BouwProfs

De bouw online verbonden.

Gratis verduurzamingsadvies in plaats van sec subsidie geven op aanschaf duurzame installatie.

Subsidies zijn voor burgers bijzonder bepalend bij het maken van keuzes om hun woning te verduurzamen. Een goede subsidie zet de burgers op de goede manier op het pad van verduurzaming van hun eigen woning. Daarom is het van groot belang dat de overheid zich richt op subsidies die dit proces maximaal faciliteren.

Maar de vraag is, doet de overheid dat op dit moment? Naar mijn mening niet. De overheid subsidieert momenteel uitsluitend nog één van de laatste stappen in het verduurzamingsproces. Namelijk, het aanschaffen, aanleggen en in werking stellen van installaties. En dat is echt een gemiste kans.

Laten we eens kijken naar wat een goed proces is om te komen tot een verduurzaming van een woning:

1. Isoleren
2, Kier dichting.
3. Ventilatiesysteem kiezen.
4. Gedrag en gebruik in kaart brengen en beoordelen.
5. Duurzame energie zelf opwekken of inkopen.
6. Warmte produceren met warmtepomp of met een ander systeem.
7. Warm water maken.
8. Monitoring.

Huidige subsidie zet bewoners op het verkeerde been

Door de huidige subsidie die zich uitsluitend richt op installaties krijgen veel huidige bewoners het idee dat het als eerste belangrijk is om in installaties te investeren. Daar krijg je immers subsidie voor. De pelletkachels gaan als warme broodjes over de toonbank. Helaas alleen vaak wel in niet geïsoleerde woningen met zeer veel kieren en vooral... geen goede ventilatie.

Deze bewoners valt eigenlijk niets te verwijten, behalve dan dat men vaak geen second opinion inroept. De huidige subsidie brengt bepaalde installaties binnen (financieel) bereik en daarmee wordt ook een bepaald imago gecreëerd. Denk hierbij aan de recente verhalen over de warmtepomp.

Gratis verduurzamingsadvies vanuit de overheid

Mijn voorstel is om te stoppen met het sec verstrekken van subsidies op een bepaald materiaal of apparatuur. In plaats daarvan zou de overheid iedereen die wil verduurzamen een gratis verduurzamingsadvies moeten aanbieden. Dat zou kunnen door gebruik te maken van een energieadvies op maat. Pas dan wordt al dat subsidiegeld op een goede manier aan het werk gezet.

De overheid zou zich moeten realiseren dat het beter is om iedereen vooruit te helpen aan de voorkant van het proces, namelijk bij het isoleren en bij de kierdichting. Het grootste risico van het subsidiëren van installaties is dat bewoners hun installaties veel te vroeg en daarmee ook veel te groot en / of te zwaar kiezen omdat er eerst nog bespaard moet worden. Gaan ze later alsnog isoleren en kier dichten en over hun verbruik nadenken is de installatie veel te groot. En dat is pas echt kapitaalvernietiging.

Voor BouwProfs geef ik regelmatig de cursus Nieuwe Bouwkunde waarin ik cursisten laat zien hoe je tot een optimaal verduurzaamd gebouw komt. Kijk hier voor meer informatie en voor data.

Deze column is geschreven door ir. Rens ten Hagen.

Rens is als docent Bouwfysica verbonden aan BouwProfs, het AVB (Academie voor Bouwkunst) en als docent bouwkunde verbonden aan BouwProfs en aan diverse opleidingsinstituten waaronder het AVVO (Academie voor Vastgoed Onderzoek).

Rens is tevens voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur.

Weergaven: 548

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Helemaal mee eens.

enkele gemeenten zijn daar overigens al mee bezig.

Heel terecht! Help mensen met het maken van de keuzes die voor henzelf en hun huis goed zijn niet (alleen) voor de verkopers van duurzame producten. In de stad-Groningse wijk Paddepoel hebben we dit systeem met ons bewonersinitiatief Paddepoel Energiek al in praktijk gebracht: eigen energiecoaches uit onze wijk adviseren wijkgenoten over verduurzaming. De resultaten zijn zeer goed, ook omdat het vertrouwen schept dat het advies niet gelinked is aan bepaalde producten of bedrijven. Het zou echt helpen als we van dit systeem beleid kunnen maken en kunnen investeren in de deskundigheid van onafhankelijke coaches.

Beste Rens,

Ik krijg een déjà vu. De subsidies die in de jaren vlak na 2000 voor de particuliere bestaande bouw werden verstrekt, waren voor een energie-advies. Het gevolg was dat er adviesbureaus ontstonden die adviezen verstrekten op basis van een format en een opname ter plaatse. Honderden woningen kregen een advies, maar er werden door de particulieren nauwelijks vervolgacties gedaan. Zo moet het dus niet... (Ik heb zelf ook enkele van deze adviezen gelezen: als particulier was er geen touw aan vast te knopen.)

Je schrijft dat de pelletkachels als warme broodjes over de toonbank gaan. In nieuwbouw wordt biomassa (pelletkachels) in 0,3% van de woningen toegepast (https://www.lente-akkoord.nl/stand-van-zaken-aardgasvrije-nieuwbouw...). Ik vraag me af of dit voor bestaande bouw veel hoger is. Heb je hier getallen bij? 

Inderdaad. Ik vind dat iedereen recht heeft op een onafhankelijk, deugdelijk en gratis besparingsadvies. Sterker nog, ik beleid dat niet alleen met de mond, maar verstrek deze adviezen.

Beste Claudia, Ja, ik heb ook zo'n advies gehad. De subsidie waar je op doelt was het meer met minder programma volgens mij. Je kon dan een EPA adviseur aan huis krijgen en je kreeg een rapport. Ik kreeg er ook een en legde het in de la. Reden: rapport ingewikkeld, heel erg standaard: alles werd geinventariseerd maar je kreeg geen duidelijke handelingsaanwijzingen: wat is slim om nú te doen, waar kun je nog even mee wachten, wat is de verhouding tussen opbrengst van de investering en wat het oplevert etc. Het gaat in die zin niet (alleen) om de inventarisatie/rapportage maar juist om de stap erna. En daarvoor heb je coaches nodig die juist ondersteunen in die stap. Die dus durven zeggen: laat maar even zitten die warmtepomp, maar ga eerst kieren dichten en de spouw isoleren, en hier heb je het adres van een betrouwbaar bedrijf of van diverse bedrijven. En dan helpt het als die energieadviseur echt betrouwbaar en onafhankelijk is.

In Den Bosch is er een adviseurspool met onafhankelijke adviseurs die gesprekken aan huis doen waarbij naar de wensen én de hele woning wordt bekeken en besproken om tot de juiste stappen te komen. Dat ligt geheel in de lijn met de beschrijving van het proces in 8 stappen. Belangrijk is dat de mensen die (nog) niet alle stappen kunnen zetten geen verkeerde volgorde kiezen van maatregelen die later weer onvoldoende blijken of om andere redenen verwijdert moeten worden.

Zo'n gesprek met een duidelijke rapportage kan natuurlijk nooit 'gratis' zijn. Je hebt deskundigen met een extra expertise nodig om te komen tot een praktisch en samenhangend advies. Iemand die ook naar andere zaken kijkt zoals bijvoorbeeld naar comfort en ventilatie. Die mensen kunnen niet pro-deo werken. In Den Bosch betalen bewoners een kleine bijdrage op een door de gemeente gesubsidieerd advies, waarbij met de adviseurs een laag tarief is overeengekomen.

Ook voor het vervolg als een extra gesprek, specifieke metingen of verdere begeleiding wordt - tegen vergoeding- een aanbod gedaan.

Deze aanpak is terug te vinden bij 'Brabant woont Slim'

Beste lezers,

Gratis klinkt te mooi om waar te zijn. Dat is het ook. Maar een goed advies wordt meestal wel begrepen.

Er moet wel commitment (rotwoord) zijn van de eigenaren om er echt wat aan te doen. Een energiecoach is dan noodzakelijk. Goed uitleggen, goed opschrijven en aan laten sluiten op de bestaande situatie. Hoever zijn mensen al. Wat is er nog nodig? Wat zit er nog verkeerd? Hoe moet het anders. Iedere woning is uniek. Elke bewoner ook.

Wat ik van de overheid verwacht (en verwachtte) is dat zij begrijpt dat een algemeen plannetje niet werk. Maak mensen individueel enthousiast. Met (ja, dan wordt t toch weer beetje gratis) een door de overheid gesubsidieerde coach. Mag van mij per gemeente ANDERS WORDEN OPGELOST! Van mijn part laat je per gesprek met individuele rapportage 100 euro betalen. Advieswerk kan voor de adviseur niet gratis. Adviseurs moeten gewoon betaald worden voor de inzet. Daarom pleit ik voor een interventie van de overheid: Zij betalen grotendeels de coach. Mensen, eigenaren/bewoners, betalen zelf hun investering.

Ik wil heel graag verduurzamen. Zonder meer.

Hoi,

Dat is inderdaad hoger.

percentage ruim boven de 3%.

Groetjes

Rens

Claudia Bouwens zei:

Beste Rens,

Ik krijg een déjà vu. De subsidies die in de jaren vlak na 2000 voor de particuliere bestaande bouw werden verstrekt, waren voor een energie-advies. Het gevolg was dat er adviesbureaus ontstonden die adviezen verstrekten op basis van een format en een opname ter plaatse. Honderden woningen kregen een advies, maar er werden door de particulieren nauwelijks vervolgacties gedaan. Zo moet het dus niet... (Ik heb zelf ook enkele van deze adviezen gelezen: als particulier was er geen touw aan vast te knopen.)

Je schrijft dat de pelletkachels als warme broodjes over de toonbank gaan. In nieuwbouw wordt biomassa (pelletkachels) in 0,3% van de woningen toegepast (https://www.lente-akkoord.nl/stand-van-zaken-aardgasvrije-nieuwbouw...). Ik vraag me af of dit voor bestaande bouw veel hoger is. Heb je hier getallen bij? 

Kijk voor de cijfers met betrekking tot de verkoop van diverse apparaten op deze link van natuurenmilieu.nl.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+