. Het komt nogal eens voor dat houten kozijnen of puien gedurende de levensduur van een gebouw worden vervangen. Indien de kozijnen dragend zijn uitgevoerd vormt dit een complicerende factor.

Houten kozijnen zijn gevoelig voor houtrot. Bij slecht onderhoud van het schilderwerk kan er houtrot op treden wat dan een directe invloed heeft op de integriteit van de draagstructuur van het gebouw. Dit is zeer onwenselijk.

Bij serres en structural glazing vormt de beglazing een schil op de draagstructuur welke gevormd wordt door de stijlen en regels van de achter constructie. Ook bij dit soort open constructies zorgt de gevelvulling alleen voor het eigen draagvermogen en vormen geen onderdeel van de hoofddraagstructuur van een gebouw.

In principe zijn dit soort constructies allemaal zo ontworpen dat ze verwijderd kunnen worden terwijl het bouwwerk of wel de hoofddraagstructuur blijft staan. Bij plaatsing van kozijnen en puien worden er bij de aansluitingen maattoleranties opgenomen om zetting, thermische werking, vervorming onder invloed van wind e.d. op te vangen. Tegenwoordig wordt ook de luchtdichtheid van een gebouw uit energetisch oogpunt steeds belangrijker (zgn. Qv;10-waarde in relatie tot de Blowerdoortest). Om de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen blijven garanderen is het belangrijk om een kozijn of pui niet dragend uit te voeren zodat een goede luchtdichte aansluiting kan worden gerealiseerd.

Vroeger zijn er vast woningen gebouwd in strijd met dit principe maar dit is de actuele bouwwijze. Hierin is het principe van voortschrijdend inzicht opgenomen. Dit alles is het gebruikelijke en bewezen ontwerpprincipe en daar zou ik mij als ik jou was gewoon aan conformeren.

Ik hoop dat je wat aan mijn toelichting hebt en wens je veel succes bij de verdere uitwerking van je projecten.

Vriendelijke groet,

Eduard Rutten | ER design2build

Houten kozijnen kunnen prima gebruikt worden om een dak te dragen. Bv van een dakkapel of van uitbouw. In principe kan dat met stijlen van 67x114 mm. Dit kan tot wel overspanningen van 2 meter. Om het glas niet te laten knappen, een verhoogde bovendorpel gebruiken van bv. 114x114 mm. Het probleem zit 'm vaak in de ondersteuning van de kozijnen. de kozijnen moeten zodanig opgevangen worden dat het gehele gewicht goed doorgegeven kan worden aan de onderliggende constructie. Wel verstandig om een en ander door de constructeur te laten checken.

kozijnen mogen dragend worden uitgevoerd, er is volgens mij geen Wet die dit verbiedt. Maar na de uitgebreide uitleg van Eduard zou ik toch voor een niet dragend kozijn gaan. In oudere gebouwen zie je vaak kozijnen met sterk doorgebogen bovendorpels, dit geeft een bijzondere charme, maar als het glas moet worden vervangen of zelfs het hele kozijn loop je tegen de problemen aan. En dat wil je de opdrachtgever niet aandoen cq. moet je als ontwerper niet willen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+