BouwProfs

De bouw online verbonden.

Minister van het Gewest Brussel Evelyne Huytebroeck krijgt het voor elkaar, waarom wij niet?

Brussel: passiefstandaard voor alle nieuwe gebouwen vanaf 2015. Gewest en bouwsector zetten samen de stap!

Amper tien jaar geleden bengelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderaan het Europese lijstje inzake energiedoeltreffendheid.

Naast onder meer de Energiepremies, de renteloze lening en de Huizen van de Energie, die bedoeld zijn om alle Brusselaars te helpen, en in het bijzonder gezinnen met een laag inkomen, heeft het Gewest veel aandacht besteed aan gebouwen met een zeer hoge energiedoeltreffendheid.

Het resultaat? Vandaag behoort Brussel tot de top drie van passieve steden en regio’s in Europa... en maakt het zich op om vanaf 2015 voor iedere nieuwe constructie de passiefstandaard op te leggen!

Wij zijn met PassREg in oktober bij haar op bezoek geweest, hebben daar gesproken met diverse enthousiaste aannemers, architecten zoals Sebastian Moreno-Vacca (PMP) en overheden die hun handen in elkaar hadden geslagen.

Drie super dagen!

Waarom kunnen die belgen dat wel zo snel voor elkaar krijgen en wij niet?

Weergaven: 1304

Bijlagen:

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Voor bouwkundige onder ons. Dampopen, dampdicht, luchtdicht of ademende materialen. Dit laatste bestaat niet! Materiaal kunnen niet ademen. De rest is een definitie waarbij ieder een eigen invulling kan geven. Zo hebben de materialen verschillende µ waarden (waterdampdiffusieweerstandsfactor) Bijna niets is dicht! Door bijna alle materialen gaat waterdamp(Glas en metaal zijn dicht). De kunst is zo te bouwen dat de hoeveelheid vocht, geen probleem wordt op de lange termijn bij wisselende weersomstandigheden.  Marc Groot Koerkamp zei:

@Harrie, de zeepbel heeft niks met het onderwerp te maken. De bouwmaterialen om passief te bouwen zijn gewoon te hoog om een positieve businesscase te maken. Bovendien zijn de meerkosten van bijvoorbeeld dakelementen met een hogere RC waarde niet terug te redeneren naar de extra materiaalkosten. Ander voorbeeld van bizarre meerkosten zijn dakvensters met een U waarde van < 0,8.

Inderdaad bizar: 25 jaar geleden leverde de firma Velux in Zweden al standaard hun dakramen met 3-laagse beglazing!

@Carl-Peter: Is OSB nu echt dampopen of zijn dit speciale OSB-platen. De meningen verschillen hierover. Is hierop getest?

Ik heb het even opgezocht.

Dampdiffusie-weerstandsgetal μ van sterling OSB is (vochtig/droog) 30/50 volgens EN13986. Dit komt overeen met de "dichte stand" van Intello folie. Dus het is niet geheel dampopen, maar zeker ook niet dampdicht zoals plastic folie.

Spaan plaat is meer dampopen maar daarbij ook niet luchtdicht!

Dampopen of dampdicht... Geheel afhankelijk van de situatie en constructie opbouw. Voor passiefbouwen is er niet zo'n groot probleem om dampdicht te bouwen. Misschien is het gebruik van leemstuc binnen nog wel prettiger. Daarmee kan je goed de vocht in huis reguleren. Binnen passiefhuis is de ventilatie-voud een punt om extra aandacht aan te besteden. Vanuit PHPP (Dld) zie je dat je niet meer dan een ventilatie-voud van 0,4 /h moet gaan om de luchtvochtigheid op peil te houden, maar ook genoeg om de CO2 onder de 1000 ppm in huis te houden. In NL is dit te laag op het eerste gezicht. Hier willen we graag een ventilatievoud van 1/h. Maar dat is een andere grootheid dan in Dld. Hier spreken over ventilatievoud per verblijfsgebied en in Dld over het gehele volume minus het stukje vloeropp. onder de trap.

De ventilatievoud in Dld en in NL mag je dus zo niet vergelijken. Hetzelfde is ook voor de luchtdichtheid uitgedrukt in Qv10 en de N50. Laten we gezien dit thema eens deze grootheden gelijk trekken!

Dat is dan de verklaring dat de leverancier van Intello geen OSB voor zijn folie wil hebben. Ja leem kan inderdaad een grote bijdrage leveren aan het binnenmilieu. Hiervoor zijn dan ook weer geschikte dampopen houtvezelplaten als onderconstructie verkrijgbaar.

Nu terug naar dediscussie: hoe krijgen we het voor elkaar dat wat in belgie lukt ook hier moet kunnen. Het gaat in belgie nog verder: in 2017 gaan ook walonie en vlaanderen naar passiefhuis! Welke overheden willen hier aan mee werken?

Carl-Peter, Wat verstaan de Belgen over Passiefstandaard? Zijn hier al richtlijnen voor te vinden? Kunnen wij deze 1 op 1 overnemen? Hoeveel vrijheid blijft er over qua materiaalgebruik, keuze installatie, etc?

Wat ik bedoel, is het niet beter om bepaalde doelstellingen vast te leggen in plaats van een bouwmethode? Ik vind dat het passiefhuisconcept interessante uitgangspunten heeft, maar niet alles is zaligmakend.

Dit laatste vind ik ook. De normen gelijk trekken in Europa. Bij luchtdicht bouwen betekend dit minimaal 2,6 keer beter bouwen tenopzichte van de Duitse norm.

Carl-peter Goossen zei:

Ik heb het even opgezocht.

Dampdiffusie-weerstandsgetal μ van sterling OSB is (vochtig/droog) 30/50 volgens EN13986. Dit komt overeen met de "dichte stand" van Intello folie. Dus het is niet geheel dampopen, maar zeker ook niet dampdicht zoals plastic folie.

Spaan plaat is meer dampopen maar daarbij ook niet luchtdicht!

Dampopen of dampdicht... Geheel afhankelijk van de situatie en constructie opbouw. Voor passiefbouwen is er niet zo'n groot probleem om dampdicht te bouwen. Misschien is het gebruik van leemstuc binnen nog wel prettiger. Daarmee kan je goed de vocht in huis reguleren. Binnen passiefhuis is de ventilatie-voud een punt om extra aandacht aan te besteden. Vanuit PHPP (Dld) zie je dat je niet meer dan een ventilatie-voud van 0,4 /h moet gaan om de luchtvochtigheid op peil te houden, maar ook genoeg om de CO2 onder de 1000 ppm in huis te houden. In NL is dit te laag op het eerste gezicht. Hier willen we graag een ventilatievoud van 1/h. Maar dat is een andere grootheid dan in Dld. Hier spreken over ventilatievoud per verblijfsgebied en in Dld over het gehele volume minus het stukje vloeropp. onder de trap.

De ventilatievoud in Dld en in NL mag je dus zo niet vergelijken. Hetzelfde is ook voor de luchtdichtheid uitgedrukt in Qv10 en de N50. Laten we gezien dit thema eens deze grootheden gelijk trekken!

Hier ben ik het met Richard eens. Het passiefconcept is geen doel op zich maar een methode die zeer dicht komt bij de realiteit. Dit blijkt uit vele onderzoeken die in Duitsland gedaan zijn. Dus willen we op resultaat iets bereiken is het passiefconcept op dit moment het beste concept met betrekking tot energie verbruik en een goed comfort.


Richard Muller zei:

Wat ik bedoel, is het niet beter om bepaalde doelstellingen vast te leggen in plaats van een bouwmethode? Ik vind dat het passiefhuisconcept interessante uitgangspunten heeft, maar niet alles is zaligmakend.

Ik ben zelfs van mening dat passiefnormen in de praktijk vaak tot ongezonde situaties leiden, door een overmatige focus op energie(besparing). Leven in een thermosfles noem ik dat. Dit wil niet zeggen dat er geen goede voorbeelden en manieren van passiefbouwen zijn, maar wel dat er grote risico's zijn aan dit instrument in de handen van mensen die niet verder kijken dan die prestatienorm zelf. In die zin ben ik er dan ook helemaal geen voorstander van om het Belgische voorbeeld te volgen. Wel kunnen en moeten we in Nederland veel meer ondernemen om de verduurzaming te versnellen!! 

Een potentieel veel beter alternatief is de Active House visie, waarin de gebruiker centraal gesteld wordt en daarmee een gezond binnenklimaat veel beter geborgd is. Uiteraard niet zonder energetische optimalisatie (tot energieneutraal)!

Maar we moeten eigenlijk nog een stap verder, naar een samenleving die meer in balans is met de natuur. Re-Generatie noem ik die duurzame samenleving, gebaseerd op 3 onlosmakelijke hoofdpeilers:
1. Circulaire economie; sluiten van kringlopen

2. Zelfvoorziening; lokale energie-, voedsel- en materiaalproductie

3. Welzijn; psychische en fysieke gezondheid

Zie alduurzaam blog. 

Ons Nederlands (bouw)beleid zou erop gericht moeten zijn om dit stapsgewijs (en snel) te bereiken! 

Olivier, dat zijn precies de vraagtekens die ik heb bij passief bouwen: luchtdicht bouwen, balansventilatie.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+